Hồ sơ thiết kế mẫu dự toán đường bê tông nông thôn – PhanmemEta

Bài viết thời điểm ngày hôm nay tôi san sẻ hồ sơ thiết kế mẫu dự trù đường bê tông nông thôn mới. Theo đó đường bê tông nông thôn được chia thành 2 loại chính

Dự toán thiết kế mẫu xây dựng đường bê tông nông thôn

Ủy ban nhân dân tỉnh Tỉnh Bình Định đã phê duyệt mẫu đường bê tông xi-măng để thực thi chương trình bê tông hóa giao thông vận tải nông thôn gồm 2 loại đường giao thông vận tải nông thôn chính

1. Đường giao thông bê tông xi măng nông thôn loại A:

Nền đường rộng Bn = 5m, mặt đường rộng Bm = 3,5m. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng đổ tại chỗ M250 đá 2×4, với tải trọng tính toán trục xe 6 tấn

Cụ thể với những cấu trúc :

– Kết cấu loại A1: Mặt đường bê tông Mác 250 đá 2×4 dày 18 cm, đệm cát dày 5 cm. Nền đường khô ráo, không ngập nước, sình lún, được đắp đất sét pha cát. Hệ số đầm chặt K = 0,95.

– Kết cấu loại A2: Mặt đường đổ bê tông xi măng tại chỗ Mác 250 đá 2×4 dày 20 cm, thay đất yếu đắp cát dày > 50 cm. Hệ số đầm chặt K = 0,95. Móng chân khay gia cố đổ bê tông xi măng Mác 150 đá 2×4. Lề đường, mái taluy bằng kết cấu xây đá hộc vữa xi măng Mác 75 dày 20 cm

– Kết cấu loại A3: Mặt đường bê tông Mác 250 đá 2×4 dày 18 cm, đệm cát dày 5 cm. Nền đường khô ráo, không ngập nước, không sình lún, được đắp đất pha cát. Hệ số đầm chặt K = 0,95.

2. Đường giao thông bê tông xi măng nông thôn loại B:

Nền đường rộng Bn = 4,0 m, mặt đường rộng Bm = 3,0 m. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng đổ tại chỗ Mác 250 đá 2×4, với tải trọng tính toán trục xe 6 tấn. Cụ thể với các kết cấu:

– Kết cấu loại B1: Mặt đường đổ bê tông xi măng tại chỗ Mác 250 đá 2×4 dày 18 cm, đệm cát dày 5 cm. Nền đường khô ráo, không ngập nước, không sình lún, được đắp đất đồi, đất sét pha cát đầm chặt K = 0,95

– Kết cấu loại B2: Mặt đường bê tông Mác 250 đá 2×4 dày 20 cm, đệm cát dày 5 cm

– Kết cấu loại B3: Mặt đường đổ bê tông xi măng tại chỗ Mác 250 đá 2×4 dày 20 cm, thay đất yếu đắp cát dày > 50 cm, đầm chặt K95. Móng chân khay gia cố đổ bê tông xi măng Mác 150 đá 4×6. Lề đường, mái taluy bằng kết cấu xây đá hộc vữa xi măng Mác 75 dày 20 cm;

Bản vẽ mẫu dự toán đường bê tông nông thôn

Hình ảnh bản vẽ đường bê tông nông thôn mới mọi người có thể tham khảo

dự toán đường bê tông nông thôn

Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm lập dự trù với ứng dụng Phần mềm dự trù Eta 2019Số điện thoại cảm ứng tư vấn tương hỗ và đặt mua khóa cứng ứng dụng dự trù Eta bản quyền hotline 0965635638

Bài viết liên quan
0964826624