articlewriting1

Giống thuần chủng là giống có đặc điểm gì

Giải bài tập
Đặc điểm của của giống thuần chủng làNội dung chính

  • Trả lời câu hỏi: Đặc điểm của giống thuần chủng là
  • Lý thuyết liên quan
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

A.Có năng lực sinh sản mạnh

B.Các đặc tính di truyền đồng nhất và cho các thế hệ sau giống với nó

C.Dề gieo trồng D. Nhanh tạo ra hiệu quả trong thí nghiệm
Mời những bạn học viên tìm hiểu thêm một số ít câu hỏi trắc nghiệm hay, được chúng tôi sưu tầm có tinh lọc từ những bộ đề trắc nghiệm Sinh học lớp 9 của những trường trung học cơ sở trên toàn nước

Trả lời câu hỏi: Đặc điểm của giống thuần chủng là

A. Có năng lực sinh sản mạnh B. Các đặc tính di truyền giống hệt và cho những thế hệ sau giống với nó C. Dễ gieo trồng D. Nhanh tạo ra hiệu quả trong thí nghiệm

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Giải thích: Giống thuần chủng (còn gọi là dòng thuần chủng): là giống có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau giống các thế hệ trước.

Lý thuyết liên quan

MỘT SỐ THUẬT NGỮ VÀ KÍ HIỆU CƠ BẢN CỦA DI TRUYỀN HỌC

1. Một số thuật ngữ:

– Tính trạng : là những đặc điểm về hình thái, cấu trúc, sinh lí của một khung hình. Ví dụ : cây đậu có những tính trạng : thân cao, quả lục, hạt vàng, chịu hạn tốt. – Cặp tính trạng tương phản : là hai trạng thái bộc lộ trái ngược nhau của cùng loại tính trạng. Ví dụ : hạt trơn và hạt nhăn, thân cao và thân thấp. – Nhân tố di truyền pháp luật những tính trạng của sinh vật. Ví dụ : tác nhân di truyền pháp luật sắc tố hoa và sắc tố hạt đậu. – Giống thuần chủng ( còn gọi là dòng thuần chủng ) : là giống có đặc tính di truyền như nhau, những thế hệ sau giống những thế hệ trước. Thực tế, khi nói giống thuần chủng ở đây chỉ là nói tới sự thuần chủng về một hoặc một vài tính trạng nào đó đang được điều tra và nghiên cứu.

2. Một số kí hiệu

– P. ( parentes ) : cặp cha mẹ xuất phát. – × là Phép lai. – G ( gamete ) : giao tử ; ♂ là giao tử đực ( hoặc khung hình đực ) ; ♀ là giao tử cái ( hoặc khung hình cái ). – F ( filia ) : thế hệ con. F1 : thế hệ thứ nhất ; F2 : là thế hệ thứ 2 được sinh ra từ F1 do tự thụ phấn hoặc giao phối.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về [LỜI GIẢI] Đặc điểm của giống thuần chủng là gì?  file tải PDF hoàn toàn miễn phí!

Đánh giá bài viết Di truyền học có vai trò quan trọng ở nghành nghề dịch vụ nào trong thực tiễn ?Đối tượng điều tra và nghiên cứu của Menđen là ?Trong giải pháp nghiên cứu và điều tra của Menđen không có nội dung nào sau đây ?Điểm độc lạ nhất trong chiêu thức nghiên cứu và điều tra di truyền của Menđen là :Yêu cầu bắt buộc so với mỗi thí nghiệm của Menđen là :

Đặc điểm của của giống thuần chủng là :Những đặc điểm hình thái, cấu trúc, sinh lí của một khung hình được gọi là :Kí hiệu F ( filia ) có nghĩa là gì ?

Đáp án D

– Khi ta đem lai 2 thành viên của cùng một dòng thuần với nhau ( hoặc cho tự thụ phấn ở thực vật ) cho đời con có kiểu gen giống hệt của cha mẹ. Ví dụ : P. : AA x AA → F1 : AA. Vậy giống thuần chủng là giống có đặc tính di truyền giống hệt về kiểu gen, những đặc tính di truyền không thay đổi qua những thế hệ .- C. Sai. Kiểu hình là hiệu quả tương tác của kiểu gen và thiên nhiên và môi trường. Do đó, nếu không có đột biến, mặc dầu đời con của giống thuần chủng có kiểu gen giống nhau nhưng chưa chắc đã có kiểu hình trọn vẹn giống cha mẹ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trang chủ Sách ID Khóa học không tính tiền

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Giống thuần chủng là giống có
A.A. kiểu hình ở thế hệ con trọn vẹn giống cha mẹ. B.đặc tính di truyền giống hệt nhưng không không thay đổi qua những thế hệ. C.đặc tính di truyền như nhau và không thay đổi qua những thế hệ.

D.

kiểu hình ở thế hệ sau trọn vẹn giống bố hoặc giống mẹ.