articlewriting1

3 tạ 50kg bằng bao nhiêu kg

Giải bài tập
2 tạ 50 kg = ……. tạĐược update 26 tháng 4 lúc 20 : 392,5 tạ đó bạn

2, 5 tạ ạ

Bạn đang đọc: 3 tạ 50kg bằng bao nhiêu kg

2,5 tạ nhé bạn400 kg = ……. tấn. 5 tạ 50 kg = ……. tạ. 2 tấn 15 kg = ……….. tấn. 7 tạ 3 kg = ………. tạĐược update 11 tháng 7 2018 lúc 13 : 07

400kg = 0,4 tấn

5 tạ 50kg=5,5 tạ

2 tấn 15kg=2,015 tấn

7 tạ 3kg=7,03 tạ

400 kg = 0,4 tấn .5 tạ 50 kg = 5,5 tạ .2 tấn 15 kg = 2,015 tấn .7 tạ 3 kg = 7,03 tạChúc bạn học tốt400 kg = 0,4 tan5 ta 50 kg = 5.5 ta2 tan 15 kg = 2, 015 tan7 ta 3 kg = 7, 03 tak mk nhaViết những số đo sau dưới dạng số thập phân :Có đơn vị chức năng đo là tạ :2 tạ 50 kg ; 3 tạ 3 kg ; 34 kg ; 450 kg2,5 tạ ; 3,03 tạ ; 0,34 tạ ; 4,5 tạViết những số đo sau dưới dạng số thập phân :Có đơn vị chức năng đo là tạ :2 tạ 50 kg ; 3 tạ 3 kg ; 34 kg ; 450 kg2,5 tạ ; 3,03 tạ ; 0,34 tạ ; 4,5 tạ10 kg3g = ………………. kg4 tấn562kg = ………………. tấn2 ta50kg = ……………….. tạ34 kg = ………………….. tạ450 kg = ……………………… tạ3 tạ 3 kg = …………………. tạ500 g = ………………………… kg500 kg = ……………. tấnĐược update 10 tháng 5 lúc 18 : 56a, 10,003 kgb, 4,562 kgc, 2,5 tạd, 0,34 tạe, 4,5 tạg, 3,03 tại, 0,5 kgh, 0,5 tấn10,003 kg4,562 tấn2,50 kg0,34 tạ4,5 tạ3,03 tạ0,5 kg0,5 tấnViết số thích hợp vào chỗ chấm :a ) 3 yến =. kg ; 1 yến 5 kg =. kg ; 50 kg =. yếnb ) 6 tạ =. kg ; 2 tạ 25 kg =. kg ; 500 kg =. tạ9 tạ =. yến ; 3 tạ 5 kg =. kg ; 1000 kg =. tạ =. tấnc ) 1 tấn =. kg ; 2 tấn =. kg ; 5000 kg =. tấn1 tấn =. tạ ; 12 tấn =. kg ; 4 tấn 70 kg =. kgĐược update 20 tháng 8 lúc 20 : 51a ) 3 yến = 30 kg ; 1 yến 5 kg = 15 kg ; 50 kg = 5 yếnb ) 6 tạ = 600 kg ; 2 tạ 25 kg = 225 kg ; 500 kg = 5 tạ9 tạ = 90 yến ; 3 tạ 5 kg = 305 kg ; 1000 kg = 10 tạ = 1 tấnc ) 1 tấn = 1000 kg ; 2 tấn = 2000 kg ; 5000 kg = 5 tấn1 tấn = 10 tạ ; 12 tấn = 12000 kg ; 4 tấn 70 kg = 4070 kg

a) 3 yến =30kg         1 yến 5 kg =15kg           50 kg =5yến

b) 6 tạ =600kg         2 tạ 25 kg =225kg           500 kg =5tạ

9 tạ =90yến         3 tạ 5 kg =305kg            1000 kg =10tạ =1tấn

c) 1 tấn =1000kg       2 tấn =2000kg              5000 kg =5tấn

1 tấn =10tạ          12 tấn =12000kg            4 tấn 70 kg =4070kg

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :c. 1 tấn =. tạ 4 tấn =. tạ10 tạ =. tấn 9 tấn =. tạ1 tấn =. kg 7 tấn =. kg1000 kg =. tấn 3 tấn 50 kg =. kgĐược update 19 tháng 1 lúc 20 : 48c. 1 tấn = 10 tạ 4 tấn = 40 tạ10 tạ = 1 tấn 9 tấn = 90 tạ1 tấn = 1000 kg 7 tấn = 7000 kg1000 kg = 1 tấn 3 tấn 50 kg = 3050 kg10 kg = ……… yến50 kg = ………. yến80 kg = ……….. yến100 kg = ………… tạ300 kg = …………. tạ200 kg = ………….. tạĐược update 13 tháng 6 2017 lúc 14 : 2610 kg = 1 yến50 kg = 5 yến80 kg = 8 yến100 kg = 1 tạ300 kg = 3 tạ200 kg = 2 tạ1 yến5 yến8 yến1 tạ3 tạ2 tạk nhé10 kg = 1 yến50 kg = 5 yến80 kg = 8 yến100 kg = 1 tạ300 kg = 3 tạ200 kg = 2 tạViết số thích hợp vào chỗ chấm :50 kg = yến300 kg = tạ150 tạ = tấn5000 g = kgHướng dẫn giải :50 kg = 5 yến300 kg = 3 tạ150 tạ = 15 tấn5000 g = 5 kgViết số thích hợp vào chỗ chấm :a ) 30 kg = yến50 kg = yến20 yến = tạ500 kg = tạ10 tạ = tấn4000 kg = tấnb )900 c m 2 = d m 2 3600 c m 2 = d m 2 2 m 2 = d m 2 16 m 2 = d m 2 600 d m 2 = m 2 4800 d m 2 = m 2Hướng dẫn giải :a ) 30 kg = 3 yến50 kg = 5 yến20 yến = 2 tạ500 kg = 5 tạ

10 tạ = 1 tấn

4000 kg = 4 tấnb )900 c m 2 = 9 d m 2 3600 c m 2 = 36 d m 2 2 m 2 = 200 d m 2 16 m 2 = 1600 d m 2 600 d m 2 = 6 m 2 4800 d m 2 = 48 m 2