articlewriting1

So sánh sự trao đổi khí ở phổi và mô

Giải bài tập
Em tìm hiểu thêm câu vấn đáp dưới đây nha !

Nội dung chính

  • 1.Trao đổi khí là gì ?
  • 2. Trao đổi khí ở phổi
  • 3. Trao đổi khí ở tế bào
  • Video liên quan

– Nhờ hoạt động giải trí của lồng ngực với sự tham gia của những cơ hô hấp mà ta thực thi được hít vào và thở ra, giúp cho không khí trong phổi tiếp tục được thay đổi. – Trao đổi khí ở phổi gồm : sự khuếch tán của 02 từ không khí ở phế nang vào máu và của C02 từ máu vào không khí phế nang .- Trao đổi khí ờ tế bào gồm : sự khuếch tán của 02 từ máu vào tế bào của C02 từ tế bào vào máu. những khí trao đổi ở phổi và tế bào đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp. trao đổi khí ở phổi khí oxi từ phế bào đc chuyển đến hồng cầu và trao đổi thành cacbonic rồi trở lại phế bào. còn trao đổi khí ở tế bào thì : oxi từ hồng cầu -> tế bào ở những mô khung hình chuyển thành cacbonic -> mao mạch Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu. Fusce viverra neque at purus laoreet consequa. Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat. Create an account

Đề bài

So sánh sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào ?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Sự trao đổi khí ở phổi

Sự trao đổi khí ở tê bào

Giống nhau Các chất khí trao đổi đều theo cơ chế khuếch tán khí từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.
Khác nhau Là sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phế nang. Là sự khuếch tán của O2 từ máu vào tế bào và của CO2 từ tế bào vào máu.

Loigiaihay.com

So sánh sự trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào?

– Nhờ hoạt động của lồng ngực với sự tham gia của các cơ hô hấp mà ta thực hiện được hít vào và thở ra, giúp cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới.

– Trao đổi khí ở phổi gồm: sự khuếch tán của 02 từ không khí ở phế nang vào máu và của C02 từ máu vào không khí phế nang.
– Trao đổi khí ờ tế bào gồm: sự khuếch tán của 02 từ máu vào tế bào của C02 từ tế bào vào máu.các khí trao đổi ở phổi và tế bào đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp .trao đổi khí ở phổi khí oxi từ phế bào đc chuyển đến hồng cầu và trao đổi thành cacbonic rồi trở về phế bào. còn trao đổi khí ở tế bào thì : oxi từ hồng cầu ->tế bào ở các mô cơ thể chuyển thành cacbonic ->mao mạch.

So sánh sự trao đổi khí ở phổi và tế bào .
Câu hỏi : So sánh sự trao đổi khí ở phổi và tế bào
Trả lời :

Giống nhau:

Các chất khí trao đổi đều theo cơ chế khuếch tán khí từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp .

Khác nhau:

Trao đổi khí ở phổi

Nồng độ Oxy trong phế nag cao hơn và nồng độ khí cacbonic trong phế nang thấp hơn so với nồng độ các chất khí tương ứng có ở trong máu của các mao mạch phổi.→ Oxy khuyếch tán từ phế nang vào máu và CO khuyếch tán từ máu vào phế nang.

Trao đổi khí ở tế bào

Nồng độ Oxy trong tế bào thấp hơn và nồng độ cacbonic trong tế báo cao hơn so với nồng độ các chất khí tương ứng có trong máu của các mao mạch tế bào.→ Oxy khuyếch tán từ máu vào tế bào và cacbonic khuyếch tán từ tế bào vào máu.

Cùng Top lời giải tìm hiểu về vấn đề này nhé!

1.Trao đổi khí là gì ?

Trao đổi khílà quy trình sinh học mà theo đó những khí chuyển dời thụ động bởi sự khuếch tán qua mặt phẳng. Thông thường, mặt phẳng này là – hoặc chứa – một màng sinh học tạo thành ranh giới giữa một sinh vật và thiên nhiên và môi trường ngoại bào của nó .
Các khí liên tục được tiêu thụ và sản sinh ra bởi những phản ứng tế bào và chuyển hóa ở hầu hết sinh vật, vì thế cần có một mạng lưới hệ thống trao đổi khí hiệu suất cao giữa những tế bào và thiên nhiên và môi trường bên ngoài. Các sinh vật nhỏ, đặc biệt quan trọng là động vật hoang dã đơn bào, ví dụ điển hình như vi trùng vàđộng vật nguyên sinh, có tỷ suất diện tích quy hoạnh mặt phẳng so với thể tích cao. Ở những sinh vật này, màng trao đổi khí thường là màng tế bào. Một số sinh vật đa bào nhỏ, như giun dẹp, cũng hoàn toàn có thể triển khai trao đổi khí rất đầy đủ qua da hoặc lớp biểu bì bao quanh khung hình của chúng. Tuy nhiên, ở hầu hết những sinh vật lớn hơn, có tỷ suất diện tích quy hoạnh mặt phẳng nhỏ và khối lượng nhỏ, những cấu trúc đặc biệt quan trọng có mặt phẳng phức tạp nhưmang, phế thải phổivà mesophyll xốp phân phối diện tích quy hoạnh lớn thiết yếu cho việc trao đổi khí hiệu suất cao. Những mặt phẳng phức tạp này nhiều lúc hoàn toàn có thể được xâm nhập vào khung hình của sinh vật. Đây là trường hợp những phế nang tạo thành mặt phẳng bên trong của phổi động vật hoang dã có vú, mesophyll xốp, được tìm thấy bên trong lá của 1 số ít loại thực vật, hoặc mang của những connhuyễn thểcó chúng, được tìm thấy trong lớp vỏ của chúng .

2. Trao đổi khí ở phổi

Nhờ hoạt động của lồng ngực với sự tham gia của các cơ hô hấp mà ta thực hiện được hít vào và thở ra, giúp cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới.
Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phế nang vào máu và của CO2 từ máu vào không khí phế nang.

Sự trao đổi khí được diễn ra trên bề mặt hô hấp. Ở người có khoảng 700 triệu phế bào với diện tích chung là 120m2 ở nữ và 130m2 ở nam. Lớp mô bì của phế bào rất mỏng khoảng 0,007 mm (0,7µm). Diện tích chung của mao mạch tiếp xúc với phế bào rất lớn, khoảng 6000 m2.
Trao đổi khí ờ tế bào gồm sự khuếch tán của O2 từ máu vào tế bào của CO2 từ tế bào vào máu.các khí trao đổi ở phổi và tế bào đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp .trao đổi khí ở phổi khí oxi từ phế bào được chuyển đến hồng cầu và trao đổi thành cacbonic rồi trở về phế bào. còn trao đổi khí ở tế bào thì : oxi từ hồng cầu →tế bào ở các mô cơ thể chuyển thành cacbonic →mao mạch

3. Trao đổi khí ở tế bào

Nồng độ Oxy trong tế bào thấp hơn và nồng độ cacbonic trong tế bào cao hơn so với nồng độ những chất khí tương ứng có trong máu của những mao mạch tế bào. → OXy Khuyếch tán từ máu vào tế bào và cacbonic khuếch tán từ tế bào vào máu .
Hệ tuần hoàn lấy O2 từ những phế nang để luân chuyển tới tế bào và lấy CO2 từ tế bào tới phổi để hệ hô hấp thải ra ngoài .
Hai quy trình luân phiên nhau, liên tục. Nếu một trong hai ngừng thì khung hình không sống sót. Không có trao đổi khí ở tế bào thì khung hình không cần nhu yếu lấy O2 ( vì thực ra tế bào là nơi chi dùng dinh dưỡng, O2 và là nơi tạo ra những mẫu sản phẩm phân hủy như CO2, những chất thải mà tế bào không xài thì O2 dư nên khung hình không có nhu yếu lấy thêm ; mặt khác quy trình chuyển hóa vật chất và dinh dưỡng ngay bên trong tế bào để tạo ra nguồn năng lượng cho khung hình hoạt động giải trí ) mà như vậy thì những chất dinh dưỡng sẽ không được oxi hóa ( quy trình chuyển hóa vật chất và dinh dưỡng ) do đó không có nguồn năng lượng cho khung hình hoạt động giải trí .
Ở mô, những tế bào luôn xảy ra quy trình Oxy hóa những chất hữu cơ, nên hàm lượng O2 thấp hơn và hàm lượng CO2 cao hơn nhiều so với trong máu động mạch đến mô. chất khí khuếch tán từ nơi có phân áp cao đến nơi có phân áp thấp. Sự chênh lệch phân áp của mỗi nơi sẽ pháp luật chiều chuyển dời của chất khí .

Ở bảng trên, ta thấy phân áp O2 trong động mạch đến mô cao hơn ở bào chất, nên O2 khuếch tán từ máu động mạch sang bào chất của mô. Còn CO2 lại khuếch tán từ bào chất sang máu động mạch cho đến khi cân bằng phân áp O2 và CO2 giữa máu và dịch gian bào. Kết quả làm máu từ đỏ tươi (giàu O2) thành máu đỏ thẫm (giàu CO2), theo tĩnh mạch về tim.

Do áp suất CO2 rất cao, nên CO2 khuyếch tán qua màng tế bào hồng cầu, CO2 tích hợp với H2O tạo thành H2CO3 nhờ chất xúc tác cacbonidraza trong hồng cầu. Sau đó H2CO3 phân ly thành H + và HCO3 -, HCO3 – lại khuếch tán ra ngoài huyết tương và phối hợp với Na + tạo thành NaHCO3, rồi thành KHCO3
Sự trao đổi khí ở tế bào cung ứng ôxi cho tế bào hô hấp và loại CO2 khỏi tế bào