articlewriting1

Chọn câu phát biểu sai A. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi …

Giải bài tập
Chọn câu phát biểu sai A. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi ...

Note :Bức ảnh bên trên thể hiện rất rõ ràng về chủ đề Chọn câu phát biểu sai A. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi …, nội dung bài viết vẫn đang tiếp tục được các phóng viên cập nhật. Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón đọc nhé !!!

HOC24

Lớp học

Môn học
Chủ đề / Chương
Bài học
HOC24
Chọn câu phát biểu sai
A. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi điện trở của mạch ngoài rất nhỏ
B. Tích của cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và điện trở trong của nguồn là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch đó
C. Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng tổng những độ giảm thế ở mạch ngoài và mạch trong .
D. Tích của cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và điện trở của nó được gọi là độ giảm thế trên đoạn mạch đó
Câu phát biểu nào dưới đây về mối quan hệ giữa hiệu điện thế U giữa hai đầu một đoạn mạch có điện trở R và cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch này là không đúng ?
A. Hiệu điện thế U bằng tích số giữa cường độ dòng điện I và điện trở R của đoạn mạch .
B. Điện trở R của đoạn mạch không nhờ vào vào hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua mạch đó .
C. Cường độ dòng điện I tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U và tỉ lệ nghịch với điện trở R của mạch
D. Điện trở R tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch

Chọn D. Điện trở R tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch
Chọn D
Một mạch điện có điện trở ngoài bằng 9 lần điện trở trong. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch thì tỉ số giữa cường độ dòng điện đoản mạch và cường độ dòng điện không đoản mạch là
A. 5
B. 10
C. chưa đủ dữ kiện để xác lập
D. 9

Chọn B
Một mạch điện kín có điện trở ngoài gấp 9 lần diện trở trong và cường độ dòng điện trong mạch là 2 A. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, cường độ dòng điện tỏng mạch là
A. 10 A
B. 18 A
C. 20 A
D. 19 A

Chọn C
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, c mắc tiếp nối đuôi nhau. Khi trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện, phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không nhờ vào vào giá trị điện trở R .
B. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt gịá trị cực lớn .
C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và giữa hai đầu cuộn cảm thuần có cùng giá trị .
D. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch .

Đáp án A
Hãy ghép mỗi đoạn câu a ), b ), c ), d ) với một đoạn câu ở 1, 2, 3, 4, 5 để được một câu hoàn hảo và có nội dung đúng .
a ) Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch
b ) Điện trở của dây dẫn
c ) Đối với đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở
d ) Đối với đoạn mạch song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi mạch rẽ
1. Tỉ lệ thuận với những điện trở
2. Tỉ lệ nghịch với những điện trở

3. Tỉ lệ thuận với chiều dài, tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây và phụ thuộc vào vật liệu làm dây

4. Bằng tích giữa cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và điện trở của đoạn mạch
5. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây đó

a – 4
b – 3
c – 1
d – 2
Một mạch điện có điện trở ngoài bằng 5 lần điện trở trong. Khi xảy ra hiện trượng đoản mạch thì tỉ số giữa cường độ dòng điện đoản mạch và cường độ dòng điện không đoản mạch là
A. 5
B. 6
C. chưa đủ dữ kiện để xác lập .
D. 4

Đáp án : B
HD Giải : R = 5 r, I = E R + r = E 6 r, I ‘ = E r = E r ⇒ I ‘ I = 6
Một mạch điện có điện trở ngoài bằng 5 lần điện trở trong. Khi xảy ra hiện trượng đoản mạch thì tỉ số giữa cường độ dòng điện đoản mạch và cường độ dòng điện không đoản mạch là
A. 5
B. 6
C. chưa đủ dữ kiện để xác lập
D. 4

Đáp án B .
Khi đoản mạch I = E / r, khi không đoản mạch I = E / ( r + 5 r ) = E / 6 r. Vậy khi đoản mạch I tăng 6 lần
Cho mạch điện như hình vẽ. Biết nguồn điện có suất điện động E = 12V và có điện trở trong, những điện trở R 1 = 10 Ω, R 2 = 5 Ω, R 3 = 8 Ω
a ) Tính tổng trở R N của mạch ngoài
b ) Tính cường độ dòng điện I chạy qua nguồn điện và hiệu điện thế mạch ngoài U
c ) Tính hiệu điện thế U1 giữa hai đầu điện trở R1
d ) Tính hiệu suất H của nguồn điện
e ) Tính nhiệt lượng toả ra ở mạch ngoài trong thời hạn 10 phút

Cho một đoạn mạch gồm hai điện trở r1 = 9 ôm và r2 = 18 ôm mắc song song với nhau. Biết cường độ dòng điện chạy qua điện trở r1 là 0,5 A. Tính a. Điện trở tương tự của đoạn mạch b. Hiện điện thế hai đầu mạch điện c. Cường độ dòng điện chạy qua R2 và qua mạch chính

a. \ ( R = \ dfrac { R1. R2 } { R1 + R2 } = \ dfrac { 9.18 } { 9 + 18 } = 6 \ left ( \ Omega \ right ) \ )
b. \ ( U = U1 = U2 = I1. R1 = 0,5. 9 = 4,5 V \ left ( R1 \ backslash \ backslash \ mathbb { R } 2 \ right ) \ )
c. \ ( \ left \ { { } \ begin { matrix } I2 = U2 : R2 = 4,5 : 18 = 0,25 A \ \ I = I1 + I2 = 0,5 + 0,25 = 0,75 A \ end { matrix } \ right. \ )
Một đường dây tải điện giữa hai điểm A, B cách nhau 100 km. Điện trở tổng số của đường dây là 120 Ω. Do dây cách điện không tốt nên tại một điểm C nào đó trên đường dây có hiện tượng rò điện. Để phát hiện vị trí điểm C người ta dụng nguồn điện có suất điện động 41 V, điện trở trong 1 Ω. Khi làm đoản mạch đầu B thì cường độ dòng điện qua nguồn là 1,025 A. Khi đầu B hở thì cường độ dòng điện qua nguồn là 1 A. Điểm C những đầu A một đoạn .
A. 50 km
B. 30 km .
C. 75 km
D. 60 km

Công ty CP BINGGROUP © năm trước – 2022 Liên hệ : Hà Đức Thọ – hotline : 0986 557 525 – E-Mail : [ email protected ] hoặc [ email protected ]

Lời kết :Chọn câu phát biểu sai A. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi điện trở của mạch ngoài rất nhỏ B. Tích của cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và điện trở trong của nguồn là hiệu điện thế hai đầu đoạn m…