articlewriting1

Bài 10 trang 39 SGK Toán 9 tập 2 | Giải bài 10 SGK Toán 9 tập 2 trang 39 | Giải Toán 9

Giải bài tập
Bài 10 trang 39 SGK Toán 9 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tìm hiểu thêm đáp án bài 10 trang 39 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2 .

Đáp án bài 10 trang 39 SGK Toán 9 tập 2 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích tham khảo phương pháp làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong Toán 9 chương 4 phần đại số về đồ thị của hàm số y = ax2.

Đề bài 10 trang 39 SGK Toán 9 tập 2

Cho hàm số \(y =  – 0.75{x^2}\). Qua đồ thị của hàm số đó, hãy cho biết khi \(x\) tăng từ \(-2\) đến \(4\) thì giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của \(y\) là bao nhiêu ?

» Bài tập trước: Bài 9 trang 39 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 39 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm+ ) Cách vẽ đồ thị hàm số \ ( y = ax ^ 2 \ ) :1 ) Xác định những điểm \ ( ( 1 ; a ) \ ) và \ ( ( 2 ; 4 a ) \ ) và những điểm đối xứng của chúng qua \ ( Oy \ ) .2 ) Vẽ parabol đi qua gốc \ ( O ( 0 ; 0 ) \ ) và những điểm trên .+ ) Điểm thấp nhất trên đồ thị là giá trị nhỏ nhất của hàm số. Điểm cao nhất trên đồ thị là giá trị cao nhất của hàm số .Đáp án cụ thểDưới đây là những cách giải bài 10 trang 39 SGK Toán 9 tập 2 để những bạn tìm hiểu thêm và so sánh bài làm của mình :Ta có bảng giá trị hàm số \ ( y = – 0.75 { x ^ 2 } \ )

\ ( x \ ) \ ( – 4 \ ) \ ( – 2 \ ) \ ( 0 \ )

\(2\)

\ ( 4 \ )
\ ( y = – 0,75 x ^ 2 \ ) \ ( – 12 \ ) \ ( – 3 \ ) \ ( 0 \ ) \ ( – 3 \ ) \ ( – 12 \ )

Vẽ parabol đi qua gốc tọa độ và những điểm có tọa độ \ ( \ left ( { – 4 ; – 12 } \ right ) ; \ left ( { – 2 ; – 3 } \ right ) ; \ left ( { 2 ; – 3 } \ right ) ; \ left ( { 4 ; – 12 } \ right ) \ ) ta được đồ thị hàm số \ ( y = – 0,75 { x ^ 2 } \ )Vẽ đồ thị : \ ( y = – 0.75 { x ^ 2 } \ )

Bài 10 trang 39 SGK Toán 9 tập 2

Đồ thị hàm số \ ( y = – 0,75 x ^ 2 \ ) với \ ( x \ ) từ \ ( – 2 \ ) đến \ ( 4 \ ) là đường cong nét liền trên hình vẽ .

Ta thấy: Điểm thấp nhất của phần đồ thị nét liền trên hình là điểm \(M(4;-12\) và điểm cao nhất là gốc tọa độ \(O(0;0)\).

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là \ ( 0 \ ). Giá trị thấp nhất của hàm số là \ ( – 12 \ ) .

» Bài tiếp theo: Bài 11 trang 42 SGK Toán 9 tập 2

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời bài 10 trang 39 SGK Toán 9 tập 2 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải Toán 9 của chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành để giúp bạn học tốt hơn môn học này.