articlewriting1

Công nghệ 10 Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 10

Giải bài tập

A. Lý thuyết, Nội dung bài học

I – NGUỒN SÂU, BỆNH HẠI

Nguồn sâu, bệnh hại có sẵn trên đồng ruộng : Trứng, nhộng của nhiều loài côn trùng nhỏ gây hại ; bào tử của nhiều loại bệnh tiểm ẩn trong đất, trong những bụi cây, cỏ ở bờ ruộng
Sử dụng hạt, giống cây con nhiễm sâu, bệnh là nguyên do làm cho sâu, bệnh Open trên đồng ruộng

Các biện pháp phòng ngừa sâu, bệnh nhân dân ta áp dụng các biện pháp: cày, bừa, ngâm đất, phơi đất, phát quang bờ ruộng, làm vệ sinh đồng ruộng, …; xử lí và sử dụng giống cây trồng sạch bệnh.

II – ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU, ĐẤT ĐAI

1. Nhiệt độ môi trường

Nhiệt độ thiên nhiên và môi trường tác động ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, phát sinh của sâu bệnh .
Mỗi một loại sâu hại sinh trưởng, tăng trưởng tốt trong một số lượng giới hạn nhiệt độ nhất định. Ở số lượng giới hạn nhiệt độ này, sâu bệnh sinh trưởng mạnh nhất. Ngoài số lượng giới hạn sâu hại ngừng hoạt động giải trí, thậm chí còn còn bị chết .
Nhiệt độ ảnh hưởng tác động đến quy trình xâm nhập và lây lan của bệnh hại
Ví dụ :
– Nhiệt độ từ 250 – 300C, nhiệt độ cao, nấm tăng trưởng
– Nhiệt độ từ 450 – 500C, nấm bị chết

2. Độ ẩm không khí và lượng mưa

Lượng nước trong khung hình côn trùng nhỏ đổi khác theo nhiệt độ không khí và lượng mưa. Độ ẩm không khí thấp, lượng nước trong khung hình côn trùng nhỏ giảm, côn trùng nhỏ hoàn toàn có thể bị chết

Nhiệt độ và độ ẩm còn gián tiếp ảnh hưởng đến phát sinh, phát triển của sâu bệnh trồng qua ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của sâu bệnh hại.

Nhiệt độ, nhiệt độ thích hợp, cây xanh sinh trưởng, tăng trưởng tốt tạo nên nguồn thức ăn đa dạng và phong phú của chúng .

3. Điều kiện đất đai

Đất thiếu hoặc thừa dinh dưỡng cây cối không tăng trưởng thông thường nên dễ bị sâu bệnh phá hoại .
– Trên đất giàu mùn, giàu đạm, cây cối dễ mắc bệnh ôn đạo, bạc lá .
– Trên đất chua, cây cối kém tăng trưởng và dễ bệnh tiêm lửa .

III – ĐIỀU KIỆN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC

Sử dụng hạt giống, cây con nhiễm bệnh là điều kiện kèm theo thuận tiện để sâu, bệnh tăng trưởng .
Chế độ nước mất cân đối giữa nước và phân bón làm sâu bệnh tăng trưởng mạnh .
Bón phân nhiều, đặc biệt quan trọng là phân đạm làm tăng tính nhiễm bệnh cây xanh, bộ lá tăng trưởng mạnh, là nguồn thức ăn nhiều mẫu mã, tạo điều kiện kèm theo cho sâu, bệnh tăng trưởng .
Ngập úng và những vết thương cơ giới tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho vi sinh vật xâm nhập vào cây cối .

IV – ĐIỀU KIỆN ĐỂ SÂU, BỆNH PHÁT TRIỂN THÀNH DỊCH

Ổ dịch : Là nơi xuất phát của sâu bệnh để tăng trưởng rộng trên đồng ruộng
Nếu gặp những điều kiện kèm theo thuận tiện : có đủ thức ăn ; nhiệt độ, nhiệt độ thích hợp, sâu bệnh sẽ sinh sản mạnh, ổ dịch sẽ lan nhanh
Chỉ sau một vài ngày ổ dịch sẽ lan ra khắp cánh đồng. Khi phát hiện có ổ dịch, nếu có giải pháp diệt trừ kịp thời thì ổ dịch sẽ được dập tắt .