articlewriting1

Bài 59 trang 133 SGK Toán 7 tập 1 – https://calibravietnam.vn

Giải bài tập
 • Bài 60 trang 133 SGK Toán 7 tập 1
  Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC ( H thuộc BC ), cho biết AB = 13, AH = 12, hc = 16 cm. Tính độ dài những cạnh của tam giác ABC .
 • Bài 61 trang 133 SGK Toán 7 tập 1
  Giải bài 61 trang 133 SGK Toán 7 tập 1. Trên giấy ô vuông ( Độ dài cạnh của ô vuông bằng 1 ), cho tam giác ABC như hình 125. )
 • Bài 62 trang 133 SGK Toán 7 tập 1
  Đố : Người ta buộc con Cún bằng sợi dây có một đầu buộc tại điểm O làm cho con Cún cách điểm O nhiều nhất là 9 m ( h. 136 ) .
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 7, 8 – Chương 2 – Hình học 7

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 7, 8 – Chương 2 – Hình học 7

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 7, 8 – Chương 2 – Hình học 7
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 7, 8 – Chương 2 – Hình học 7
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 7, 8 – Chương 2 – Hình học 7
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 7, 8 – Chương 2 – Hình học 7
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 7, 8 – Chương 2 – Hình học 7
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 7, 8 – Chương 2 – Hình học 7
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 7, 8 – Chương 2 – Hình học 7
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 7, 8 – Chương 2 – Hình học 7
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Bài 7, 8 – Chương 2 – Hình học 7
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Bài 7, 8 – Chương 2 – Hình học 7
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 8 – Bài 7, 8 – Chương 2 – Hình học 7
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 7, 8 – Chương 2 – Hình học 7
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 9 – Bài 7, 8 – Chương 2 – Hình học 7
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 9 – Bài 7, 8 – Chương 2 – Hình học 7
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 10 – Bài 7, 8 – Chương 2 – Hình học 7

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 10 – Bài 7, 8 – Chương 2 – Hình học 7

 • Bài 58 trang 132 SGK Toán 7 tập 1
  Đố : Trong lúc anh Nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ vướng vào trần nhà không ?
 • Bài 57 trang 131 SGK Toán 7 tập 1
  Cho bài toán ” Tam giác ABC có AB = 8 cm, AB = 17 cm, AC = 15 cm có phải là tam giác vuông không ? ” Bạn tam lý giải như sau …
 • Bài 56 trang 131 SGK Toán 7 tập 1
  Tam giác nào là tam giác vuông trong những tam giác có độ dài ba cạnh như sau :
 • Bài 55 trang 131 SGK Toán 7 tập 1
  Tính độ cao của bức tường ( h. 129 ) biết rằng độ cao của thang là 4 m và chân thang cách tường 1 m .
 • Bài 54 trang 131 SGK Toán 7 tập 1
  Đoạn lên dốc từ C đến A dài 8.5 cm, đô dài CB bằng 7,5 cm. Tính chiều cao AB .
 • Bài 53 trang 131 SGK Toán 7 tập 1
  Tìm độ dài x trên hình 127 .
 • Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 130 SGK Toán 7 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 130 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ tam giác ABC có AB = 3cm; AC = 4cm; BC = 5cm. Hãy dùng thước đo góc để xác định số đo của góc BAC

 • Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 130 SGK Toán 7 Tập 1
  Tìm độ dài x trên những hình 124, 125
 • Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 129 SGK Toán 7 Tập 1
  Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 129 SGK Toán 7 Tập 1. Lấy giấy trắng cắt tám tam giác vuông bằng nhau …
 • Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 129 SGK Toán 7 Tập 1
  Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 129 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ một tam giác vuông có những cạnh góc vuông bằng 3 cm và 4 cm. Đo độ dài cạnh huyền