articlewriting1

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở – Liên Minh Huyền Thoại

Sức Khỏe & Làm Đẹp
1.

exselor

exselor

LAS
(#1)

Người thách đấu
1932 LP

Trận thắng: 207 (59.1%)

2.

SSG Corëjj

SSG Corëjj

BR
(#2)

Người thách đấu 1815 LP

Trận thắng: 238 (59.2%)

3.

SOONY0UNG

SOONY0UNG

BR
(#3)

Người thách đấu 1764 LP

Trận thắng: 177 (60.0%)

4.

Qist

Qist

LAS
(#4)

Người thách đấu 1748 LP

Trận thắng: 214 (58.8%)

5.

MagiFelix5

MagiFelix5

EUW
(#5)

Người thách đấu 1738 LP

Trận thắng: 572 (54.6%)

6.

Sheiden

Sheiden

NA
(#6)

Người thách đấu 1719 LP

Trận thắng: 168 (62.0%)

7.

Grevzin

Grevzin

BR
(#7)

Người thách đấu 1717 LP

Trận thắng: 323 (55.3%)

8.

Haka

Haka

LAN
(#8)

Người thách đấu 1715 LP

Trận thắng: 268 (55.6%)

GrandMaster 256 LP

Trận thắng: 71 (56.3%)

9.

Razørk Activoo

Razørk Activoo

EUW
(#9)

Người thách đấu 1694 LP

Trận thắng: 180 (60.2%)

10.

hidanvs1

hidanvs1

BR
(#10)

Người thách đấu 1652 LP

Trận thắng: 225 (58.4%)

11.

danjuan rose

danjuan rose

KR
(#11)

Người thách đấu 1641 LP

Trận thắng: 398 (57.2%)

12.

MAD AD

MAD AD

EUW
(#12)

Người thách đấu 1622 LP

Trận thắng: 142 (57.0%)

13.

VRX Disamis

VRX Disamis

BR
(#13)

Người thách đấu 1604 LP

Trận thắng: 138 (62.4%)

14.

Túróstészta

Túróstészta

EUNE
(#14)

Người thách đấu 1599 LP

Trận thắng: 142 (62.8%)

15.

TwtchTV Sheiden

TwtchTV Sheiden

NA
(#15)

Người thách đấu 1598 LP

Trận thắng: 183 (57.4%)

16.

Built

Built

EUW
(#16)

Người thách đấu 1598 LP

Trận thắng: 181 (61.1%)

Kim cương IV

Trận thắng: 6 (60.0%)

17.

I will trade

I will trade

NA
(#17)

Người thách đấu 1596 LP

Trận thắng: 165 (58.3%)

18.

Snoopy

Snoopy

EUNE
(#18)

Người thách đấu 1590 LP

Trận thắng: 135 (62.5%)

Kim cương II

Trận thắng: 8 (40.0%)

19.

Twitch Hyogatm

Twitch Hyogatm

BR
(#19)


Người thách đấu 1579 LP

Trận thắng: 192 (57.5%)

20.

Di Morwinela

Di Morwinela

LAS
(#20)

Người thách đấu 1554 LP

Trận thắng: 157 (61.8%)

21.

K1NG DEN

K1NG DEN

BR
(#21)

Người thách đấu 1551 LP

Trận thắng: 194 (55.7%)

22.

Hauz

Hauz

BR
(#22)

Người thách đấu 1549 LP

Trận thắng: 194 (57.4%)

23.

RGE Malrang

RGE Malrang

EUW
(#23)

Người thách đấu 1544 LP

Trận thắng: 217 (56.4%)

24.

Alonso

Alonso

LAS
(#24)

Người thách đấu 1530 LP

Trận thắng: 220 (56.7%)

Bạch kim I

Trận thắng: 17 (73.9%)

25.

from mcdonald

from mcdonald

NA
(#25)

Người thách đấu 1524 LP

Trận thắng: 152 (59.4%)

26.

dw98q0znyh9c7wh

dw98q0znyh9c7wh

BR
(#26)

Người thách đấu 1513 LP

Trận thắng: 162 (56.6%)

27.

Ablazeolive

Ablazeolive

NA
(#27)

Người thách đấu 1507 LP

Trận thắng: 182 (58.1%)

28.

no invade pls

no invade pls

NA
(#28)

Người thách đấu 1505 LP

Trận thắng: 297 (54.7%)

29.

KC Rekkles

KC Rekkles

EUW
(#29)

Người thách đấu 1503 LP

Trận thắng: 326 (55.0%)

30.

slim14

slim14

BR
(#30)

Người thách đấu 1503 LP

Trận thắng: 233 (55.0%)

31.

Sniper 15

Sniper 15

NA
(#31)

Người thách đấu 1503 LP

Trận thắng: 151 (61.1%)

32.

RISE Morttheus

RISE Morttheus

BR
(#32)

Người thách đấu 1496 LP

Trận thắng: 296 (54.4%)

33.

DuplaNazareno

DuplaNazareno

BR
(#33)

Người thách đấu 1494 LP

Trận thắng: 172 (62.5%)

34.

optimabiee1

optimabiee1

NA
(#34)

Người thách đấu 1486 LP

Trận thắng: 179 (53.8%)

35.

1keduii1

1 keduii1

EUW
(#35)

Người thách đấu 1482 LP

Trận thắng: 411 (54.2%)

36.

mid gap sorry

mid gap sorry

BR
(#36)

Người thách đấu 1466 LP

Trận thắng: 423 (53.3%)

37.

Litny

Litny

EUNE
(#37)

Người thách đấu 1459 LP

Trận thắng: 229 (55.2%)

38.

Kirei sama

Kirei sama

EUW
(#38)

Người thách đấu 1456 LP

Trận thắng: 357 (54.6%)

39.

FBGG Melvox

FBGG Melvox

LAN
(#39)

Người thách đấu 1452 LP

Trận thắng: 162 (55.7%)

Vàng I

Trận thắng: 25 (71.4%)

40.

TwiTV Amelieloll

TwiTV Amelieloll

LAN
(#40)

Người thách đấu 1439 LP

Trận thắng: 245 (54.1%)

41.

Drututt

Drututt

EUW
(#41)

Người thách đấu 1436 LP

Trận thắng: 214 (56.9%)

42.

Lil Deadly

Lil Deadly

LAN
(#42)


Người thách đấu 1435 LP

Trận thắng: 144 (60.3%)

Bạch kim III

Trận thắng: 6 (60.0%)

43.

FBGG ZEITH

FBGG ZEITH

LAN
(#43)

Người thách đấu 1431 LP

Trận thắng: 233 (55.7%)

Kim cương I

Trận thắng: 17 (58.6%)

44.

QUINDINHO

QUINDINHO

BR
(#44)

Người thách đấu 1429 LP

Trận thắng: 404 (53.0%)

45.

FLY Yuuji

FLY Yuuji

NA
(#45)

Người thách đấu 1427 LP

Trận thắng: 239 (55.5%)

46.

Kral Closer

Kral Closer

NA
(#46)

Người thách đấu 1424 LP

Trận thắng: 167 (58.2%)

47.

RedBert

RedBert

BR
(#47)

Người thách đấu 1420 LP

Trận thắng: 210 (55.4%)

48.

PB Lord Semi

PB Lord Semi

BR
(#48)

Người thách đấu 1420 LP

Trận thắng: 164 (58.0%)

49.

dalongmeil

dalongmeil

KR
(#49)

Người thách đấu 1418 LP

Trận thắng: 296 (58.8%)

50.

tang yuan ya

tang yuan ya

NA
(#50)

Người thách đấu 1418 LP

Trận thắng: 208 (57.5%)

Kim cương IV

Trận thắng: 19 (55.9%)

51.

RRubyLOL

RRubyLOL

EUW
(#51)

Người thách đấu 1417 LP

Trận thắng: 348 (55.4%)

52.

Wind19

Wind19

LAN
(#52)

Người thách đấu 1405 LP

Trận thắng: 205 (57.1%)

Bạch kim III

Trận thắng: 5 (50.0%)

53.

Mαster Oogwαy

Mαster Oogwαy

EUW
(#53)

Người thách đấu 1403 LP

Trận thắng: 209 (54.9%)

54.

Draven baka

Draven baka

NA
(#54)

Người thách đấu 1402 LP

Trận thắng: 324 (55.0%)

55.

l CrisTG l

l CrisTG l

LAN
(#55)

Người thách đấu 1400 LP

Trận thắng: 204 (56.8%)

Bạch kim I

Trận thắng: 18 (66.7%)

56.

抖音面包打野

抖音面包打野

JP
(#56)

Người thách đấu 1393 LP

Trận thắng: 99 (66.9%)

57.

sαndwich

sαndwich

EUNE
(#57)

Người thách đấu 1388 LP

Trận thắng: 285 (54.6%)

Kim cương I

Trận thắng: 77 (64.2%)

58.

Ambis

Ambis

EUNE
(#58)

Người thách đấu 1376 LP

Trận thắng: 178 (56.5%)

Kim cương I

Trận thắng: 35 (60.3%)

59.

wechat Hc9999na

wechat Hc9999na

NA
(#59)


Người thách đấu 1370 LP

Trận thắng: 152 (63.6%)

60.

ASPEXY

ASPEXY

BR
(#60)

Người thách đấu 1369 LP

Trận thắng: 174 (57.4%)

Bạch kim I

Trận thắng: 7 (70.0%)

61.

SUPERSERVER HERO

SUPERSERVER HERO

BR
(#61)

Người thách đấu 1367 LP

Trận thắng: 282 (52.7%)

62.

SK JNX

SK JNX

EUW
(#62)

Người thách đấu 1366 LP

Trận thắng: 228 (57.1%)

63.

tuokaZ

tuokaZ

TR
(#63)

Người thách đấu 1365 LP

Trận thắng: 96 (60.8%)

64.

EG Kaori

EG Kaori

NA
(#64)

Người thách đấu 1350 LP

Trận thắng: 222 (56.8%)

65.

RoseThorn

RoseThorn

NA
(#65)

Người thách đấu 1350 LP

Trận thắng: 156 (60.9%)

66.

Topo

Topo

NA
(#66)

Người thách đấu 1348 LP

Trận thắng: 153 (59.5%)

67.

TakeSet sama

TakeSet sama

EUW
(#67)

Người thách đấu 1347 LP

Trận thắng: 331 (54.6%)

68.

Nick link

Nick link

BR
(#68)

Người thách đấu 1340 LP

Trận thắng: 168 (58.9%)

69.

ACKÈRMAN

ACKÈRMAN

NA
(#69)

Người thách đấu 1340 LP

Trận thắng: 164 (59.2%)

70.

TitaN

TitaN

BR
(#70)

Người thách đấu 1338 LP

Trận thắng: 161 (58.5%)

71.

Kurose

Kurose

NA
(#71)

Người thách đấu 1336 LP

Trận thắng: 205 (55.4%)

72.

Beanovich

Beanovich

EUW
(#72)

Người thách đấu 1334 LP

Trận thắng: 301 (54.8%)

73.

Targamas

Targamas

EUW
(#73)

Người thách đấu 1331 LP

Trận thắng: 217 (56.4%)

74.

GPUQSXMH

GPUQSXMH

EUW
(#74)

Người thách đấu 1330 LP

Trận thắng: 306 (54.4%)

75.

Keel7

Keel7

NA
(#75)

Người thách đấu 1329 LP

Trận thắng: 298 (54.6%)

76.

Yupps

Yupps

BR
(#76)

Người thách đấu 1328 LP

Trận thắng: 226 (54.3%)

Cao thủ 1 LP

Trận thắng: 19 (86.4%)

77.

MUSTACHEmanFIGHT

MUSTACHEmanFIGHT

NA
(#77)

Người thách đấu 1328 LP

Trận thắng: 197 (55.0%)

78.

Feather Daddy

Feather Daddy

NA
(#78)

Người thách đấu 1321 LP

Trận thắng: 382 (52.6%)

79.

STX Pastelero

STX Pastelero

LAN
(#79)

Người thách đấu 1321 LP

Trận thắng: 325 (53.3%)

Kim cương I

Trận thắng: 63 (47.7%)

80.

Yikeru

Yikeru

EUW
(#80)

Người thách đấu 1317 LP

Trận thắng: 219 (55.4%)

81.

IGNITE SUPP PLS

IGNITE SUPP PLS

EUNE
(#81)

Người thách đấu 1310 LP

Trận thắng: 143 (60.1%)

Kim cương I

Trận thắng: 48 (58.5%)

82.

KING SKURT

KING SKURT

BR
(#82)

Người thách đấu 1308 LP

Trận thắng: 149 (62.3%)

83.

stepz01

stepz01

LAN
(#83)

Người thách đấu 1304 LP

Trận thắng: 389 (52.5%)

Cao thủ 1 LP

Trận thắng: 45 (62.5%)

84.

Pagorex

Pagorex

LAS
(#84)

Người thách đấu 1300 LP

Trận thắng: 180 (56.3%)

Kim cương II

Trận thắng: 24 (42.9%)

85.

Pior do Prédio

Pior do Prédio

BR
(#85)

Người thách đấu 1298 LP

Trận thắng: 281 (54.2%)

86.

CaÞs

CaÞs

EUW
(#86)

Người thách đấu 1296 LP

Trận thắng: 416 (53.5%)

87.

LOBO MAU LIBDGEL

LOBO MAU LIBDGEL

BR
(#87)

Người thách đấu 1289 LP

Trận thắng: 287 (54.2%)

88.

Josedeodo

Josedeodo

NA
(#88)

Người thách đấu 1289 LP

Trận thắng: 210 (54.5%)

89.

LOUD Ceos

LOUD Ceos

BR
(#89)

Người thách đấu 1289 LP

Trận thắng: 197 (54.9%)

90.

KasekoEB

KasekoEB

EUW
(#90)


Người thách đấu 1288 LP

Trận thắng: 312 (53.4%)

91.

Kurfyou

Kurfyou

NA
(#91)

Người thách đấu 1284 LP

Trận thắng: 90 (59.2%)

92.

aloneintoky0

aloneintoky0

BR
(#92)

Người thách đấu 1281 LP

Trận thắng: 137 (55.0%)

93.

SanSiroBro

SanSiroBro

EUNE
(#93)


Người thách đấu 1279 LP

Trận thắng: 181 (55.9%)

Bạch kim I

Trận thắng: 40 (63.5%)

94.

PUNGATORO

PUNGATORO

BR
(#94)

Người thách đấu 1274 LP

Trận thắng: 290 (52.3%)

95.

roookie

roookie

KR
(#95)

Người thách đấu 1274 LP

Trận thắng: 237 (59.5%)

96.

VININE Autophil

VININE Autophil

EUW
(#96)

Người thách đấu 1274 LP

Trận thắng: 154 (59.9%)

97.

little zay

little zay

BR
(#97)

Người thách đấu 1274 LP

Trận thắng: 138 (56.8%)

98.

이 차가 식기전에

이 차가 식기전에

KR
(#98)

Người thách đấu 1273 LP

Trận thắng: 325 (54.7%)

99.

NISKING

NISKING

EUW
(#99)

Người thách đấu 1273 LP

Trận thắng: 316 (54.3%)

100.

Tοαst

Tοαst

EUW
(#100)

Người thách đấu 1271 LP

Trận thắng: 394 (54.1%)