articlewriting1

Bài tập Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) chọn lọc, có đáp án – Toán lớp 9

Giải bài tập

Bài tập Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) chọn lọc, có đáp án

Bài tập Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) chọn lọc, có đáp án

Câu 1: Cho hàm số y = ax2 với. Kết luận nào sau đây là đúng:

Quảng cáo

A. Hàm số nghịch biến khi a > 0 và x > 0

B. Hàm số nghịch biến khi a < 0 và x < 0

C. Hàm số nghịch biến khi a > 0 và x < 0

D. Hàm số nghịch biến khi a > 0 và x = 0

Hiển thị lời giải
Cho hàm số y = ax2 ( a ≠ 0 )• Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0• Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0

Chọn đáp án C.

Câu 2: Kết luận nào sau đây sai khi nói về đồ thị hàm số y = ax2 với a ≠ 0

A. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.

B. Với a > 0 đồ thị nằm phía trên trục hoành và O là điểm cao nhất của đồ thị

C. Với a < 0 đồ thị nằm phía dưới trục hoành và O là điểm cao nhất của đồ thị

D. Với a > 0 đồ thị nằm phía trên trục hoành và O là điểm thấp nhất của đồ thị

Quảng cáo

Hiển thị lời giải
Đồ thị hàm số y = ax2 ( a ≠ 0 ) là một parabol đi qua gốc tọa độ O, nhận Oy làm trục đối xứng ( O là đỉnh của parabol ) .• Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị• Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị

Chọn đáp án B.

Câu 3: Giá trị của hàm số y = f(x) = -7×2 tại x0 = -2 là:

A. 28

B. 12

C. 21

D. -28

Hiển thị lời giải
Thay x0 = – 2 vào hàm số y = f ( x ) = – 7×2 ta được : f ( – 2 ) = – 7. ( – 2 ) 2 = – 28

Chọn đáp án D.

Câu 4: Cho hàm số y = f(x) = (-2m + 1)x2. Tính giá trị của m để đồ thị đi qua điểm A(-2; 4)

Quảng cáo

A. m = 0

B. m = 1

C. m = 2

D. m = -2

Hiển thị lời giải
Thay tọa độ điểm A ( – 2 ; 4 ) vào hàm số y = f ( x ) = ( – 2 m + 1 ) x2 ta được 🙁 – 2 m + 1 ). ( – 2 ) 2 = 4 ⇔ – 2 m + 1 = 1 ⇔ m = 0Vậy m = 0 là giá trị cần tìm .

Chọn đáp án A.

Câu 5: Cho hàm số y = f(x) = -2×2. Tổng các giá trị a của thỏa mãn f(a) = -8 + 4√3 là:

A. 1

B. 0

C. 10

D. -10

Hiển thị lời giải

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 6: Cho hàm số y = (m + 1)x2 + 2. Tìm m biết rằng với x = 1 thì y = 5.

A. m = 2

B. m = -2

C. m = – 3

D.m = 3

Hiển thị lời giải
Thay x = 1 và y = 5 vào y = ( m + 1 ) x2 + 2 ta được :5 = ( m + 1 ). 12 + 2⇔ m + 1 + 2 = 5 ⇔ m = 2

Chọn đáp án A.

Câu 7: Cho hàm số y= 2×2. Tìm x khi y = 32 ?

A. x = 4

B. x = -4

C. x = 8 và x = -8

D. Đáp án khác

Hiển thị lời giải
Thay y = 32 vào y = 2×2 ta được :32 = 2. x2 ⇔ x2 = 16 ⇔ x = ± 4

Chọn đáp án D.

Câu 8: Diện tích hình tròn bán kính R được cho bởi công thức: S = π.R2 .

Hỏi nếu nửa đường kính tăng lên 6 lần thì diện tích quy hoạnh tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

A. Tăng 6 lần

B. Tăng 12 lần

C. Tăng 36 lần

D. Giảm 6 lần

Hiển thị lời giải
Diện tích hình tròn trụ bắt đầu là : S = π. R2Khi tăng nửa đường kính lên 6 lần thì nửa đường kính mới là R ’ = 6R .Diện tích hình tròn trụ mới là : S = π. R ‘ 2 = π. ( 6R ) 2 = 36 πR2 = 36. SDo đó, diện tích quy hoạnh hình tròn trụ mới tăng lên 36 lần .

Chọn đáp án C.

Câu 9: Cho các hàm số y = 2×2 và y = -3×2. Hỏi hàm số nào đồng biến khi x > 0.

A. y = 2×2

B. y = -3×2

C. Không có hàm số nào

D.Cả hai

Hiển thị lời giải
Xét hàm số y = ax2 ( a ≠ 0 )* Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0 .* Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0 .Do đó, chỉ có hàm số y = 2×2 đồng biến khi x > 0 .

Chọn đáp án A.

Câu 10: Cho các hàm số:

( 1 ) : y = 3×2 ( 2 ) : y = – 4 x2 ( 3 ) y = 3 x ( 4 ) : y = – 4 x .Hỏi có bao nhiều hàm số đồng biến với x < 0 ?

A. 1

B.2

C. 3

D. 4

Hiển thị lời giải
* Hàm số bậc nhất y = ax + b đồng biến khi a > 0 và hàm số này nghịch biến khi a < 0 .Do đó, hàm số y = 3 x đồng biến trên R nên cũng đồng biến khi x < 0 .Hàm số y = - 4 x nghịch biến trên R .* Xét hàm số y = ax2 ( a ≠ 0 )Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0 .Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0 .Trong hai hàm số y = 3×2 và y = – 4×2 chỉ có hàm số y = – 4×2 đồng biến khi x < 0Vậy trong những hàm số đã cho chỉ có hàm số y = 3 x và y = - 4x2 đồng biến x < 0 .

Chọn đáp án B.

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 9 có đáp án và giải thuật cụ thể khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Toán lớp 9 Đại số và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 9 và Hình học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.