articlewriting1

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cầu BTCT 1 nhịp, dài 9M-Phần 1: Bình đồ, trắc dọc và cấu tạo chung cầu

Nội Thất
Hồ sơ phong cách thiết kế bản vẽ kiến thiết cầu BTCT 1 nhịp, dài 9M – Phần 1 : Bình đồ, trắc dọc và cấu trúc chung cầu

A-Giải pháp kết cấu cầu:

+ Kết cấu nhịp

   – Cầu gồm 1 nhịp giản đơn bằng dầm T BTCT thường 9(m), dầm được đúc tại hiện trường sau đó lắp ghép vào vị trí kết cấu nhịp

– Mặt cắt ngang nhịp gồm 4 dầm T BTCT thường cao 0.9 m đặt cách nhau 1.8 m, cốt thép dầm chủ theo tiêu chuẩn TCVN 1651 – 2008. Bê tông dầm chủ dùng loại C 30 Mpa .
– Lớp phủ mặt cầu gồm những lớp sau
+ Lớp phủ mặt cầu bê tông xi-măng 30M pa dày 8 cm
+ Lớp phòng nước dày 0.4 cm
+ Lớp bê tông link loại C tạo dốc dày 10 cm
– Dốc ngang mặt cầu được tạo bởi độ dốc ngang xã mũ mố, trụ .
– Khe co và giãn cao su đặc nhập ngoại hoặc loại tương tự được sản suất trong nước đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt .
– Gối cầu : Dùng gối tiếp tuyến có độ cao 80 mm
– Lan can được đổ sau khi xây đắp dầm chủ, lan can bằng thép tròn và thép hình .
– Dùng vạch sơn, liên tục trên hàng loạt chiều dài cầu

+ Kết cấu phần dưới

– Mố kiểu chữ U bằng BTCT loại C trên nền móng đá vôi phong hoá, khi xây đắp địa thế căn cứ vào tác dụng đào hố móng ngoài hiện trường sẽ quyết định hành động cao độ đáy móng chính thức .
– Sau mỗi mố sắp xếp bản quá độ lắp ghép kích cỡ 2.5 x1x0. 2 m bằng BTCT loại D1 25M pa

+ Đường đầu cầu và tứ nón.

– Trong khoảng chừng 5 m ( được ghi rõ lí trình trong hồ sơ ) đường đầu phía trên cầu và tứ nón được gia cố mái ta luy bằng đá hộc xây vữa XM 10M pa trên lớp đá dăm đệm dày 10 cm .

Kết cấu mặt:

+ 3.5 cm : Đá dăm láng nhựa
+ 15 cm : móng trên đá dăm tiêu chuẩn
+ 15 cm : móng dưới đá dăm tiêu chuẩn

B-Hồ sơ thiết kế bao gồm đầy đủ các bản vẽ, thuyết minh tính toán và các bảng tổng hợp, được chia làm các phần như dưới đây:

(Click chọn vào từng phần tương ứng để tải tài liệu về)

+ Phần 1: Bình đồ, trắc dọc và cấu tạo chung cầu

1-Bình đồ vị trí cầu

2 – Trắc dọc khoanh vùng phạm vi cầu
3,4 – Bố trí chung cầu
5 – Cấu tạo cấu trúc nhịp

+ Phần 2: Kết cấu dầm

6 – Bố trí cốt thép dầm chủ
7 – Chi tiết cốt thép dầm chủ
8 – Cốt thép mặt cầu dầm biên
9 – Cốt thép mặt cầu dầm giữa
10 – Bố trí cốt thép dầm ngang

+ Phần 3: Mố cầu

11 – Cấu tạo mố cầu M1, M2
12,13,14 – Bố trí cốt thép mố cầu

+ Phần 4: Bố trí thép, các chi tiết cấu tạo

15 – Bố trí cốt thép bản vượt
16 – Hàn nối cốt thép
17 – Cấu tạo khe co và giãn
18 – Cấu tạo lan can
19 – Cấu tạo gối cầu
20 – Cấu tạo lớp phủ, ống thoát nước

Phần 5: Thuyết minh, bảng tính

– Thuyết minh ,

– Các bảng tính toán, kiểm tra kết cấu cầu; kết cấu nhịp, kết cấu mô

– Tổng hợp khối lượng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc), bảng tính toán, tổng hợp khối lượng file exel (.xls)

( b )