articlewriting1

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở KR – Liên Minh Huyền Thoại

Sức Khỏe & Làm Đẹp
1.

danjuan rose

danjuan rose

KR
(#1)

Người thách đấu
1641 LP

Trận thắng: 398 (57.2%)

2.

dalongmeil

dalongmeil

KR
(#2)

Người thách đấu 1418 LP

Trận thắng: 296 (58.8%)

3.

roookie

roookie

KR
(#3)

Người thách đấu 1274 LP

Trận thắng: 237 (59.5%)

4.

이 차가 식기전에

이 차가 식기전에

KR
(#4)

Người thách đấu 1273 LP

Trận thắng: 325 (54.7%)

5.

가민준

가민준

KR
(#5)

Người thách đấu 1250 LP

Trận thắng: 380 (54.4%)

6.

Monster toys

Monster toys

KR
(#6)

Người thách đấu 1242 LP

Trận thắng: 509 (53.6%)

7.

JAJA DIFF

JAJA DIFF

KR
(#7)

Người thách đấu 1177 LP

Trận thắng: 346 (57.0%)

8.

jianhun

jianhun

KR
(#8)

Người thách đấu 1170 LP

Trận thắng: 156 (58.2%)

9.

LSB Kael

LSB Kael

KR
(#9)

Người thách đấu 1155 LP

Trận thắng: 202 (57.1%)

10.

전상득

전상득

KR
(#10)

Người thách đấu 1149 LP

Trận thắng: 537 (53.3%)

11.

TES 77

TES 77

KR
(#11)

Người thách đấu 1134 LP

Trận thắng: 209 (56.5%)

12.

Dan Xiao Gu

Dan Xiao Gu

KR
(#12)

Người thách đấu 1127 LP

Trận thắng: 327 (56.1%)

13.

Shadow BongBong

Shadow BongBong

KR
(#13)

Người thách đấu 1121 LP

Trận thắng: 312 (55.2%)

14.

타 잔

타 잔

KR
(#14)

Người thách đấu 1115 LP

Trận thắng: 236 (57.1%)

15.

zhonglexuruosan

zhonglexuruosan

KR
(#15)

Người thách đấu 1095 LP

Trận thắng: 260 (56.0%)

16.

SwordArt77777

SwordArt77777

KR
(#16)

Người thách đấu 1091 LP

Trận thắng: 317 (55.6%)

17.

쪼렙이다말로하자

쪼렙이다말로하자

KR
(#17)

Người thách đấu 1085 LP

Trận thắng: 268 (55.0%)

18.

KING MIR

KING MIR

KR
(#18)

Người thách đấu 1084 LP

Trận thắng: 406 (53.4%)

19.

V5 ppgod

V5 ppgod

KR
(#19)

Người thách đấu 1078 LP

Trận thắng: 289 (54.3%)

20.

Moonhk

Moonhk

KR
(#20)

Người thách đấu 1069 LP

Trận thắng: 156 (59.8%)

21.

BRO Delight

BRO Delight

KR
(#21)

Người thách đấu 1052 LP

Trận thắng: 227 (57.6%)

22.

T1 Gumayusi

T1 Gumayusi

KR
(#22)

Người thách đấu 1045 LP

Trận thắng: 236 (56.3%)

23.

lIlIIllIlIIllIlI

lIlIIllIlIIllIlI

KR
(#23)

Người thách đấu 1044 LP

Trận thắng: 122 (61.9%)

24.

꿀꿀벌이야

꿀꿀벌이야

KR
(#24)

Người thách đấu 1041 LP

Trận thắng: 172 (58.9%)

25.

JUGKlNG

JUGKlNG

KR
(#25)

Người thách đấu 1036 LP

Trận thắng: 219 (55.4%)

26.

13aize

13 aize

KR
(#26)

Người thách đấu 1030 LP

Trận thắng: 155 (59.8%)

27.

dalongmeiI

dalongmeiI

KR
(#27)

Người thách đấu 1026 LP

Trận thắng: 149 (61.8%)

28.

디알엑스 태윤

디알엑스 태윤

KR
(#28)

Người thách đấu 1016 LP

Trận thắng: 185 (55.9%)

29.

인프피미드라이너

인프피미드라이너

KR
(#29)

Người thách đấu 1014 LP

Trận thắng: 232 (57.1%)

30.

Gen G Peyz

Gen G Peyz

KR
(#30)

Người thách đấu 1011 LP

Trận thắng: 216 (55.5%)

31.

Carecare1

Carecare1

KR
(#31)

Người thách đấu 1009 LP

Trận thắng: 263 (56.0%)

32.

T1 Dal

T1 Dal

KR
(#32)

Người thách đấu 1006 LP

Trận thắng: 333 (55.2%)

33.

DK Sharvel

DK Sharvel

KR
(#33)

Người thách đấu 1002 LP

Trận thắng: 375 (54.6%)

34.

존중겸손아닥집중

존중겸손아닥집중

KR
(#34)

Người thách đấu 1002 LP

Trận thắng: 266 (55.6%)

35.

nodfan

nodfan

KR
(#35)

Người thách đấu 1002 LP

Trận thắng: 174 (56.9%)

36.

우찬굳

우찬굳

KR
(#36)

Người thách đấu 1001 LP

Trận thắng: 149 (61.1%)

37.

Tar2an

Tar2an

KR
(#37)

Người thách đấu 990 LP

Trận thắng: 127 (62.6%)

38.

cesuna

cesuna

KR
(#38)

Người thách đấu 988 LP

Trận thắng: 181 (58.4%)

39.

칼과 창 방패

칼과 창 방패

KR
(#39)

Người thách đấu 980 LP

Trận thắng: 281 (54.6%)

40.

meiyoudalong

meiyoudalong

KR
(#40)

Người thách đấu 979 LP

Trận thắng: 271 (56.9%)

41.

stratingover

stratingover

KR
(#41)

Người thách đấu 978 LP

Trận thắng: 361 (53.8%)

42.

zhong men dui ju

zhong men dui ju

KR
(#42)

Người thách đấu 975 LP

Trận thắng: 232 (56.9%)

43.

iwilldomybest

iwilldomybest

KR
(#43)

Người thách đấu 964 LP

Trận thắng: 341 (54.3%)

44.

Yebaoshayiqie

Yebaoshayiqie

KR
(#44)

Người thách đấu 961 LP

Trận thắng: 336 (54.4%)

45.

CARFE

CARFE

KR
(#45)

Người thách đấu 960 LP

Trận thắng: 163 (58.2%)

46.

Night 9 19

Night 9 19

KR
(#46)

Người thách đấu 954 LP

Trận thắng: 361 (53.6%)

47.

doggggggggggg

doggggggggggg

KR
(#47)

Người thách đấu 953 LP

Trận thắng: 549 (52.4%)

48.

MUDAI

MUDAI

KR
(#48)

Người thách đấu 953 LP

Trận thắng: 393 (54.1%)

49.

boongwa

boongwa

KR
(#49)

Người thách đấu 952 LP

Trận thắng: 327 (54.5%)

50.

asdasasdasd

asdasasdasd

KR
(#50)

Người thách đấu 951 LP

Trận thắng: 487 (53.3%)

51.

재훈이의모함

재훈이의모함

KR
(#51)

Người thách đấu 943 LP

Trận thắng: 388 (53.7%)

52.

NS Jiwoo

NS Jiwoo

KR
(#52)

Người thách đấu 939 LP

Trận thắng: 430 (53.3%)

53.

wodekuaile

wodekuaile

KR
(#53)

Người thách đấu 936 LP

Trận thắng: 176 (59.5%)

54.

viper3

viper3

KR
(#54)

Người thách đấu 933 LP

Trận thắng: 142 (59.4%)

55.

bad bad mid

bad bad mid

KR
(#55)

Người thách đấu 928 LP

Trận thắng: 302 (54.7%)

56.

chasy1

chasy1

KR
(#56)

Người thách đấu 926 LP

Trận thắng: 467 (52.9%)

57.

행복한 태윤이

행복한 태윤이

KR
(#57)

Người thách đấu 917 LP

Trận thắng: 270 (54.8%)

58.

정글을못하다

정글을못하다

KR
(#58)

Người thách đấu 915 LP

Trận thắng: 108 (62.4%)

59.

changguiiiiiiiii

changguiiiiiiiii

KR
(#59)

Người thách đấu 912 LP

Trận thắng: 323 (54.7%)

60.

opasdwqexz

opasdwqexz

KR
(#60)

Người thách đấu 912 LP

Trận thắng: 294 (55.3%)

61.

농심라면다내꺼야

농심라면다내꺼야

KR
(#61)

Người thách đấu 908 LP

Trận thắng: 244 (55.0%)

62.

srysrysrysrysr

srysrysrysrysr

KR
(#62)

Người thách đấu 905 LP

Trận thắng: 344 (54.7%)

63.

Rascal

Rascal

KR
(#63)

Người thách đấu 905 LP

Trận thắng: 240 (55.0%)

64.

fragiIe

fragiIe

KR
(#64)

Người thách đấu 902 LP

Trận thắng: 308 (54.5%)

65.

CruIserr

CruIserr

KR
(#65)

Người thách đấu 891 LP

Trận thắng: 691 (51.9%)

66.

탑 혜지

탑 혜지

KR
(#66)

Người thách đấu 888 LP

Trận thắng: 361 (54.1%)

67.

hope3

hope3

KR
(#67)

Người thách đấu 880 LP

Trận thắng: 305 (55.3%)

68.

kxwqff

kxwqff

KR
(#68)

Người thách đấu 872 LP

Trận thắng: 319 (54.3%)

69.

Kingen

Kingen

KR
(#69)

Người thách đấu 870 LP

Trận thắng: 205 (55.1%)

70.

Rio Kairos

Rio Kairos

KR
(#70)

Người thách đấu 868 LP

Trận thắng: 467 (52.8%)

71.

zztaibaba

zztaibaba

KR
(#71)

Người thách đấu 868 LP

Trận thắng: 231 (55.3%)

72.

Gen G Quid

Gen G Quid

KR
(#72)

Người thách đấu 867 LP

Trận thắng: 454 (52.4%)

73.

콩나물이좋아요

콩나물이좋아요

KR
(#73)

Người thách đấu 867 LP

Trận thắng: 386 (52.6%)

74.

MIDKlNG

MIDKlNG

KR
(#74)

Người thách đấu 864 LP

Trận thắng: 126 (60.9%)

75.

On the Green8

On the Green8

KR
(#75)

Người thách đấu 859 LP

Trận thắng: 249 (55.2%)

76.

리신친구블츠

리신친구블츠

KR
(#76)

Người thách đấu 857 LP

Trận thắng: 427 (53.1%)

77.

피파금메달지망생

피파금메달지망생

KR
(#77)

Người thách đấu 856 LP

Trận thắng: 293 (56.6%)

78.

n1ka

n1ka

KR
(#78)

Người thách đấu 856 LP

Trận thắng: 201 (58.1%)

79.

gao leng nan T

gao leng nan T

KR
(#79)

Người thách đấu 855 LP

Trận thắng: 233 (53.7%)

80.

징징문

징징문

KR
(#80)

Người thách đấu 853 LP

Trận thắng: 226 (54.3%)

81.

NS Sylvie

NS Sylvie

KR
(#81)

Người thách đấu 853 LP

Trận thắng: 201 (55.7%)

82.

어리고싶다

어리고싶다

KR
(#82)

Người thách đấu 849 LP

Trận thắng: 367 (53.1%)

83.

Samver

Samver

KR
(#83)

Người thách đấu 848 LP

Trận thắng: 286 (53.8%)

84.

PPout

PPout

KR
(#84)

Người thách đấu 842 LP

Trận thắng: 122 (60.4%)

85.

M to U

M to U

KR
(#85)

Người thách đấu 841 LP

Trận thắng: 387 (54.2%)

86.

여우군단247

여우군단247

KR
(#86)

Người thách đấu 840 LP

Trận thắng: 444 (52.4%)

87.

climber climber

climber climber

KR
(#87)

Người thách đấu 832 LP

Trận thắng: 369 (53.1%)

88.

버기해적단 버기

버기해적단 버기

KR
(#88)

Người thách đấu 827 LP

Trận thắng: 305 (54.1%)

Vàng III

Trận thắng: 8 (80.0%)

89.

xiangcai

xiangcai

KR
(#89)

Người thách đấu 825 LP

Trận thắng: 253 (53.5%)

90.

1987456144Q

1987456144Q

KR
(#90)

Người thách đấu 824 LP

Trận thắng: 143 (57.2%)

91.

kamaru

kamaru

KR
(#91)

Người thách đấu 823 LP

Trận thắng: 164 (56.7%)

92.

vlrhsgody

vlrhsgody

KR
(#92)

Người thách đấu 823 LP

Trận thắng: 127 (58.3%)

93.

9mio

9 mio

KR
(#93)

Người thách đấu 821 LP

Trận thắng: 335 (53.2%)

94.

온 재

온 재

KR
(#94)

Người thách đấu 813 LP

Trận thắng: 396 (53.1%)

95.

HLE Nagne

HLE Nagne

KR
(#95)

Người thách đấu 813 LP

Trận thắng: 337 (53.4%)

96.

다시봄이올까요

다시봄이올까요

KR
(#96)

Người thách đấu 812 LP

Trận thắng: 336 (53.5%)

97.

Quad

Quad

KR
(#97)

Người thách đấu 811 LP

Trận thắng: 207 (55.9%)

Bạc I

Trận thắng: 13 (92.9%)

98.

ilove camille

ilove camille

KR
(#98)

Người thách đấu 810 LP

Trận thắng: 205 (53.2%)

99.

채은누나 예쁘다

채은누나 예쁘다

KR
(#99)

Người thách đấu 808 LP

Trận thắng: 251 (54.3%)

100.

NEED HER

NEED HER

KR
(#100)

Người thách đấu 807 LP

Trận thắng: 289 (53.8%)