articlewriting1

Chữ đức trong tiếng Trung và ý nghĩa sâu sắc – https://calibravietnam.vn

Sức Khỏe & Làm Đẹp

Chữ đức tiếng Trung mang ý nghĩa gì. Chữ đức trong tiếng Trung có hàm nghĩa sâu sắc. Học tiếng Trung về chữ đức.

Mỗi chữ trong tiếng Trung đều có một ý nghĩa riêng. Chữ Đức trong tiếng Trung có nội hàm sâu sắc và được “Khang Hy tự điển” giải thích với những ý nghĩa rất tốt đẹp. Cùng THANHMAIHSK tìm hiểu về chữ đức trong tiếng Trung.

Chữ đức tiếng Trung có ý nghĩa như nào?

Chữ Đức trong tiếng Hoa theo cuốn “ Khang Hy tự điển ” là “ Thiện mỹ, chính đại quang minh, trong sáng ”. Thực ra trong lời bói quẻ thời nhà Thương và tài liệu lịch sử dân tộc thời kỳ trước khi nhà Tần thống nhất Trung Quốc, thì “ Đức ” và “ Đắc ” là có liên hệ mật thiết. “ Đức ” có hàm ý là đạt được, có được. Trong cuốn “ Thuyết văn giải tự ” lý giải “ Đức ” như thế này : “ Đức giả đắc dã, nội đắc vu kỷ, ngoại đắc vu nhân ” ( Tạm dịch : Người có Đức thì bên trong làm chủ được bản thân, bên ngoài đắc được nhân tâm ) .
Đức trong văn hóa truyền thống Nước Trung Hoa được người xưa xem là tiêu chuẩn phân biệt giữa con người với cầm thú. Chỉ khi tương thích với tiêu chuẩn đạo đức mà con người cần phải có thì mới xứng được gọi là người. Mà làm người, muốn “ Tề gia trị quốc, bình thiên hạ ” thì tiên phong phải “ Tu thân ”. Tu thân nghĩa sao ? Chính là tu dưỡng đạo đức bản thân. Căn cứ trình độ tu dưỡng đạo đức cao hay thấp, người ta chia làm 4 hạng người là Thánh nhân, người tài, quân tử, và tiểu nhân. Cho nên nhà vua cần phải “ Tu Đức cho xứng với Mệnh ”, “ Kính Đức hạnh và bảo vệ nhân dân ”, nhân dân “ Sỹ phu có trăm hạnh, đứng đầu là Đức ”, cần phải “ Tu thân dưỡng Đức ” .

Bàn về chữ đức trong tiếng Trung Hoa cổ

Vì sao chữ đức trong tiếng Hán lại quan trọng đến thế? Vấn đề này vượt khỏi nhận thức “Tu thân” thông thường, là một phương diện mà giới tu luyện mới có thể hiểu rõ. Người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp – Sư Phụ Lý Hồng Chí đã giảng:

“ Đức tích lại từ những kiếp trước. Vua, quan, phú, quý đều từ Đức mà ra. Vô Đức, vô đắc ; mất Đức tức là mất toàn bộ. Vậy ai muốn quyền lực tối cao và của cải thứ nhất cần phải tích đức. Bằng lao động khó khăn vất vả và làm việc thiện, người ta hoàn toàn có thể thu lấy Đức từ quần chúng. Muốn thành tựu, phải lĩnh hội luật nhân-quả. Hiểu được thế thì dân chúng và quan chức mới biết tự tu thân, giàu sang thái bình mới phổ cập thiên hạ ”. ( Tinh tấn yếu chỉ – “ Của và Đức ” )
“ Con người tại rất nhiều những khoảng trống khác đều có một thân thể chuyên biệt ; và trong một khoảng trống nhất định, thì có một trường bao quanh thân thể. Là trường gì vậy ? Trường ấy chính là cái mà chúng tôi gọi là “ đức ”. Đức là một loại chất màu trắng ; nó không phải là thứ mà trước kia tất cả chúng ta cho rằng chỉ là điều [ thuộc về ] ý thức, điều ở trong con người [ với ] hình thái ý thức ; nó trọn vẹn là dạng sống sót vật chất ; vậy nên những người già trước kia thường nói nào là tích đức, nào là tổn đức ; những lời nói ấy rất là đúng. ” ( Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ nhất )
Trên đây là những hàm nghĩa thâm thúy của chữ đức tiếng Trung. Hiểu được những ý nghĩa này, bạn sẽ cảm thấy thương mến và có động lực học tiếng Trung Quốc nhé !
Xem thêm :

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY