articlewriting1

Giải Bài 3.17 trang 66 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1>

Giải bài tập
 • Giải Bài 3.18 trang 66 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Thay mỗi dấu ” * ” bằng một chữ số thích hợp để có : ..
 • Giải Bài 3.14 trang 66 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Mỗi hình sau đây mô phỏng phép tính nào ? ( Tất cả đều xuất phát từ gốc O ) .
 • Giải Bài 3.13 trang 66 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1
  Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B như hình vẽ, Ta quy ước chiều từ C đến B là chiều dương ( nghĩa là tốc độ và quãng đường đi từ C về phía B được biểu lộ bằng số dương và theo chiều ngược lại là số âm )
 • Giải Bài 3.11 trang 66 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

  Biểu diễn – 4 và số đối của nó trên cùng một trục số.

 • Trả lời Vận dụng 3 trang 66 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Nhiệt độ bên ngoài của một máy bay ở độ cao 10 000 m là – 48 oC. Khi hạ cánh, nhiệt độ ở trường bay là 27 °C. Hỏi nhiệt độ bên ngoài của máy bay khi ở độ cao 10 000 m và khi hạ cánh chênh lệch bao nhiêu độ C ?
 • Trả lời Hoạt động 8 trang 65 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Hãy quan sát ba dòng đầu và Dự kiến tác dụng ở hai dòng cuối : 3 – 1 = 3 + ( – 1 ) 3 – 2 = 3 + ( – 2 ) 3 – 3 = 3 + ( – 3 ) 3 – 4 = ? 3 – 5 = ?
 • Trả lời Hoạt động 7 trang 65 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Nửa tháng đầu một shop kinh doanh nhỏ lãi được 5 triệu đồng, nửa tháng sau bị lỗ 2 triệu đồng. Hỏi tháng đó shop lãi hay lỗ bao nhiêu triệu đồng ? Giải bài toán trên bằng hai cách : Cách 1. Tính hiệu giữa số tiền lãi và số tiền lỗ. Cách 2. Hiểu lỗ 2 triệu là ” lãi ” – 2 triệu để quy về tính tổng của hai số nguyên .
 • Trả lời Hoạt động 6 trang 64 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Tính và so sánh giá trị của ( a + b ) + c và a + ( b + c ) với a = 2, b = – 4, c = – 6 .
 • Trả lời Hoạt động 5 trang 64 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Tính và so sánh giá trị của a + b và b + a với a = -7, b = 11.

 • Trả lời Tranh luận trang 64 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Đố bạn : tổng của hai số nguyên khác dấu là số dương hay số âm ? Em hãy vấn đáp giúp Vuông .
 • Trả lời Vận dụng 2 trang 64 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Sử dụng phép cộng hai số nguyên khác dầu để giải bài toán sau : Một máy thăm dò đáy biển ngày hôm trước hoạt động giải trí ở độ cao – 946 m. Ngày hôm sau người ta cho máy nổi lên 55 m so với hôm trước. Hỏi ngày hôm sau máy thăm dò đáy biển hoạt động giải trí ở độ cao nào ?
 • Trả lời Hoạt động 4 trang 63 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Từ điểm A di chuyển sang phải 8 đơn vị chức năng ( h. 3.16 ) đến điểm C, Điểm C màn biểu diễn tác dụng của phép cộng nào ?
 • Trả lời Hoạt động 3 trang 63 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Từ điểm A màn biểu diễn số – 5 trên trục số chuyển dời sang phải 3 đơn vị chức năng ( h. 3.15 ) đến điểm B. Điểm B màn biểu diễn tác dụng phép cộng nào ?
 • Trả lời Luyện tập 2 trang 63 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Tìm số đối của mỗi số 5 và -2 rồi biểu diễn chúng trên cùng một trục số.

 • Trả lời Vận dụng 1 trang 63 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Sử dụng phép cộng hai số nguyên âm để giải bài toán sau ( h. 3.12 ) : Một chiếc tàu ngầm cần lặn ( coi là theo phương thẳng đứng ) xuống điểm A dưới đáy biển. Khi tàu đến điểm B ở độ cao – 135 m, máy đo bảo rằng tàu còn cách A một khoảng chừng 45 m. Hỏi điểm A nằm ở độ cao bao nhiêu mét ?
 • Trả lời Hoạt động 2 trang 62 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Trả lời Hoạt động 2 trang 62 sách giáo khoa Toán 6 Kết nối tri thức với đời sống. Di chuyển tiếp sang trái thêm 5 đơn vị chức năng đến điểm B ( h3. 11 ). B chính là điểm màn biểu diễn tác dụng của phép cộng ( – 3 ) + ( – 5 ). Điểm B màn biểu diễn số nào ? Từ đó suy ra giá trị của tổng ( – 3 ) + ( – 5 ) .
 • Trả lời Hoạt động 1 trang 62 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  Từ gốc O trên trục số, vận động và di chuyển sang trái 3 đơn vị chức năng đến điểm A ( h 3.10 ). Điềm A trình diễn số nào ?