articlewriting1

Nơi đặt vườn ươm cần phải có độ pH bằng bao nhiêu là phù hợp

Sức Khỏe & Làm Đẹp
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 23 có đáp án : Làm đất gieo ươm cây rừng
Câu 1 : Vườn gieo ươm là nơi :
A. Chăm sóc cây giống bảo vệ cây tăng trưởng khoẻ mạnh .

B. Tạo ra nhiều giống cây mới phục vụ cho công tác trồng trọt.

C. Sản xuất cây giống Giao hàng cho việc trồng cây gây rừng .
D. Tất cả đều sai .
Vườn gieo ươm là nơi sản xuất cây giống Giao hàng cho việc trồng cây gây rừng SGK trang 57
Câu 2 : Để cây giống có tỉ lệ sống cao và chất lượng tốt, nơi đặt vườn ươm phải có những điều kiện kèm theo sau :
A. Gần nguồn nước và nơi trồng rừng .
B. Mặt đất bằng hay hơi dốc .
C. Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu, bệnh hại .
D. Tất cả đều đúng .
Để cây giống có tỉ lệ sống cao và chất lượng tốt, nơi đặt vườn ươm phải có những điều kiện kèm theo sau :
– Gần nguồn nước và nơi trồng rừng .
– Mặt đất bằng hay hơi dốc .
– Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu, bệnh hại. SGK trang 57
Câu 3 : Nơi đặt vườm ươm cần phải có độ pH bằng bao nhiêu là phù hợp ?
A. 5 – 6 .
B. 6 7 .
C. 7 – 8 .
D. 8 9 .
Nơi đặt vườm ươm cần phải có độ pH bằng 6 7 SGK trang 57
Câu 4 : Hướng luống theo hướng nào để cây con nhận được đủ ánh sáng ?
A. Đông – Tây
B. Đông Bắc
C. Tây – Nam
D. Bắc – Nam
Hướng luống theo hướng Bắc Nam để cây con nhận được đủ ánh sáng SGK trang 58
Câu 5 : Kích thước luống đất của nơi ươm giống là :
A. 10-15 m x 0,8 – 1 m
B. 15-18 m x 1-1, 2 m
C. 10-12 m x 0,5 – 0,8 m
D. 10-15 m x 0,8 – 1,2 m
Kích thước luống đất của nơi ươm giống là : 10-15 m x 0,8 – 1 m Hình 36 a, SGK trang 59

Câu 6: Đặc điểm của vỏ bầu là:

A. Có hình ống .
B. Kín 2 đầu .
C. Hở 2 đầu .
D. A và C đúng
Đặc điểm của vỏ bầu là có hình ống, hở 2 đầu SGK trang 59
Câu 7 : Quy trình kĩ thuật dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp gồm mấy bước ?
A. 5 .
B. 6 .
C. 7 .
D. 8 .
Đáp án :
Quy trình kĩ thuật dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp gồm 5 bước :
Đất hoang đã qua sử dung Dọn cây hoang dại Cày sâu, bừa kĩ, khử chua, diệt ổ sâu, bệnh hại Đập và san phẳng đất Đất tơi xốp SGK trang 58
Câu 8 : Bón phân lót cho luống đất vườn ươm giống nên bón loại phân nào ?
A. Phân đạm .
B. Phân lân .
C. Phân chuồng ủ hoại từ 5 7 kg / mét vuông .
D. Phân chuồng ủ hoại từ 5 7 kg / mét vuông và supe lân từ 40 100 g / mét vuông .
Bón phân lót cho luống đất vườn ươm giống nên bónphân hỗn hợp vơ cơ và hữu cơ theo công thức : Phân chuồng ủ hoại từ 5 7 kg / m ^ 2 và supe lân từ 40 100 g / m ^ 2 SGK trang 58
Câu 9 : Trong quá trình kĩ thuật dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp, sau khi dọn cây hoang dại thì ta phải làm gì ? C. Cày sâu, bừa kĩ, khử chua, diệt ổ sâu, bệnh hại SGK trang 58
A. Đập và san phẳng đất .
B. Đốt cây hoang dại .
C. Cày sâu, bừa kĩ, khử chua, diệt ổ sâu, bệnh hại .
D. Không phải làm gì nữa
Trong tiến trình kĩ thuật dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp, sau khi dọn cây hoang dại thì ta phải làm : Cày sâu, bừa kĩ, khử chua, diệt ổ sâu, bệnh hại SGK trang 58
Câu 10 : Ruột bầu thường chứa :
A. 80-89 % đất mặt tơi xốp .
B. 50-60 % đất mặt tơi xốp .
C. 20 % phân hữu cơ ủ hoại .
D. 5 % phân supe lân .

Ruột bầu thường chứa: 80-89% đất mặt tơi xốp, 10% phân hữu cơ ủ hoại và 1-2% phân supe lân SGK trang 59

Bài tiếp theo :
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 24 có đáp án : Gieo hạt và chăm nom vườn gieo ươm cây rừng

Suckhocuocsong.vn