articlewriting1

Giải Bài 7 Trang 80 Sgk Hình Học 12 : Bài 7 Trang 80 Sgk Hình Học 12

Giải bài tập

Giải câu hỏi 7 trang 80 SGK Hình học 12. Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (α) và (β) cho bởi các phương trình sau đây…

Bạn đang xem:

Bạn đang xem : Bài 7 trang 80 sgk hình học 12

Đề bài

Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (α) và (β) cho bởi các phương trình sau đây: (α): x – 2 = 0; (β): x – 8 = 0.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Ôn tập chủ đề: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu – tiết 2

Bài 2 : Phương trình mặt phẳng (Tiết 1)

Bài 2 : Phương trình mặt phẳng (Tiết 1)

Bài 2 : Phương trình mặt phẳng (Tiết 3)

Toán lớp 12: Phương trình mặt phẳng – tiết 3

Toán lớp 12: Ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng – Tiết 1

Tải sách tham khảo

*

60 đề thi học sinh giỏi toán 12 năm 2017-2018-2019 (Có đáp án)

Tải về· 17,5K
*

10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán 12

Tải về· 14,3K
*

80 đề kiểm tra học kỳ 2 toán 12 năm 2017,2018,2019 (Có đáp án)

Tải về· 9,8K
*

Phương pháp tư duy giải nhanh trắc nghiệm toán lớp 12

Tải về· 9,18K

Sách giáo khoa hình học 12

Tải về· 7,29K

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12 – Nguyễn Phú Khánh

Tải về· 7,28K

Sách giáo khoa giải tích 12

Tải về· 5,91K

Tài liệu chuyên Toán bài tập Hình học 12 – Đoàn Quỳnh

Tải về· 4,45K

Bài giải liên quan

Lý thuyết phương trình mặt phẳng
Bài 1 trang 80 SGK Hình học 12
Bài 2 trang 80 SGK Hình học 12
Bài 3 trang 80 SGK Hình học 12
Bài 4 trang 80 SGK Hình học 12

Xem thêm:

Bài 5 trang 80 SGK Hình học 12
Bài 6 trang 80 SGK Hình học 12
Bài 7 trang 80 SGK Hình học 12
Bài 8 trang 81 SGK Hình học 12
Bài 9 trang 81 SGK Hình học 12
Bài 10 trang 81 SGK Hình học 12
Câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 12
Câu hỏi 2 trang 72 SGK Hình học 12
Câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 12
Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 12
Câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 12
Câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 12
Câu hỏi 7 trang 80 SGK Hình học 12

Bài học liên quan

Bài 1. Khái niệm về khối đa diện
Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Bài 2. Mặt cầu
Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian
Bài 2. Phương trình mặt phẳng
Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian
Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay
Ôn tập chương I – Khối đa diện
Ôn tập chương II – Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
Ôn tập chương III – Phương pháp toạ độ trong không gian
ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12
Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Hình học 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Hình học 12
Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Hình học 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Hình học 12
Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Hình học 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Hình học 12

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Xem thêm:

Từ khóa

Tải về · 17,5 KTải về · 14,3 KTải về · 9,8 KTải về · 9,18 KTải về · 7,29 KTải về · 7,28 KTải về · 5,91 KTải về · 4,45 KLý thuyết phương trình mặt phẳngBài 1 trang 80 SGK Hình học 12B ài 2 trang 80 SGK Hình học 12B ài 3 trang 80 SGK Hình học 12B ài 4 trang 80 SGK Hình học 12X em thêm : Giải Thích Vai Trò Lớp Vỏ Tôm Có Vai Trò Gì Với Cơ Thể Tôm ? Câu Hỏi 107554 Bài 5 trang 80 SGK Hình học 12B ài 6 trang 80 SGK Hình học 12B ài 7 trang 80 SGK Hình học 12B ài 8 trang 81 SGK Hình học 12B ài 9 trang 81 SGK Hình học 12B ài 10 trang 81 SGK Hình học 12C âu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 12C âu hỏi 2 trang 72 SGK Hình học 12C âu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 12C âu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 12C âu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 12C âu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 12C âu hỏi 7 trang 80 SGK Hình học 12B ài 1. Khái niệm về khối đa diệnBài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đềuBài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diệnBài 2. Mặt cầuBài 1. Hệ tọa độ trong không gianBài 2. Phương trình mặt phẳngBài 3. Phương trình đường thẳng trong không gianBài 1. Khái niệm về mặt tròn xoayÔn tập chương I – Khối đa diệnÔn tập chương II – Mặt nón, mặt trụ, mặt cầuÔn tập chương III – Phương pháp toạ độ trong không gianÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12 Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Hình học 12 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết ) – Chương I – Hình học 12 Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Hình học 12 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết ) – Chương II – Hình học 12 Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Hình học 12 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết ) – Chương III – Hình học 12L ớp 1L ớp 2L ớp 3L ớp 4L ớp 5L ớp 6L ớp 7L ớp 8L ớp 9L ớp 10L ớp 11L ớp 12X em thêm : Vì Sao Sử Dụng Chất Kích Thích Sinh Trưởng, Tổng Hợp Phun Cho Rau Cải