articlewriting1

Giải Bài Tập Địa Lí 7 – Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

Giải bài tập

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Giải Bài Tập Địa Lí 7 – Bài 50 : Thực hành : Viết báo cáo giải trình về đặc thù tự nhiên của Ô-xtrây-li-a giúp HS giải bài tập, những em sẽ có được những kiến thức và kỹ năng đại trà phổ thông cơ bản, thiết yếu về những môi trường tự nhiên địa lí, về hoạt động giải trí của con người trên Trái Đất và ở những lục địa :

Câu 1: Dựa vào hình 48.1 và lát cắt địa hình dưới đây, trình bày đặc điểm địa hình Ô-xtray-li-a theo gợi ý sau:

– Địa hình có thể chia làm mấy khu vực.

– Đặc điểm địa hình và độ cao hầu hết của mỗi khu vực .
– Địa hình núi cao nhất nằm ở đâu ? Cao khoảng chừng bao nhiêu ?

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7 Bai 1 Trang 151 Sgk Dia Li 7

Lời giải:

– Địa hình Ô-xtray-li – a hoàn toàn có thể chia làm thành bốn khu vực :
+ Đồng bằng ven biển, độ cao trung bình khoảng chừng 100 m .
+ Cao nguyên Tây Ô – xtray-li-a, cao trung bình từ 300 – 500 m
+ Đồng bằng TT, cao trung bình khoảng chừng 100 – 200 m
+ Dãy Đông Ô-xtray-li-a, cao trung bình từ 800 – 1000 m
– Địa hình núi cao nhất nằm ở dãy Đông Ô-xtray-li-a với đỉnh Rao-đơ-Mao cao khoảng chừng 1500 m

Câu 2: Dựa vào các hình 48.1, 50.2 và 50.3, nêu nhận xét về khí hậu của lục địa. Ô-xtray-li –a theo gợi ý sau:

– Các loại gió và hướng gió thổi đến lục địa Ô-xtray-lii-a
– Sự phân bổ lượng mưa trên lục địa Ô-xtray-li-a. Giải thích sự phân bổ đó

– Sự phân bố hoang mạc ở lục địa Ô-xtray-li-a. Giải thích sự phân bố đó.

Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7 Bai 2 Trang 151 Sgk Dia Li 7
Để học tốt Địa Lý 7 | Giải bài tập Địa Lý 7 Bai 2 Trang 151 Sgk Dia Li 7 1

Lời giải:

– Các loại gió và hướng gió thổi đến lục địa Ô-xtray-li-a :
+ Gió Tín Phong : hướng đông nam
+ Gió mùa : hướng tây-bắc, đông bắc
+ Gió Tây ôn đới : hướng Tây
– Sự phân bổ lượng mưa trên lục địa Ô-xtray-li-a và nguyên do :
+ Ven biển phía đông : lượng mưa khá lớn ( từ 1001 – 1500 mm ), Bri-xben có lượng mưa trung bình năm là 1150 mm. Nguyên nhân hầu hết là do có dòng biển nóng chảy ven bờ, tích hợp với gió tín phong thổi từ biển vào và gặp dãy đông Ô-xtray-li – a chắn gió .
+ Vùng TT lục địa : lượng mưa rất ít ( dưới 250 mm ), A-li-xơ Xprinh có lượng mưa trung bình năm là 274 mm. Nguyên nhân hầu hết là do nằm sâu trong trong nước, lại có đường chí tuyến Nam đi qua nên quanh năm vùng TT lục địa Ô-xtray-li-a nằm dưới áp cao cận chí tuyến, ven biển phía tây còn có dòng biển lạnh chảy qua .
+ Vùng ven biển phía Tây nam : có lượng mưa trung bình ( từ 501 – 1000 mm ), Pơc có lượng mưa trung bình năm là 883 mm. Nguyên nhân hầu hết là do nằm trong vùng hoạt động giải trí của gió Tây Ôn đới

– Sự phân bố hoang mạc ở lục địa Ô-xtray-li-a và nguyên nhân:

+ Hoang mac chiếm hầu hết diện tích quy hoạnh lục địa Ô-stray-li-a, gồm có vùng bồn địa TT và phần nhiều cao nguyên Tây Ô-xtray-li – a .
+ Nguyên nhân : do ảnh hưởng tác động của áp cao cận chí tuyến, tích hợp với dòng biển lạnh chảy ven bờ biển phía tây Ô-xtray-li-a .