dong20dat

Những nơi nhiều động đất nhất trên thế giới

Giải bài tập
Động đất chù yếu tập trung chuyên sâu phân chia ở hai dải : dải động đất vòng Thái Bình Dương và dải động đất Hy-ma-lay-a – Địa Trung Hải .
Dải động đất Thái Bình Dương gồm hai phần : ở bờ đông Thái Bình Dương lê dài từ A-lát-ca đi xuống bờ phía Tây của lục địa Bắc Mĩ rồi lê dài tới tận Pê-ru và Chi-lê thuộc Nam Mĩ ; ở bờ Tây dài động đất này lê dài từ A-lát-ca hướng về phía nam theo quần đào A-lêu-ti-an, quần đào Nhật Bản đến Đài Loan, lại theo hướng nam qua Phi-líp-pin, ln-đô-nê-xi-a tới Niu-di-lân .

dong20dat

Ven bờ Thái Bình Dương là nơi mà vò Trái Đất vận động vô cùng sôi nổi, các mảng thạch quyển chuyển động cọ sát theo phương ngang và phương thảng đứng nên dễ sinh ra động đất rất dữ dội, phần lớn động đất trên thế giới xảy ra ở đây. Nếu căn cứ vào năng lượng khi động đất giài phóng ra để tính toán thì có tới 76% là do dài động đất này sinh ra. Chi-lê là một trong những nước nằm trong vành đai động đất Thái Bình Dương và là một trong những nước xảy ra nhiều động đất cùa thế giới. Đất nước này như một cái đai hẹp và dài, phân bổ địa lí đi cùng hướng với dãy núi An-đét chạy dài theo bờ phía Tây cùa Nam Mĩ, khe biển A-ta-ca-ma dựa sát vào dày núi, nơi sâu nhất tới 6000 – 7000m. Độ nghiêng sâu đặc biệt giữa núi cao và khe sâu là bố phận nguy hiểm và yếu cùa Trái Đất, vì thế dề xảy ra động đất. Như trong hai ngày 22 và 23/5/1960 ở đây đã xảy ra 5 lần động đất cấp 7 trở lên, trong đó cỏ 3 lần cấp 8 trở lên, mức độ phá hoại ít thấy trên thế giới. Hay như ở Nhật Bản, mỗi năm có khoảng 500 trận động đẩt đáng kể, nghĩa là trung bình mỗi ngày trên đất nước này có 1,5 trận động đất. Những trận động đất lớn là trận động đất năm 1923 ở vùng Can-tô giết chết 140 nghìn người, phá hủy 8226 ngôi nhà; vụ động đất năm 1995 ở Cô-bê làm hơn 6400 người chết, hơn 250.000 ngôi nhà bị phá “hủy…

Dải động đất ven bờ Thái Bình Dương cũng là vùng “núi lửa sống” phân bố nhiều nhất, sự phân bổ cùa chúng dường như nhất trí chứ không phải là sự trùng hợp khéo, điều đó chứng tỏ dấy là dài đất mà vỏ Trái Đất đang vận động dữ dội.

Dải động đất Hy-ma-lay-a – Địa Trung Hải khởi đầu từ Địa Trung Hải và dải gần đó, đi qua Thổ Nhĩ Kì, Trung Á, miền Bắc Án Độ, vùng Tây và Tây Nam Trung Quốc, rồi đi qua Mi-an-ma đến In-đô-nê-xi-a gặp vòng đai động đất Thái Bình Dương. Dải động đất này là dải động đất văn minh hoạt động giải trí sôi sục, có một số ít đoạn phân chia núi lửa liên tục, hơn thế nữa một số ít gò núi còn đang liên tục nâng lên. Mấy năm gần đây trong dải động đất này đă xảy ra nhiều trận động đất kinh hoàng, như năm 1976 ở U-dơ-bê-kix-tan, tỉnh Vân Nam – Trung Quốc, miền Đông Thô Nhĩ Kì ; năm 1977 ở Ru-ma-ni ; còn l-ran từ năm 1977 đã liên tục xày ra 3 lần động đất … gây nên những tai ương không nhỏ .