articlewriting1

Bài 47: Ôn Tập Phần Tiến Hóa Và Sinh Thái Học

Giải bài tập

Chương III: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và Bảo Vệ Môi Trường – Sinh Học Lớp 12

Bài 47: Ôn Tập Phần Tiến Hóa Và Sinh Thái Học

Nội dung Bài 47 : Ôn Tập Phần Tiến Hóa Và Sinh Thái Học thuộc Chương III : Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và Bảo Vệ Môi Trường môn Sinh Học Lớp 12. Trong bài này những bạn được củng cố lại những kiến thức và kỹ năng cơ bản của phần tiến hoá và phần sinh thái học. Tổng kết hàng loạt chương trình Sinh Học Lớp 12 .

A. Phần Tiến Hóa

I. Tóm Tắt Kiến Thức Cốt Lõi

Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hoá

1. Bằng chứng tiến hoá

Nghiên cứu mức độ giống nhau giữa những loài về những đặc thù giải phẫu so sánh, sự phân bổ địa lí, sự tăng trưởng phôi sinh học, những đặc thù về sinh học phân tử hoàn toàn có thể giúp xác lập mức độ họ hàng của những loài sinh vật .

2. Tóm tắt nội dung học thuyết tiến hoá của Lamac

Môi trường sống đổi khác lờ đờ là nguyên do dẫn đến hình thành những đặc thù thích nghi. Các sinh vật dữ thế chủ động biến hóa những tập quán hoạt động giải trí dẫn đến hình thành những đặc thù thích nghi với môi trường tự nhiên mới nên không có loài nào bị hủy hoại trong quy trình tiến hoá .
Đặc điểm thích nghi được hình thành theo cách : những cơ quan nào hoạt động giải trí nhiều thì cơ quan đó tăng trưởng, cơ quan nào ít sử dụng thì cơ quan đó sẽ dần bị tiêu biến. Các đặc thù thích nghi được hình thành do đổi khác tập quán hoạt động giải trí hoặc do thiên nhiên và môi trường đều hoàn toàn có thể di truyền được cho thế hệ sau .

3. Tóm tắt nội dung học thuyết tiến hoá của Đacuyn

Trong quy trình tiến hoá, CLTN là tác nhân chính phân hoá một loài thành nhiều loài với những đặc thù thích nghi khác nhau. CLTN thực ra là quy trình phân hoá năng lực sống sót của những thành viên trong quần thể .
Để CLTN hoàn toàn có thể xảy ra thì quần thể phải có những biến dị di truyền, những biến dị di truyền phải có mối tương quan trực tiếp tới năng lực sống sót và năng lực sinh sản của những thành viên .
Môi trường sống đóng vai trò sàng lọc những biến dị : những thành viên có biến dị thích nghi sẽ được giữ lại, những thành viên không có biến dị thích nghi sẽ bị đào thải .

4. Tóm tắt nội dung học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại

Tiến hoá nhỏ là quy trình làm đổi khác tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể. Vì vậy, quần thể là đơn vị chức năng nhỏ nhất hoàn toàn có thể tiến hoá .
Tiến hoá lớn là quy trình đổi khác lâu bền hơn dẫn đến hình thành những đơn vị chức năng phân loại trên loài. Nghiên cứu về mạng lưới hệ thống học sinh vật ( phân loại sinh vật chính là nghiên cứu và điều tra về quy trình tiến hoá lớn nhằm mục đích xác lập mối quan hệ họ hàng giữa những loài trong quốc tế sống .
Nhân tố tiến hoá là tác nhân làm biến hóa tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể .
CLTN, di – nhập gen, những yếu tố ngẫu nhiên và đột biến là những tác nhân tiến hoá làm biến hóa tần số alen và qua đó làm biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể. CLTN là tác nhân trực tiếp góp thêm phần hình thành nên những quần thể sinh vật với những đặc thù thích nghi .
Giao phối không ngẫu nhiên là tác nhân tiến hoá chỉ làm biến hóa thành phần kiểu gen mà không làm đổi khác tần số alen của quần thể .
Hai thành viên được gọi là cùng một loài nếu chúng hoàn toàn có thể giao phối với nhau và tạo sinh ra con hữu thụ. Hai thành viên được gọi khác loài khi giữa chúng có sự cách li sinh sản .
Hai quần thể của cùng một loài chỉ tiến hoá thành hai loài khi sự biến hóa về tần số alen gây nên bởi những tác nhân tiến hoá dẫn đến làm Open sự cách li sinh sản .
Các chính sách cách li trước hợp tử và sau hợp tử là thiết yếu nhằm mục đích duy trì sự phân hoá về tần số alen và thành phần kiểu gen do những tác nhân tiến hoá tạo ra, qua đó hoàn toàn có thể tạo nên loài mới .
Loài mới hoàn toàn có thể được hình thành nhờ sự cách li địa lí giữa những quần thể. Sự cách li địa lí góp thêm phần ngăn cản sự di – nhập gen giữa những quần thể, nhờ vậy sự độc lạ về vốn gen giữa những quần thể gây nên bởi những tác nhân tiến hoá hoàn toàn có thể được tích luỹ dẫn đến hình thành loài mới. Loài mới hoàn toàn có thể được hình thành trên cùng một khu vực địa lí trải qua đột biến đa bội, lại xa kèm theo đa bội hoá hoặc trải qua những chính sách cách li tập tính, cách li sinh thái xanh, …

Chương II. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất

Sự phát sinh và tăng trưởng của sự sống trên Trái Đất hoàn toàn có thể chia thành ba tiến trình chính : ( 1 ) quy trình tiến độ tiến hoá hoá học, ( 2 ) tiến trình tiến hoá tiền sinh học, ( 3 ) quá trình tiến hoá sinh học .

1. Tiến hoá hoá học

Tiến hoá hoá học được mở màn bằng sự hình thành những hợp chất hữu cơ đơn thuần như những axit amin, axit béo, đường đơn, nuclêôtit từ những chất vô cơ .
Hình thành những đại phân tử hữu cơ từ những hợp chất hữu cơ đơn thuần. Giai đoạn tiến hoá này làm Open những loại protein, những axit nuclêic, cacbohiđrat và lipit .

2. Tiến hoá tiền sinh học

Sự tương tác của những đại phân tử dẫn đến sự Open của những cấu trúc như những giọt côaxecva. Các phân tử lipit trong nước do đặc tính kị nước của chúng đã tạo nên những màng lipit phủ bọc lấy những đại phân tử khác. Tập hợp những đại phân tử hữu cơ nào trong lớp màng lipit có được năng lực nhân đôi, chuyển hoá vật chất, sinh trưởng thì sẽ được CLTN giữ lại và hình thành nên những tế bào sơ khai .

3. Tiến hoá sinh học

Tiến hoá sinh học được mở màn khi những tế bào tiên phong Open trên Trái Đất. Từ những tế bào tiên phong với những cơ chế biến dị, di truyền, những tác nhân tiến hoá đã tạo ra một quốc tế sinh vật vô cùng phong phú và phong phú và đa dạng như lúc bấy giờ .
Sự tiến hoá của sinh giới luôn gắn chặt với những điều kiện kèm theo địa chất và địa lí của Trái Đất. Mỗi khi Trái Đất trải qua những quá trình đổi khác lớn về cấu trúc của lớp vỏ Trái Đất dẫn đến sự tuyệt chủng hàng loạt của những loài sinh vật thì sau đó lại là quá trình bùng nổ sự Open của những loài mới .

II. Câu Hỏi Ôn Tập

Tiến hóa nhỏ là gì ?
Giải thích sơ đồ ( Hình 47.1 ) bằng cách điền những từ thích hợp vào bên cạnh những mũi tên :
Bài Tập 2 Trang 212 SGK Sinh Học Lớp 12
Những tác nhân tiến hoá nào làm biến hóa tần số alen của quần thể ?
Nhân tố tiến hoá nào làm đổi khác tần số alen nhanh nhất và chậm nhất ?

Nhân tố tiến hoá nào quy định chiều hướng tiến hoá?

Giải thích sơ đồ ( Hình 47.2 ) .
Bài Tập 4 Trang 213 SGK Sinh Học Lớp 12
Nêu những điểm độc lạ giữa quy trình hình thành loài bằng con đường cách li địa lí với quy trình hình thành loài bằng con đường lại xa và đa bội hoá .
Tiến hoá văn hoá là gì ? Loài người thời nay còn chịu sự tác động ảnh hưởng của những tác nhân tiến hoá sinh học hay không ? Giải thích .
Bài 47: Ôn Tập Phần Tiến Hóa Và Sinh Thái Học

B. Phần Sinh Thái Học

I. Tóm Tắt Kiến Thức Cốt Lõi

Chương I. Cá thể và quần thể sinh vật

Môi trường sống chính là nơi sinh sống của sinh vật, hoàn toàn có thể là một vùng đất, một khoảng chừng khoảng trống và những sinh vật khác sống xung quanh .
Nhân tố sinh thái xanh của môi trường tự nhiên là tổng thể những gì có ở xung quanh sinh vật, ảnh hưởng tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống của sinh vật. Có nhóm những tác nhân sinh thái xanh vô sinh và nhóm những tác nhân sinh thái xanh hữu sinh. Giới hạn chịu đựng của khung hình so với một tác nhân sinh thái xanh nhất định gọi là số lượng giới hạn sinh thái xanh .
Quần thể sinh vật là tập hợp những thành viên trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng chừng khoảng trống xác lập, vào một thời hạn nhất định .
Giữa những thành viên cùng loài gắn bó ngặt nghèo với nhau trải qua những mối quan hệ sinh thái và từ từ hình thành quần thể không thay đổi, thích nghi với điều kiện kèm theo ngoại cảnh .

Chương II. Quần xã sinh vật

Quần xã là một tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng trống nhất định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất. Các sinh vật trong quần xã thích nghi với thiên nhiên và môi trường sống của chúng. Quần xã đặc trưng về thành phần loài và phân bổ trong khoảng trống của quần xã .
Diễn thế sinh thái xanh là quy trình đổi khác tuần tự của quần xã qua những quy trình tiến độ, tương ứng với sự đổi khác của thiên nhiên và môi trường .

Chương III. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Hệ sinh thái là một đơn vị chức năng cấu trúc hoàn hảo của tự nhiên, biểu lộ tính năng của một tổ chức triển khai sống trải qua sự trao đổi vật chất và nguồn năng lượng giữa sinh vật và môi trường tự nhiên của chúng. Sinh quyển gồm hàng loạt sinh vật sống trong những lớp đất, nước và không khí của Trái Đất .
Trong quy trình dinh dưỡng, nguồn năng lượng truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn nguồn năng lượng càng giảm .
Chu trình sinh địa hoá là quy trình trao đổi những chất trong tự nhiên .

II. Câu Hỏi Ôn Tập

Hãy lý giải những khái niệm đưa ra trong những ô của hình 47.3, lý giải Sơ đồ theo chiều mũi tên .
Bài Tập 1 Trang 214 SGK Sinh Học Lớp 12
Trả lời những câu hỏi theo gợi ý trong bảng 47 .
Bảng 47. Những nội dung cơ bản về quần thể, quần xã và hệ sinh thái .

Quần thể Quần xã Hệ sinh thái
Khái niệm Thế nào là một quần thể sinh vật? Thế nào là một quần xã sinh vật? Hệ sinh thái là gì?
Đặc điểm – Quần thể đạt được mức độ cân bằng về số lượng cá thể khi các yếu tố sức sinh sản, mức độ tử vong, phát tán có quan hệ với nhau như thế nào?- Vì sao quần thể không tăng trưởng theo đường cong lí thuyết? Hãy nêu các đặc trưng cơ bản của quần xã và các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã. – Hệ sinh thái bao gồm các thành phần cấu trúc nào?- Trên Trái Đất có các kiểu hệ sinh thái nào là chủ yếu?
– Em hiểu như thế nào là sử dụng vững chắc tài nguyên vạn vật thiên nhiên ?

Bài 47: Ôn Tập Phần Tiến Hóa Và Sinh Thái Học
Ở trên là nội dung Bài 47 : Ôn Tập Phần Tiến Hóa Và Sinh Thái Học thuộc Chương III : Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và Bảo Vệ Môi Trường môn Sinh Học Lớp 12. Trong bài này những bạn được củng cố lại những kỹ năng và kiến thức cơ bản của phần tiến hoá và phần sinh thái học. Tổng kết hàng loạt chương trình Sinh Học Lớp 12. Chúc những bạn học tốt Sinh Học Lớp 12 .

5/5 (1 bình chọn)