articlewriting1

Cho 1 Máng Nghiêng Lấy Một Viên Bi Lăn Nhanh Dần Đều Từ Đỉnh Một Máng Với

Giải bài tập

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho một máng nghiêng, lấy một viên bi lăn nhanh dần đều từ đỉnh một máng với không vận tốc ban đầu, bỏ qua ma sát giữa vật và máng, biết viên bi lăn với gia tốc 1 m / s 2 .

Bạn đang xem: Cho 1 máng nghiêng lấy một viên bi

a. Sau bao lâu viên bi đạt tốc độ 2 m / s .

b. Biết vận tốc khi chạm đất 4m/s. Tính chiều dài máng và thời gian viên bi chạm đất.

Cho một máng nghiêng, lấy một viên bi lăn nhanh dần đều từ đỉnh một máng với không tốc độ khởi đầu, bỏ lỡ ma sát giữa vật và máng, biết viên bi lăn với tần suất 1 m / s 2. Sau bao lâu viên bi đạt tốc độ 2 m / s

A. 3

B. 4

C. 2

D. 6

*
Cho một máng nghiêng, lấy một viên bi lăn nhanh dần đều từ đỉnh một máng với không tốc độ khởi đầu, bỏ lỡ ma sát giữa vật và máng, biết viên bi lăn với tần suất 1 m / s 2. Biết tốc độ khi chạm đất 4 m / s. Tính chiều dài máng và thời hạn viên bi chạm đất.

A. 16m; 4s

B. 15m; 3s

C. 12m;2s

D. 14m; 1s

Cho một máng nghiêng, lấy một viên bi lăn nhanh dần đều từ đỉnh một máng với không tốc độ khởi đầu, bỏ lỡ ma sát giữa vật và máng, biết viên bi lăn với tần suất 1 m / s 2 .a. Sau bao lâu viên bi đạt tốc độ 2 m / s .b. Biết tốc độ khi chạm đất 4 m / s. Tính chiều dài máng và thời hạn viên bi chạm đất.

Một viên bi bắt đầu lăn nhanh dần đều từ đỉnh một máng nghiêng a =0,5m/s2.

a/ Sau bao lâu viên bi đạt v = 2,5m/sb/ Biết vận tốc khi chạm đất 3,2m/s. Tính thời gian viên bi chạm đất.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 11 Unit 14 Lớp 11: Reading, Unit 14 Lớp 11: Reading

a / Thời gian để bi đạt tốc độ đó là :Ta có : \ ( v_1 = v_0 + t_1a \ Leftrightarrow t_1 = \ dfrac { v_1-v_0 } { a } = \ dfrac { 2,5 – 0 } { 0,5 } = 5 \ left ( s \ right ) \ )b / Thời gian viên bi chạm đất là :Ta có : \ ( v_2 = v_0 + t_2a \ Leftrightarrow t_2 = \ dfrac { v_2-v_0 } { a } = \ dfrac { 3,2 – 0 } { 0,5 } = 6,4 \ left ( s \ right ) \ )
Một viên bi thả lăn từ máng nghiêng không tốc độ đầu với gia tốc 0,2 m / s ^ 2. Sau bao lâu từ lúc thả viên bi đạt tốc độ 4 m / s ?
Gia tốc vật : \ ( a = 0,2 \ ) m / s2Thời gian để viên bi đạt tốc độ 4 m / s :\ ( v = v_0 + at \ Rightarrow t = \ dfrac { v-v_0 } { a } = \ dfrac { 4-0 } { 0,2 } = 20 s \ )
. Tính tần suất của hoạt động trong mỗi trường hợp sau a / Viên bi lăn xuống một máng nghiêng với tốc độ 1 m / s, sau 5 giây viên bi dạt vạn tốc 2 m / s b / Một xe hơi đang chạy với tốc độ 10 m / s thì tài xế hãm phanh, xe hơi hoạt động chậm dần đều sau 5 giây thì dừng.
a, \ ( a = \ dfrac { v } { t } = \ dfrac { 2-1 } { 5 } = 0,2 \ left ( m / s \ right ) \ )

b, khi dừng vt=0 \(v_t=v_0+at\)

\ ( \ Leftrightarrow0 = 10 + a. 5 \ Rightarrow a = – 2 \ left ( m / s \ right ) \ )
Một viên bi thuỷ tinh khối lượng 5 g hoạt động trên một máng thẳng ngang với tốc độ 2 m / s, tới va chạm vào một viên bi thép khối lượng 10 2 đang nằm yên trên cùng máng thẳng đó và đẩy viên bi thép hoạt động với vận tốc 1,5 m / s cùng chiều với hoạt động bắt đầu của viên bi thuỷ tinh. Xác định độ lớn của tốc độ và chiều hoạt động của viên bi thuỷ tinh sau khi va chạm với viên bi thép. Coi những viên bi như những chất điểm. Bỏ qua ma sát .A. 0,5 m / s, cùng chiều khởi đầu .B. 1 m / s, ngược chiều khởi đầu .C. 0,75 m / s, ngược chiều khởi đầu .D. 1,5 m / s, cùng chiều khởi đầu.
Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy
Lớp 10 Vật lýChọn đáp án BHướng dẫn :

Chọn chiều chuyển động của viên bi thủy tinh là chiều dương.

Xem thêm: Câu 355 Bào Tử Nấm Cấu Tạo Chủ Yếu Bởi, Đại Cương Nấm Y Học

Trước va chạm : p 0 = m 1 v 1Sau va chạm : p = m 1 v ” 1 + m 2 v ” 2Áp dụng định luật bảo toàn động lượng : p = p 0Suy ra : m 1 v ” 1 + m 2 v ” 2 = m 1 v 1*Dấu trừ chứng tỏ viên bi hoạt động ngược chiều bắt đầu.
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )Bắn một viên bi lên một máng nghiêng, sau đó viên bi lăn xuống với tốc độ 6 cm / s. Biết tốc độ trung bình của viên bi cả đi lên và đi xuống là 4 cm / s. Hỏi tốc độ của viên bi khi đi lên ? A. 3 cm / s B. 3 m / s C. 5 cm / s D. 5 m / s
Lớp 8 Vật lý
1
0
Gửi Hủy
Lớp 8 Vật lý

Đáp án A

*
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )

Thả viên bi lăn trên một cái máng có hình vòng cung như hình 1. Biết viên bi có độ cao lớn nhất ở A, thấp nhất ở vị trí B. (Bỏ qua ma sát giữa mặt máng và viên bi) a/ Có sự chuyển hóa từ dạng cơ năng nào sang dạng cơ năng nào khi viên bi đi từ A đến B, đi từ B đến C? b/ Ở vị trí nào viên bi có thế năng lớn nhất, có động năng lớn nhất? c/ Trong thực tế sau một thời gian chuyển động viên bi dừng lại, Tại sao?

Lớp 8 Vật lý Violympic Vật lý 8
1
0
Gửi Hủy
Lớp 8 Vật lý Violympic Vật lý 8bỏ hình vào bạn ơi ? 😀
Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)

olm.vn hoặc hdtho
aqv.edu.vn Đúng 0B ình luận ( 0 ) olm.vn hoặc hdthoaqv.edu.vn