Giaibaisgk.com 25 Dec 10.34.30

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 132 133 sgk Vật Lí 12

Giải bài tập
Hướng dẫn giải Bài 25. Giao thoa ánh sáng sgk Vật Lí 12. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 132 133 sgk Vật Lí 12 gồm có rất đầy đủ phần triết lý, câu hỏi và bài tập, đi kèm công thức, định lí, chuyên đề có trong SGK để giúp những em học viên học tốt môn vật lý 12, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc .

LÍ THUYẾT

1. Nhiễu xạ ánh sáng là hiện tượng truyền sai lệch với sự truyền thẳng khi ánh s áng gặp vật cản. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.

2. Hai chùm sáng kết hợp là hai chùm phát ra ánh sáng có cùng tần số và có cùng pha hoặc có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

3. Khi hai chùm sáng kết hợp gặp nhau chúng sẽ giao thoa với nhau: Những chỗ hai sóng gặp nhau mà cùng pha với nhau, chúng tăng cường lần nhau tạo thành các vân sáng. Những chỗ hai sóng gặp nhau mà ngược pha với nhau thì chúng triệt tiêu nhau thành các vân tối.

4. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng.

5. Vị trí vân, khoảng vân

Giaibaisgk.com 25 Dec 10.34.30

– Vị trí vân sáng : xs = k \ ( \ frac { \ lambda D } { a } \ ) ; với k ∈ Z
Điều kiện để tại M là một vân sáng : d2 – d1 = kλ .
– Vị trí vân tối : xt = \ ( \ left ( k + \ frac { 1 } { 2 } \ right ) \ frac { \ lambda D } { a } \ ) ; với k ∈ Z
Điều kiện để tại M là vân tối : d2 – d1 = ( k – 1/2 ) λ
– Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân sáng ( hoặc hai vân tối ) liên tục : i = \ ( \ frac { \ lambda D } { a } \ ). Giữa n vân sáng liên tục có ( n-1 ) khoảng chừng vân .

6. Ứng dụng: Đo bước sóng ánh sáng

λ = \ ( \ frac { ia } { D } \ )

7. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một bước sóng trong chân không xác định. Màu ứng với mỗi bước sóng của ánh sáng gọi là màu đơn sắc.

8. Điều kiện để xảy ra hiện ượng giao thoa ánh sáng là: hai nguồn sáng kết hợp

– Hai nguồn phải phát ra hai sóng có cùng bước sóng
– Hiệu số pha giao động cảu hai nguồn phả không đổi theo thời hạn

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời câu hỏi C1 trang 129 Vật Lý 12

Trong thí nghiệm này, hoàn toàn có thể bỏ màn M đi được không ?

Trả lời:

Trong thí nghiệm giao thoa, ta hoàn toàn có thể bỏ màn M để ánh sáng từ hai nguồn F1, F2 rọi qua kính lúp vào mắt. Nếu nguồn sáng là nguồn laze thì ta phải đặt màn M để tránh ánh sáng từ hai nguồn F1, F2 rọi vào mắt, làm tác động ảnh hưởng không tốt đến mắt .

2. Trả lời câu hỏi C2 trang 130 Vật Lý 12

Quan sát những vân giao thoa, hoàn toàn có thể phân biệt vân nào là vân chính giữa không ?

Trả lời:

Nếu dùng ánh sáng đơn sắc, thì trên màn ta thu được những vân sáng và vân tối xen kẽ nhau đều đặn, ta không hề biết được vân nào là vân chính giữa .
Nếu dùng ánh sáng trắng, thì trên màn ta thu được vân chính giữa có màu trắng nên ta hoàn toàn có thể nhận ra được vân chính giữa .

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 132 133 sgk Vật Lí 12 không thiếu và ngắn gọn nhất. Nội dung cụ thể bài giải ( câu vấn đáp ) những câu hỏi và bài tập những bạn xem sau đây :

1. Giải bài 1 trang 132 Vật Lý 12

Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y-âng là gì ?

Trả lời:

Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y-âng là ánh sáng có đặc thù sóng .

2. Giải bài 2 trang 132 Vật Lý 12

Viết công thức xác lập vị trí những vân sáng ?

Trả lời:

Vị trí những vân sáng : \ ( { x_s } = k { { \ lambda D } \ over a } \ ) ( k = 0 ; ± 1 ; ± 2 ; ± 3 ; … )
Trong đó :
k : bậc giao thoa, là những số nguyên .
a : là khoảng cách giữa 2 khe
D : là khoảng cách từ 2 khe đến màn ảnh .
λ : là bước sóng ánh sáng

3. Giải bài 3 trang 132 Vật Lý 12

Viết công thức tính khoảng chừng vân ?

Trả lời:

Khoảng vân i là khoảng cách giữa hai vân sáng, hoặc hai vân tối liên tục
Công thức tính khoảng chừng vân : \ ( i = { { \ lambda D } \ over a } \ )

4. Giải bài 4 trang 132 Vật Lý 12

Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng chừng nào ?

Trả lời:

Ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm.

5. Giải bài 5 trang 132 Vật Lý 12

Nêu những đặc thù của ánh sáng đơn sắc ?

Trả lời:

– Ánh sáng đơn sắc có bước sóng hoặc tần số trong chân không trọn vẹn xác lập .
– Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính .
– Các ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong khoảng chừng từ 380 nm ( ứng với màu tím trên quang phổ ) đến chừng 760 nm ( ứng với màu đỏ ) mới gây ra cảm xúc sáng. Đó là những ánh sáng nhìn thầy được ( khả kiến ) .

?

1. Giải bài 6 trang 132 Vật Lý 12

Chỉ ra công thức tính khoảng chừng vân ?
A. i = \ ( \ dfrac { \ lambda D } { a } \ ) ; B. i = \ ( \ dfrac { \ lambda a } { D } \ ) ;
C. i = \ ( \ dfrac { aD } { \ lambda } \ ) ; D. i = \ ( \ dfrac { a } { \ lambda D } \ ) .

Bài giải:

Công thức tính khoảng chừng vân : \ ( i = \ dfrac { \ lambda D } { a } \ )

⇒ Đáp án: A.

2. Giải bài 7 trang 133 Vật Lý 12

Chọn câu đúng .
Ánh sáng màu vàng của natri có bước sóng λ bằng
A. 0,589 mm ; B. 0,589 nm .
C. 0,589 μm ; D. 0,589 pm .

Bài giải:

Ánh sáng vàng của đèn natri có \ ( \ lambda \ approx 589 nm = 0,589 \ mu m \ )

⇒ Đáp án: C.

Chú ý những đơn vị chức năng :
+ \ ( 1 mm = 10 ^ { – 3 } m \ )
+ \ ( 1 \ mu m = 10 ^ { – 6 } m \ )
+ \ ( 1 nm = 10 ^ { – 9 } m \ )
+ \ ( 1 pm = 10 ^ { – 12 } m \ )

3. Giải bài 8 trang 133 Vật Lý 12

Trong một thí nghiệm Y-âng với \ ( a = 2 mm \ ), \ ( D = 1,2 m \ ), người ta đo được \ ( i = 0,36 mm \ ). Tính bước sóng \ ( λ \ ) và tần số \ ( f \ ) của bức xạ ?

Bài giải:

Ta có, khoảng chừng vân \ ( i = \ dfrac { { \ lambda D } } { a } \ )
⇒ Bước sóng của bức xạ :
\ ( \ lambda = \ dfrac { { ai } } { D } = \ dfrac { { { { 2.10 } ^ { – 3 } }. 0, { { 36.10 } ^ { – 3 } } } } { { 1,2 } } \ \ = 0, { 6.10 ^ { – 6 } } m = 0,6 \ mu m \ )
Lại có : \ ( \ lambda = \ dfrac { c } { f } \ )
⇒ Tần số của bức xạ : \ ( f = \ dfrac { c } { \ lambda } = \ dfrac { { { { 3.10 } ^ 8 } } } { { 0, { { 6.10 } ^ { – 6 } } } } = { 5.10 ^ { 14 } } Hz \ )

4. Giải bài 9 trang 133 Vật Lý 12

Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc, bước sóng \ ( λ = 600 nm \ ) chiếu sáng hai khe hẹp F1, F2 song song với F và cách nhau 1,2 mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với mặt phẳng chứa F1, F2 và cách nó 0,5 m .
a ) Tính khoảng chừng vân .
b ) Xác định khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 .

Bài giải:

Ta có : \ ( λ = 600 nm \ ) ; \ ( a = 1,2 mm \ ) ; \ ( D = 0,5 m \ )

a) Khoảng vân:

\ ( i = \ dfrac { { \ lambda D } } { a } = \ dfrac { { { { 600.10 } ^ { – 9 } }. 0,5 } } { { 1, { { 2.10 } ^ { – 3 } } } } = 2, { 5.10 ^ { – 4 } } m = 0,25 mm \ )

b) Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là:

\ ( d = 4 i = 4.0,25 = 1 mm \ )

5. Giải bài 10 trang 133 Vật Lý 12

Trong một thí nghiệm Y-âng khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là a = 1,56 mm, khoảng cách từ F1, F2 đến màn quan sát là D = 1,24 m. Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tục là 5,21 mm. Tính bước sóng ánh sáng .

Bài giải:

Ta có khoảng cách giữa \ ( 12 \ ) vân sáng liên tục bằng \ ( 11 i = 5,21 mm \ )
Do đó : \ ( i = \ dfrac { 5,21 } { 11 } = 0,474 mm \ )
Mặt khác, ta có : \ ( i = \ dfrac { { \ lambda D } } { a } \ )
⇒ Bước sóng : \ ( \ lambda = \ dfrac { { ai } } { D } = \ dfrac { { 1, { { 56.10 } ^ { – 3 } }. 0, { { 474.10 } ^ { – 3 } } } } { { 1,24 } } = 5, { 96.10 ^ { – 7 } } m = 596 nm \ )
Chú ý : Đổi những đơn vị chức năng .

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm :
Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 132 133 sgk Vật Lí 12 rất đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn Vật lý 12 tốt nhất !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “