articlewriting1

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 15 (có đáp án): Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam

Sức Khỏe & Làm Đẹp

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 15 (có đáp án): Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 15 (có đáp án): Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng

Câu 1: Điều kiện để sâu, bệnh phát triển thành dịch:

A. Có ổ dịch, đủ thức ăn, nhiệt độ, nhiệt độ .
B. Đủ thức ăn, nhiệt độ thích hợp .

C. Đủ thức ăn, nhiệt độ thích hợp .
D. nhiệt độ, nhiệt độ thích hợp .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Có ổ dịch, đủ thức ăn, nhiệt độ, độ ẩm.

Giải thích: Điều kiện để sâu, bệnh phát triển thành dịch là có ổ dịch, đủ thức ăn, nhiệt độ, độ ẩm – SGK trang 49

Câu 2: Điều kiện để sâu, bệnh phát sinh:

A. Có nguồn bệnh, đủ thức ăn, khí hậu thuận tiện, chăm nom mất cân đối .
B. Đủ thức ăn, nhiệt độ thích hợp .
C. Có nguồn bệnh, nhiệt độ thích hợp .
D. Nhiệt độ, giống bị nhiễm bệnh .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Có nguồn bệnh, đủ thức ăn, khí hậu thuận lợi, chăm sóc mất cân đối.

Giải thích:Điều kiện để sâu, bệnh phát sinh là có nguồn bệnh, đủ thức ăn, khí hậu thuận lợi, chăm sóc mất cân đối – SGK trang 49

Câu 3: Nguồn sâu bệnh hại:

A. Sâu non .
B. Trứng, bào tử .
C. Nhộng, bào tử, Vi khuẩn .
D. Trứng, bào tử, Nhộng, VSV .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Trứng, bào tử, Nhộng, VSV.

Giải thích: Nguồn sâu bệnh hạ gồm trứng, bào tử, Nhộng, VSV – SGK trang 47

Câu 4:Bệnh hại cây trồng do:

A. Nấm
B. Vi khuẩn
C. Vi rút
D. Nấm, Vi khuẩn, Vi rút .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Nấm, Vi khuẩn, Vi rút.

Giải thích: Bệnh hại cây trồng do: Nấm, Vi khuẩn, Vi rút

Câu 5: Tác dụng của việc ngâm đất trong công tác ngăn ngừa sâu, bệnh hại cây trồng?

A. Làm mất nơi cư trú .
B. Cản trở, gây khó khăn vất vả cho sự tăng trưởng của sâu, bệnh hại .
C. Ngăn ngừa sâu, bệnh tăng trưởng .
D. Diệt sâu non, trứng, nhộng, …
Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Diệt sâu non, trứng, nhộng,…

Giải thích: Tác dụng của việc ngâm đất trong công tác ngăn ngừa sâu, bệnh hại cây trồng là Diệt sâu non, trứng, nhộng,..

Câu 6:Yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sâu, bệnh hại cây trồng?

A. Gió .
B. Nhiệt độ .
C. Độ ẩm, lượng mưa .

D. Nhiệt độ, nhiệt độ, lượng mưa .

Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa.

Giải thích:Yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sâu, bệnh hại cây trồng là nhiệt độ, Độ ẩm, lượng mưa – SGK trang 48

Câu 7:Câu nào không đúng khi nói về ảnh hưởng của độ ẩm, lượng mưa đến sâu hại?

A. Lượng nước trong khung hình côn trùng nhỏ không đổi khác theo nhiệt độ không khí và lượng mưa .
B. Lượng nước trong khung hình côn trùng nhỏ biến hóa theo nhiệt độ không khí và lượng mưa .
C. Lượng nước trong khung hình côn trùng nhỏ giảm khi nhiệt độ không khí và lượng mưa giảm .
D. Lượng nước trong khung hình côn trùng nhỏ tăng khi nhiệt độ không khí và lượng mưa tăng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Lượng nước trong cơ thể côn trùng không thay đổi theo độ ẩm không khí và lượng mưa.

Giải thích: Câu không đúng khi nói về ảnh hưởng của độ ẩm, lượng mưa đến sâu hại là: Lượng nước trong cơ thể côn trùng không thay đổi theo độ ẩm không khí và lượng mưa – SGK trang 48

Câu 8: Ổ dịch là:

A. Nơi xuất phát của sâu, bệnh để tăng trưởng rộng ra đồng ruộng .
B. Nơi có nhiều sâu, bệnh hại .
C. Nơi cư trú của sâu, bệnh hại .
D. Có sẵn trên đồng ruộng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Nơi xuất phát của sâu, bệnh để phát triển rộng ra đồng ruộng.

Giải thích:Ổ dịch là nơi xuất phát của sâu, bệnh để phát triển rộng ra đồng ruộng – SGK trang 49

Câu 9:Những loại đất nào dễ phát sinh sâu bệnh?

A. Đất thiếu dinh dưỡng
B. Đất thừa dinh dưỡng
C. Đất chua
D. Đất thiếu hoặc thừa dinh dưỡng
Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Đất thiếu hoặc thừa dinh dưỡng

Giải thích: Những loại đất dễ phát sinh sâu bệnh: Đất thiếu hoặc thừa dinh dưỡng – SGK trang 48

Câu 10: Vì sao bón nhiều đạm làm tăng khả năng nhiễm bệnh?

A. Làm bộ lá tăng trưởng .
B. Thừa chất dinh dưỡng .
C. Làm đất có độ pH thấp .
D. Là nguồn thức ăn của côn trùng nhỏ .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Làm bộ lá phát triển.

Giải thích:Bón nhiều đạm làm tăng khả năng nhiễm bệnh vì làm bộ lá phát triển mạnh, là nguồn thức ăn phong phú, tạo điều kiện cho sâu, bệnh phát triển – SGK trang 49

Xem thêm những bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

ly-thuyet-trac-nghiem-cong-nghe-10.jsp