capture113 1634090744

Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do

Giải bài tập
Với giải bài 4 trang 27 sgk Vật lí lớp 10 được biên soạn giải thuật cụ thể sẽ giúp học viên biết cách làm bài tập môn Vật lí 10. Mời những bạn đón xem :

Giải Vật lí 10 Bài 4: Sự rơi tự do

Video Giải Bài 4 trang 27 Vật lí 10

Bài 4 trang 27 Vật lí 10: Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.

Lời giải:

Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do (ảnh 1)

Các đặc điểm của sự rơi tự do :
– Phương của sự rơi tự do : thẳng đứng
– Chiều : từ trên xuống dưới
– Chuyển động nhanh dần đều với tốc độ đầu bằng 0, tần suất là g có chiều và độ lớn không đổi tại một nơi cố định và thắt chặt trên ( gần ) mặt đất .

Xem thêm lời giải bài tập Vật lí lớp 10 hay, chi tiết khác:

Câu hỏi C1 trang 24 Vật lí 10: Trong thí nghiệm nào vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ…

Câu hỏi C2 trang 25 Vật lí 10: Sự rơi của những vật nào trong bốn thí nghiệm mà ta đã làm ở trên có thể coi là sự rơi tự do…

Câu hỏi C3 trang 26 Vật lí 10: Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng (phương của dây dọi). Phải làm thí nghiệm…

Bài 1 trang 27 Vật lí 10: Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự rơi nhanh, chậm của các vật khác nhau trong không khí…

Bài 2 trang 27 Vật lí 10: Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì các vật sẽ rơi như thế nào…

Bài 3 trang 27 Vật lí 10: Sự rơi tự do là gì…

Bài 5 trang 27 Vật lí 10: Trong trường hợp nào các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g…

Bài 6 trang 27 Vật lí 10: Viết các công thức vận tốc và quãng đường đi được của sự rơi tự do…

Bài 7 trang 27 Vật lí 10: Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là sự rơi tự do nếu được thả rơi…

Bài 8 trang 27 Vật lí 10: Chuyển động nào dưới đây có thể coi như là chuyển động rơi tự do…

Bài 9 trang 27 Vật lí 10: Thả một hòn đá từ một độ cao h xuống đất. Hòn đá rơi trong 1 s. Nếu thả hòn đá…

Bài 10 trang 27 Vật lí 10: Một vật nặng rơi từ độ cao 20 m xuống đất. Tính thời gian rơi, vận tốc của vật khi chạm đất…

Bài 11 trang 27 Vật lí 10: Thả một hòn đá rơi từ miệng một cái hang sâu xuống đến đáy. Sau 4 s kể từ lúc bắt đầu…

Bài 12 trang 27 Vật lí 10: Thả một hòn sỏi từ trên gác cao xuống đất. Trong giây cuối cùng hòn sỏi rơi được quãng đường 15 m…