articlewriting1

Đun nóng C2H5OH ở 170 độ C, xt: H2SO4 đặc thu được sản phẩm là A C2H4, B C5H10, C C2H5OC2H5, D CH3COOH – BYTUONG

Giải bài tập
Etanol cấu trúc ngắn gọn là CH 3 CH 2 OH, là một loại rượu, là thành phần chính của rượu. Công thức bộc lộ là C2H5OH, công thức phân tử là C2H6O, hoặc EtOH, và Et đại diện thay mặt cho etyl .
Ethanol dễ cháy, là nguyên vật liệu, dung môi và chất khử trùng được sử dụng thông dụng, và cũng được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ. Cồn công nghiệp có chứa một lượng nhỏ methanol ô nhiễm. Cồn y tế hầu hết đề cập đến etanol với nồng độ thể tích khoảng chừng 75 % ( hoặc nồng độ khối lượng 70 % ), và cũng gồm có những nồng độ cồn khác được sử dụng thoáng rộng trong y tế .

BYTUONG-chuyên trang trên 95.000+ ý tưởng kiếm tiền, kinh doanh, ý tưởng tạo giá trị, lợi ích

— – hoặc — –
* * *

Tìm hiểu thêm

Etanol là một rượu chính có hai nguyên tử hydro được liên kết với nguyên tử cacbon của nhóm hydroxyl. Nhiều phản ứng của etanol có tương quan đến hydroxyl .
CH3CH2OH + CH3COOH → CH3COOCH2CH3 + H2OEtanol hoàn toàn có thể bị este hóa với những axit cacboxylic khác dưới sự xúc tác của axit để tạo ra những este và nước tương ứng .
RCOOH + HOCH2CH3 → RCOOCH2CH3 + H2O
Nếu phản ứng này được thực thi trên quy mô lớn trong công nghiệp hóa chất, thì cần phải nỗ lực vô hiệu nước ra khỏi loại sản phẩm. Phản ứng của este với axit hoặc bazơ sẽ tạo ra ancol và muối, nguyên tắc của phản ứng này còn được dùng trong sản xuất xà phòng nên được gọi là phản ứng xà phòng hóa .

Etanol cũng tạo thành este với các axit vô cơ, chẳng hạn như dietyl sulfat và trietyl photphat, thu được bằng cách cho etanol phản ứng với lưu huỳnh trioxit và photpho pentoxit. Dietyl sulfat là thuốc thử etyl hóa thường được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ. Etyl nitrat thu được bằng phản ứng của natri nitrat với etanol và axit sunfuric, và được sử dụng làm thuốc lợi tiểu.

Ethanol có tính khử và hoàn toàn có thể bị oxy hóa thành acetaldehyde, ví dụ :
2CH3 CH2OH + O2 → 2CH3 CHO + 2H2 O ( điều kiện kèm theo là đun nóng dưới công dụng của chất xúc tác )
Etanol cũng hoàn toàn có thể trải qua phản ứng oxy hóa rất mạnh với hỗn hợp axit sunfuric đặc và thuốc tím và đốt cháy .
C2H5OH ( khan ) = ( H2SO4 đặc ) = 170 ℃ = C2H4 ↑ + H2O là xúc tác đặt trên hoành độ hoặc trên nhiệt độ. Thói quen chung là đặt chất xúc tác trên dấu bằng, và đặt những điều kiện kèm theo phản ứng như nhiệt độ và áp suất dưới dấu bằng .
Axit sunfuric đặc ( H2SO4 ) hoàn toàn có thể phản ứng với rượu ( C2H5OH ). Axit sunfuric đặc có tính khử nước .
Hóa trị chuẩn 2C rO3 ( đỏ ) + 3C2 H5OH + 3H2 SO4 = = = = Cr2 ( SO4 ) 3 ( xanh ) + 3CH3 CHO + 6H2 O
Kali pemanganat phản ứng với rượu và axit sunfuric tạo ra kali sunfat, mangan sunfat, cacbon đioxit và nước. Phương trình là : KMnO4 + C2H5OH + H2SO4 = K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O .
Ethanol hoàn toàn có thể trải qua một phản ứng oxy hóa kinh hoàng với oxy trong không khí để tạo ra hiện tượng kỳ lạ cháy, tạo ra nước và carbon dioxide .
CH3CH2OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2 O
Ở động vật hoang dã có vú, ethanol đa phần được chuyển hóa bởi alcohol dehydrogenase ở gan và dạ dày. Các enzym này xúc tác quy trình oxy hóa ethanol thành acetaldehyde. Thủ phạm của chứng nghiện rượu và tổn thương gan thường được coi là chất độc acetaldehyde, chứ không phải rượu khi uống. Ethanol được bài tiết ra khỏi khung hình sau khi được chuyển hóa thành carbon dioxide và nước trải qua nhiều con đường trao đổi chất khác nhau .
CH3CH2OH + NAD + → CH3CHO + NADH + H +

Khi có một lượng lớn etanol trong cơ thể người, quá trình trao đổi chất nói trên cũng được xúc tác bởi enzym cytochrom P450 CYP2E1, và một lượng nhỏ etanol cũng được chuyển hóa dưới sự xúc tác của catalase.

Chia Sẻ


  • Facebook