dmca protected sml 120m

Meaning Of Allow For Là Gì, Allowed Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Sức Khỏe & Làm Đẹp

“Cho phép ai làm việc gì” chúng ta thường sử dụng đến Allow. Ngữ Pháp về cấu trúc Allow sẽ hướng dẫn sử dụng động từ allow và tất cả mọi thứ liên quan đến động từ này sẽ được đề cập trong nội dung ngay bên dưới.

Bạn đang xem : Allow for là gì

Cấu trúc Allow hướng dẫn cách dùng

Allow (v): cho phép, chấp nhận, thừa nhận

Cách dùng và vị trí Allow trong Tiếng Anh

– Allow dùng để diễn đạt sự được cho phép ai đó thao tác gì .– Allow dùng để miêu tả việc ai đó không bị ngăn cản thao tác gì hoặc không bị ngăn cản một điều gì đó xảy ra trong trong thực tiễn .– Allow dùng để biểu lộ một thái độ nhã nhặn khi đề nghị sự trợ giúp của người khác theo một cách nào đó .

Cấu trúc Allow

Cấu trúc 1: S + (Allow) + somebody + to Vinf + something…

Cấu trúc Allow dùng để diễn tả sự cho phép người nào đó làm việc gì.

Ex : My mother allowed me to go out with my best friend last night .( Mẹ tôi đã chấp thuận đồng ý cho tôi đi ra ngoài cùng bạn thân của tôi tối qua ) .➔ Sau cấu trúc Allow dùng động từ nguyên mẫu có “ to ” .

Cấu trúc 2: S + (Allow) + for + somebody/something…

➔ Cấu trúc Allow dùng để miêu tả việc ai đó gật đầu về người nào hay cái gì hoặc hoàn toàn có thể mang nghĩa gộp vào kể cả người nào / cái gì .Ex : They allowed for living here of USD 5 a day .( Họ đã gật đầu cho sống ở đây 5 đô – la một ngày ) .

Cấu trúc 3: S + (Allow) + somebody + in/out/up…

➔ Cấu trúc Allow dùng để miêu tả sự được cho phép ai đó vào đâu hay rời đi đâu hay đứng dậy làm gì đó .Ex : The patient wasn’t allowed up before 10 days .( Bệnh nhân không được đồng ý xuất viện trước 10 ngày ) .

Cấu trúc 4: S + (Allow) + of + something…

➔ Cấu trúc Allow dùng để diễn đạt sự được cho phép, đồng ý, nhường chỗ cho cái gì .Ex : The facts are allowed of only one apology .( Những thực sự chỉ được gật đầu bởi một lời xin lỗi ) .➔ Sau Allow hoàn toàn có thể phối hợp với những giới từ như for, of hay in / out / up .* Note : Allow hoàn toàn có thể được chia theo thời động từ và chia theo chủ ngữ của câu .

Câu bị động của Allow

Active: S + let + O + Vinf…

Passive: S(O) + (tobe) allowed + to Vinf + … + by O(S).

Ex : My parents let me use their motobike .Xem thêm : Khánh Huyền Sinh Năm Bao Nhiêu, Khánh Huyền Là Ai( Bố mẹ tôi được cho phép tôi sử dụng xe máy của họ ) .➔ I am allowed to use their motobike by my parents .( Tôi được sự được cho phép bởi cha mẹ tôi để sử dụng chiếc xe máy của họ ) .

Permit – từ đồng nghĩa của Allow

Allow = Permit (v): cho phép, chấp nhận

– Allow và Permit có cấu trúc tương tự như nhau .– Trong câu, Allow và Permit hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế lẫn nhau .– Permit được sử dụng với ý nghĩa trang trọng hơn .– Điểm khác cơ bản : Allow dùng với trạng từ, còn Permit không dùng với trạng từ .Ex : The boss doesn’t allow / permit them to smoke in the office .( Ông chủ không được cho phép họ hút thuốc trong văn phòng ) .

Bài tập về Allow

Những kiến thức và kỹ năng tương quan đến Allow đã được tóm tắt ở bên trên. Hi vọng sau khi học xong những bạn sẽ có những kỹ năng và kiến thức thật chắc về Allow. Dưới đây là một số ít bài tập với mục tiêu củng cố kiến thức và kỹ năng vừa học bên trên cho những bạn .1. Cuong is allowed ________ ( eat ) as much as meat as he like .2. Photography _________ ( not allow ) in the museum .3. The boy was allowed _______ ( play ) football with his friend by his father .4. She let us live there rent – không tính tiền .➔ We are allowed. … … … … … … … … … … … … … … … …5. They don’t let their children smoke .➔ Their children aren’t allowed … … … … … … … … … … ..Gợi ý đáp án :1. To eat .2. Isn’t allowed .3. To play .

4. We are allowed to live there rent – free.

5. Their children aren’t allowed to smoke .
Ngữ Pháp –
DMCA.com Protection Status
Ngữ Pháp -Điều Khoản Và Chính Sách Bảo Mật – Privacy Policy