articlewriting1

Cho 20,2 gam hỗn hợp Zn và Mg vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít khí ( đktc ) . Cô cạn dung dịch sau phản ứng , khối lượng muối khan thu nam 2022 | https://calibravietnam.vn

Giải bài tập

Top 1 ✅ Cho 20,2 gam hỗn hợp Zn và Mg vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít khí ( đktc ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu nam 2022 được cập nhật mới nhất lúc 2022-01-28 00:59:45 cùng với các chủ đề liên quan khác

✅ cho 20,2 gam hỗn hợp Zn và Mg vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít khí ( đktc ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu

cho 20,2 gam hỗn hợp Zn ѵà Mg ѵào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít khí ( đktc ) .Cô cạn dung dịch sau phản ứng , khối lượng muối khan thu

Hỏi :cho 20,2 gam hỗn hợp Zn ѵà Mg ѵào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít khí ( đktc ) .Cô cạn dung dịch sau phản ứng , khối lượng muối khan thu

cho 20,2 gam hỗn hợp Zn ѵà Mg ѵào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít khí ( đktc ) .Cô cạn dung dịch sau phản ứng , khối lượng muối khan thu được Ɩà ?

cho 20 , 2 gam hỗn hợp Zn ѵà Mg ѵào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11 , 2 lít khí ( đktc ) . Cô cạn dung dịch sau phản ứng , khối lượng muối khan thuĐáp :anhthu:Đáp án :dưới nha bnGiải thích những bước giải :ta có : nH2 = nH2SO4 = 0 , 5 mol ( bảo toàn nguyên tố H2 )theo đlbt khối lg : m kl + m H2SO4 = m muối + mH220 , 2 + 0 , 5 × 98 + m muối + 0 , 5 x2m muối = 68 , 2 g… … … … … … … … … … .. chúc bn hk tốt … … … … … … … … … … .

Đáp án:

dưới nha bnGiải thích những bước giải :ta có : nH2 = nH2SO4 = 0 , 5 mol ( bảo toàn nguyên tố H2 )theo đlbt khối lg : m kl + m H2SO4 = m muối + mH220 , 2 + 0 , 5 × 98 + m muối + 0 , 5 x2m muối = 68 , 2 g… … … … … … … … … … .. chúc bn hk tốt … … … … … … … … … … .Đáp án :dưới nha bnGiải thích những bước giải :ta có : nH2 = nH2SO4 = 0 , 5 mol ( bảo toàn nguyên tố H2 )theo đlbt khối lg : m kl + m H2SO4 = m muối + mH220 , 2 + 0 , 5 × 98 + m muối + 0 , 5 x2m muối = 68 , 2 g

…………………………..chúc bn hk tốt………………………….

anhthu : anhthu : anhthu :

cho 20,2 gam hỗn hợp Zn ѵà Mg ѵào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít khí ( đktc ) .Cô cạn dung dịch sau phản ứng , khối lượng muối khan thu

Xem thêm : …

Vừa rồi, baohongkong.com đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Cho 20,2 gam hỗn hợp Zn và Mg vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít khí ( đktc ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Cho 20,2 gam hỗn hợp Zn và Mg vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít khí ( đktc ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu nam 2022” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Cho 20,2 gam hỗn hợp Zn và Mg vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít khí ( đktc ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] hiện nay. Hãy cùng baohongkong.com phát triển thêm nhiều bài viết hay về Cho 20,2 gam hỗn hợp Zn và Mg vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít khí ( đktc ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu nam 2022 bạn nhé.