articlewriting1

Bài 4 trang 26 SGK Hóa 8 | Giải hóa 4 bài 6 trang 26 sách giáo khoa | Giải hóa 8

Giải bài tập
Bài 4 trang 26 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tìm hiểu thêm đáp án bài 4 trang 26 sách giáo khoa Hóa lớp 8 .

Bài 4 trang 26 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 4 trang 26 SGK Hóa 8

Đề bài

a ) Phân tử là gì ?

b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử như thế nào, có gì khác so với phân tử của đơn chất. Lấy thí dụ minh họa.

Cách giải

Xem lại triết lý về đơn chất và hợp chất

Đáp án

a) Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định.

Phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất là : Phân tử của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại link với nhau ; phân tử của hợp chất do những nguyên tử khác loại link với nhau .Ví dụ :- Phân tử hợp chất : phân tử nước gồm 2 H link với 1 O, phân tử muối ăn gồm 1 Na link với 1 Cl, …

– Phân tử đơn chất: phân tử khí nitơ gồm hai nguyên tử nitơ liên kết với nhau, …

Ghi nhớ

Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học .Hợp chất là những chất tạo nên hai nguyên tố hóa học trở lên .Phân tử là hạt đại diện thay mặt cho chất, gồm một số ít nguyên tử link với nhau và biểu lộ khá đầy đủ đặc thù hóa học của chất .Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon, bằng tổng nguyên tử khối của những nguyên tử trong phân tử .

Mỗi mẫu chất là một tập hợp vô cùng lớn những hạt là phân tử hay nguyên tử. Tùy điều kiện, một chất có thể ở ba trạng thái: rắn, lỏng và khí (hay hơi). Ở trạng thái khí các hạt rất xa nhau.

»» Bài tiếp theo:: Bài 5 trang 26 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 4 trang 26 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.