articlewriting1

Top 9 tục ngữ: đói cho sạch, rách cho thơm nói đến đức tính gì 2022

Sức Khỏe & Làm Đẹp

C. Lòng tự trọng.

Top 1: Đói cho sạch, rách cho thơm nói đến đức tính gì? – Hoc247.net

Tác giả: m.hoc247.net – Nhận 165 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Đói cho sạch, rách cho thơm nói đến đức tính gì? A. Sống giản dị. B. Tự trọng. …

Top 2: Câu tục ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm nói đên điều gì ? | VietJack.com

Tác giả: khoahoc.vietjack.com – Nhận 189 lượt đánh giá

Tóm tắt: VietJack Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm” nói đến A. đức tính khiêm tốn. B. đức tính liêm khiết, sống trong sạch. C. … …

Top 3: Tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm” nói đến điều gì… – Thi Online

Tác giả: vietjack.online – Nhận 187 lượt đánh giá

Tóm tắt: 18/06/20213,097C. Lòng tự trọng.Đáp án chính xác CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Tục ngữ: “Cây ngay không sợ chết đứng” nói về đức tính gì?Xem đáp án »18/06/2021822Hành động nào là biểu hiện của kỉ luật?Xem đáp án »18/06/2021813Hành động nào vừa thể hiện tính đạo đức vừa thể hiện tính kỉ luật?Xem đáp án »18/06/2021549Đối lập với khoan dung là?Xem đáp án »18/06/2021468Câu tục ngữ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” nói đến điều gì?Xem đáp án »18/06/2021397Hành động nào l

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm” nói đến điều gì? …

Top 4: Top 9 tục ngữ đói cho sạch, rách cho thơm nói đến đức tính gì 2022

Tác giả: cunghoidap.com – Nhận 185 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Top 9 tục ngữ đói cho sạch, rách cho thơm nói đến đức tính gì 2022 ; m.hoc247.net – Nhận 161 ; khoahoc.vietjack.com – Nhận 189 ; vietjack.online – Nhận 185 ; hoc24. …

Top 5: Câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm” nói đến: A:Đức tính khiêm tốn…

Tác giả: hamchoi.vn – Nhận 196 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm” nói đến …

Top 6: Câu tục ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm nói đên điều gì ? A … – Hoc24

Tác giả: hoc24.vn – Nhận 263 lượt đánh giá

Tóm tắt: Câu tục ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm nói đên điều gì ? A. Đức tính khiêm tốn. B. Đức tính liêm khiết, sống trong sạch. C. Đức tính cần cù. D. Đức tính trung thực. Các câu hỏi tương tự Câu tục ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm nói đên điều gì ? A. Đức tính khiêm tốn. B. Đức tính liêm khiết, sống trong sạch. C. Đức tính cần cù. D. Đức tính trung thực. Câu tục ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm nói đên điều gì ? A. Đức tính khiêm tốn. B. Đức tính liêm khiết, sống trong sạch. C. Đức tính cần

Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu tục ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm nói đên điều gì ? A. Đức tính khiêm tốn. B. Đức tính liêm khiết, sống trong sạ… …

Top 7: Câu tục ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm nói đên điều gì ? A … – Hoc24

Tác giả: hoc24.vn – Nhận 525 lượt đánh giá

Tóm tắt: . Câu tục ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm nói đên điều gì ? A. Đức tính khiêm tốn.B. Đức tính liêm khiết, sống trong sạch.C. Đức tính cần cù.D. Đức tính trung thực…

Khớp với kết quả tìm kiếm: – “Đói cho sạch, rách cho thơm” mang ý nghĩa: dù đói rách, cùng khổ hay gặp khó khăn vất vả cũng phải biết gìn giữ nhân cách và phẩm chất tốt đẹp, sống ngay … …

Top 8: Câu tục ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm nói đên điều gì ?

Tác giả: hoctapsgk.com – Nhận 179 lượt đánh giá

Tóm tắt: Đáp án: B. Lời giải: Câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm” nói đến đức tính liêm khiết, sống trong sạch.. Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !Số câu hỏi: 10.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Giáo dục công dân (GDCD) là một hệ thống kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, … …

Top 9: Câu tục ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm nói đến điều gì ?

Tác giả: hoctapsgk.com – Nhận 191 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Giáo dục công dân (GDCD) là một hệ thống kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực như triết học, đạo đức học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, … …