1635909033311 Banner vungoi 1

Top 20 điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây mới nhất 2022

Giải bài tập
Duới đây là những thông tin và kỹ năng và kiến thức về chủ đề điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây hay nhất do chính tay đội ngũ Newthang biên soạn và tổng hợp :
Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây: Nitơ tham gia (1 ...

1. Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây: Nitơ tham gia (1 …

 • Tác giả: vungoi.vn

 • Ngày đăng: 12/5/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 83184 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây: Nitơ tham gia (1)……..các quá trình trao đổi chất trong (2)……thông qua hoạt động (3) …….., cung cấp năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm nước của các phân tử (4) ……..trong tế bào chất.I. Điều tiết             II. Cơ thể thực vậtIII. Xúc tác            IV. PrôtêinTổ hợp đáp án chọn đúng là:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: trong tế bào chất. I. Điều tiết II. Cơ thể thực vật. III. Xúc tác IV. Prôtêin. Tổ hợp đáp án chọn đúng là:…. xem ngay

Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây Nitơ tham gia (1 ...

2. Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây Nitơ tham gia (1 …

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 24/3/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 49934 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây: Nitơ tham gia (1)……..các quá trình trao đổi chất trong (2)……thông qua hoạt động (3) …….., cung cấp năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm nước của các phân tử (4) ……..trong tế bào chất. I. Điều tiết II. Cơ thể thực vật III. Xúc tác IV. Prôtêin Tổ hợp đáp án chọn đúng là: A. 1-II, 2-I, 3-III, 4-IV B. 1-IV, 2-III, 3-I, 4-II C. 1-I, 2-IV, 3-III, 4-II D. 1-I, 2-II, 3-III, 4-IV

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sep 3, 2020 Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây: Nitơ tham gia (1)……..các quá trình trao đổi chất trong (2)……thông qua hoạt động (3) …….., cung cấp …1 answer · Top answer: Đáp án là DNitơ tham gia (1) Điều tiết các quá trình trao đổi chất trong (2) Cơ thể thực vật thông qua hoạt động (3) Xúc …… xem ngay

3. Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây: Nitơ tham … – Moon.vn

 • Tác giả: moon.vn

 • Ngày đăng: 7/2/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 70711 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây:Nitơ tham gia (1)………… các quá trình trao đổi chất trong (2)………… thông qua hoạt động?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây: Nitơ tham gia (1)………… các quá trình trao đổi chất trong (2)………… thông qua hoạt động?… xem ngay

4. ID11-255: Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây – Trắc …

 • Tác giả: tracnghiemsinhhoc.com

 • Ngày đăng: 10/3/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 62051 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây: Nitơ tham gia (1)…….. các quá trình trao đổi chất trong (2)…… thông qua hoạt động (3) …….., cung cấp năng …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ID11-255: Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây: Nitơ tham gia (1). Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây: Nitơ tham gia (1)…….. các quá trình trao đổi …… xem ngay

Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây: - Lê Chí Thiện

5. Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây: – Lê Chí Thiện

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 13/6/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 87759 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây: Nitơ tham gia (1)……..các quá trình … Tổ hợp đáp án chọn đúng là: … Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời…. xem ngay

Điền thuật ngữ cho phù hợp vào câu sau đây: - Huong Giang

6. Điền thuật ngữ cho phù hợp vào câu sau đây: – Huong Giang

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 12/7/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 38906 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điền thuật ngữ cho phù hợp vào câu sau đây: “Quan niệm hiện đại xem sự phát sinh sự sống là quá trình … (I)… của các hợp chất của …… xem ngay

[2021] Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây Nitơ tham gia ...

7. [2021] Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây Nitơ tham gia …

 • Tác giả: vietjack.online

 • Ngày đăng: 7/4/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 45395 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây: Nitơ tham gia (1)……..các quá trình trao đổi chất trong (2)……thông qua hoạt động (3) …….., cung cấp năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm nước của các phân tử (4) ……..trong tế bào chất. I. Điều tiết II. Cơ thể thực vật III. Xúc tác IV. Prôtêin Tổ hợp đáp án chọn đúng là:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây: Nitơ tham gia (1)……..các quá trình trao đổi chất trong (2)……thông qua hoạt động (3) …….., cung cấp năng lượng và … Rating: 4.5 · ‎52 votes1 answer · Top answer: Đáp án là DNitơ tham gia (1) Điều tiết các quá trình trao đổi chất trong (2) Cơ thể thực vật thông qua hoạt động (3) Xúc …… xem ngay

Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây:Nitơ tham g...

8. Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây:Nitơ tham g…

 • Tác giả: cunghocvui.com

 • Ngày đăng: 9/3/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 92481 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây:Nitơ tham gia (1)………… các quá trình trao đổi chất trong (2)………… thông qua hoạt động (3)………, cung cấp năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm nước của các phần tử (4)……….. trong tế bào chất.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây:Nitơ tham gia (1)………… các quá trình trao đổi chất trong (2)………… thông qua hoạt động (3)………, …… xem ngay

9. Điền thuật ngữ cho phù hợp vào câu sau đây – Trắc nghiệm …

 • Tác giả: tracnghiem.net

 • Ngày đăng: 11/2/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 12545 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điền thuật ngữ cho phù hợp vào câu sau đây: “Quan niệm hiện đại xem sự phát sinh sự sống là quá trình … (I)… của các hợp chất của …

Tổ hợp đáp án chọn đúng là: - hoctapsgk.com

10. Tổ hợp đáp án chọn đúng là: – hoctapsgk.com

 • Tác giả: hoctapsgk.com

 • Ngày đăng: 14/8/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 81162 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây:Nitơ tham gia (1)………… các quá trình trao đổi chất trong (2)………… thông qua hoạt động (3)………, cung cấp năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm nước của các phần tử…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây:Nitơ tham gia (1)………… các quá trình trao đổi chất trong (2)………… thông qua hoạt động (3)………, …… xem ngay

11. Đề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ văn 9 – Trường THPT …

 • Tác giả: thptsoctrang.edu.vn

 • Ngày đăng: 20/5/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 507 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Cùng Đọc tài liệu tham khảo trọn bộ đề cương ôn tập học kì 1 Ngữ văn 9 của Trường THCS Tân Bình vô cùng chi tiết giúp các em hệ thống kiến thức và ôn luyện

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Người nói cần căn cứ vào đối tượng và các đặc điểm khác của tình huống giao tiếp để xưng hô cho thích hợp. 3. Cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp. – Dẫn …… xem ngay

12. Regional Center Eligibility Hearing Packet – Disability Rights California

 • Tác giả: www.disabilityrightsca.org

 • Ngày đăng: 30/5/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 61734 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ASD là thuật ngữ mới trong DSM-5, trước đó gọi là Rối Loạn Phát Triển Lan Tỏa, … Dù DSM-IV-TR nói rằng tự kỷ và ADHD là các chẩn đoán không phù hợp (trang …

13. thuật ngữ – Củng cố kiến thức

 • Tác giả: suretest.vn

 • Ngày đăng: 13/3/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 36944 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điền thuật ngữ thích hợp vào chỗ trống. -/Lực/ là tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác (Vật lý).

14. Kiến thức cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu – Microsoft Support

 • Tác giả: support.microsoft.com

 • Ngày đăng: 8/7/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7155 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Kiến thức cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giờ bạn đã phân chia thông tin vào các bảng, bạn cần một cách để kết hợp thông tin lại với nhau theo các cách có ý nghĩa. Ví dụ: biểu mẫu sau đây bao gồm thông …… xem ngay

15. Chính sách bảo mật – Bảo mật và Điều khoản – Google Policies

 • Tác giả: policies.google.com

 • Ngày đăng: 23/5/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 91912 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Chính sách bảo mật – Bảo mật và Điều khoản – Google. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để giúp giải thích mọi điều rõ ràng nhất có thể, chúng tôi đã thêm các ví dụ, video giải thích và các định nghĩa cho những thuật ngữ chính. Nếu có bất kỳ câu …… xem ngay

16. [5P] Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 1 có đáp án chi tiết – Top lời giải

 • Tác giả: toploigiai.vn

 • Ngày đăng: 5/7/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 71222 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về [5P] Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 1 có đáp án chi tiết. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổng hợp các câu hỏi Trắc nghiệm Tin học 10 có đáp án, lời giải bám sát nội dung SGK … án ghép đúng nói về thuật ngữ tin học trong các câu sau: Tin học là…. xem ngay

17. SỔ TAY HỌC SINH – Mt. Zion Elementary School – Clayton County …

 • Tác giả: 116.clayton.k12.ga.us

 • Ngày đăng: 28/1/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 65969 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Học sinh phải tuân thủ những điều sau đây khi sử dụng các thiết bị CCPS và mạng CCPS … Không bao giờ sử dụng ngôn ngữ không phù hợp, tục tĩu, thô tục, đe.

18. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

 • Tác giả: www.measureevaluation.org

 • Ngày đăng: 27/7/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 61160 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khóa học cũng đưa ra những định nghĩa về các thuật ngữ thông dụng và thảo luận tại sao giám sát và … Hoạt động nào sau đây KHÔNG được coi là “giám sát”.

19. Câu hỏi + đáp án – Đảng bộ huyện Đơn Dương

 • Tác giả: donduong.lamdong.dcs.vn

 • Ngày đăng: 3/8/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 28533 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: null

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã … Câu 14: Tìm cụm từ đúng nhất để điền vào chỗ trống trong câu nói sau của.

Điện toán đám mây là gì - Amazon AWS

20. Điện toán đám mây là gì – Amazon AWS

 • Tác giả: aws.amazon.com

 • Ngày đăng: 30/4/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 78559 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Điện toán đám mây là gì. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thay vào đó, bạn cung cấp lượng tài nguyên mà bạn thực sự cần. … hoạt và quản lý khác nhau để bạn có thể chọn bộ dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình…. xem ngay