articlewriting1

Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 41: Nhận biết một số chất khí

Giải bài tập

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 41 : Nhận biết 1 số ít chất khí giúp HS giải bài tập, cung ứng cho những em một mạng lưới hệ thống kiến thức và kỹ năng và hình thành thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho việc tăng trưởng năng lượng nhận thức, năng lượng hành vi :

Bài 1 (trang 177 SGK Hóa 12): Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt hai khí CO2 và SO2 được không ? Tại sao ?

Lời giải:

Không thể phân biệt được vì cả hai đều có phản ứng tạo kết tủa với Ca ( OH ) 2 làm dung dịch vẩn đục
CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 ↓ + H2O
SO2 + Ca ( OH ) 2 → CaSO3 ↓ + H2O

Bài 2 (trang 177 SGK Hóa 12): Có 2 bình riêng biệt đựng các khí CO2 và SO2. Hãy trình bày cách nhận biết từng khí. Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

Dẫn hai khí lần lượt lội qua dung dịch nước brom nếu khí nào làm mất màu dung dịch nước brom là SO2. Còn khí kia dẫn vào bình đựng nước vôi trong nếu thấy kết tủa làm nước vôi trong vẩn đục là CO2
SO2 + Br2 + 2H2 O → 2HB r + H2SO4
CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 ↓ + H2O

Bài 3 (trang 177 SGK Hóa 12): Có các lọ hóa chất không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch không màu sau : Na2SO4, Na2S, Na2CO3, Na3PO4, Na2SO3. Chỉ dùng thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì có thể nhận biết được những dung dịch nào ?

A. Na2CO3, Na2S, Na2SO3
B. Na2CO3, Na2S

C. Na2S, Na2CO3, Na3PO4

D. Na2SO4, Na2S, Na2CO3, Na3PO4, Na2SO3

Lời giải:

Đáp án A
Cho dd H2SO4 loãng lần lượt vào 5 lọ đựng 5 dd :
+ Lọ nào có khí không màu không mùi là Na2CO3
Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2 ↑
+ Lọ nào có khí mùi trứng thối là Na2S .
Na2S + H2SO4 → Na2SO4 + H2S ↑ ( mùi thối )
+ Lọ nào có khí không màu mùi xốc là Na2SO3
Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2 ↑ ( mùi hắc )

   + 2 lọ còn lại không hiện tượng

⇒ Nhận biết được 3 dd là Na2CO3, Na2S, Na2SO3