articlewriting1

Các đặc điểm của túi tiêu hóa có bao nhiêu ý đúng

Giải bài tập

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 16 có đáp án năm 2021 mới nhất

Nội dung chính

 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 16 có đáp án năm 2021 mới nhất
 • Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa
 • TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT CÓ TÚI TIÊU HÓA
 • Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa
 • Đánh dấu x vào ô □ cho câu trả lời đúng về khái niệm tiêu hóa
 • Dưới đây là các giai đoạn của quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng giày
 • Hãy mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa. Tại sao trong túi tiêu hóa, thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào?
 • Hãy kể tên các bộ phận của ống tiêu hóa của người. Điền vào bảng 15 quá trình tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa của người (trả lời bằng cách đánh dấu “x” vào các cột tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học).
 • Cảm ứng ở động vật
 • Hướng động
 • Cho các đặc điểm sau:
  (1) Hình túi, được tạo thành từ nhiều tế bào
  (2) Trật tự chuyển thức ăn trong túi tiêu hóa: miệng,?
 • So với túi tiêu hóa, ống tiêu hóa có cấu tạo hoàn chỉnh hơn vì:
 • Video liên quan

Trang trước Trang sau

 • Lý thuyết Sinh học 11 Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

Tải xuống
Để giúp học viên có thêm tài liệu tự luyện môn Sinh học lớp 11 năm 2021 đạt tác dụng cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 16 có đáp án mới nhất gồm những câu hỏi trắc nghiệm rất đầy đủ những mức độ nhận ra, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao .

Bài 16: Tiêu hóa động vật (tiếp theo)

Câu 1 : Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào ?
A.Tiêu hóa ngoại bào .
B.Tiêu hoá nội bào .
C.Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào .
D.Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào .

Lời giải:

Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 2 : Quá trình tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá diễn ra như thế nào ?
A.Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến hóa cơ học trở thành chất đơn thuần và được hấp thụ vào máu .
B.Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến hóa cơ học và hoá học trở thành chất đơn thuần và được hấp thụ vào máu .
C.Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến hóa hoá học trở thành chất đơn thuần và được hấp thụ vào máu .
D.Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến hóa cơ học trở thành chất đơn thuần và được hấp thụ vào mọi tế bào .

Lời giải:

Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được đổi khác cơ học và hoá học trở thành chất đơn thuần và được hấp thụ vào máu .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 3 : Quá trình tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn đi qua ống tiêu hóa được ?
A.Biến đổi cơ học và hóa học trở thành chất đơn thuần và được hấp thụ vào máu .
B.Biến đổi cơ học và hoá học trở thành chất đơn thuần và được hấp thụ vào tế bào .
C.Biến đổi hoá học trở thành chất đơn thuần và được hấp thụ vào máu .
D.Biến đổi cơ học trở thành chất đơn thuần và được hấp thụ vào mọi tế bào .

Lời giải:

Thức ăn đi qua ống tiêu hoá được biến hóa cơ học và hoá học trở thành chất đơn thuần và được hấp thụ vào máu .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 4 : Trong ống tiêu hóa của những loài gia cầm, diều là một phần của
A. dạ dày
B.thực quản
C.ruột non
D.ruột già

Lời giải:

Diều được hình thành từ thực quản là nơi trữ thức ăn và làm mềm thức ăn trước khi chuyển xuống dạ dày .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 5 : Trong mề gà thường có những hạt sạn và sỏi nhỏ. Các hạt này có tính năng
A.Tăng thêm chất dinh dưỡng cho gà
B.Kích thích tuyến tiêu hóa tiết dịch
C.Giúp tiêu hóa cơ học thức ăn
D.Hạn chế sự tiết quá nhiều dịch tiêu hóa

Lời giải:

Mề gà hay còn gọi là dạ dày cơ, ở đây triển khai quy trình tiêu hóa cơ học, những hạt sạn và sỏi nhỏ giúp cho quy trình tiêu hóa cơ học tốt hơn .
Gà là loài không có răng nên thức ăn không được biến hóa cơ học ở miệng .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 6 : Vì sao gà thường hay ăn những hạt sạn và sỏi nhỏ
A.Kích thích tuyến tiêu hóa tiết dịch tiêu hóa
B.Chúng phân phối thêm chất dinh dưỡng cho gà
C.Giúp tăng nhu động ruột
D.Giúp tiêu hóa cơ học thức ăn trong mề

Lời giải:

Mề gà hay còn gọi là dạ dày cơ, ở đây triển khai quy trình tiêu hóa cơ học, những hạt sạn và sỏi nhỏ giúp cho quy trình tiêu hóa cơ học tốt hơn .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 7 : Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn cỏ ?
A.Răng cửa giữ và giật cỏ .
B.Răng nanh nghiền nát cỏ .
C.Răng cạnh hàm và răng hàm có nhiều gờ cứng giúp nghiền nát cỏ .
D.Răng nanh giữ và giật cỏ .

Lời giải:

Răng nanh giống răng cửa → giữ chặt cỏ
Răng trước hàm và răng hàm tăng trưởng có nhiều gờ → nghiền nát cỏ khi nhai .
Đáp án cần chọn là : B

Câu8:Ý nào sau đây là đúng với chức năng răng của thú ăn cỏ?

A.Răng cửa giữ và giật cỏ .
B.Răng nanh giữ và giật cỏ .
C.Răng cạnh hàm và răng hàm có nhiều gờ cứng giúp nghiền nát cỏ .
D.Cả A, B và C

Lời giải:

Răng nanh giống răng cửa → giữ chặt cỏ
Răng trước hàm và răng hàm tăng trưởng có nhiều gờ → nghiền nát cỏ khi nhai .
Đáp án cần chọn là : D
Câu9 : Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn thịt ?
A.Răng cửa gặm và lấy thức ăn ra khỏi xương
B.Răng cửa giữ thức ăn .
C.Răng nanh cắn và giữ mồi .
D.Răng cạnh hàm và răng ăn thịt lớn cắt thịt thành những mảnh nhỏ .

Lời giải:

– Răng cửa sắc nhọn → lấy thịt ra khỏi xương .
– Răng nanh nhọn và dài → cắm và giữ mồi .
– Răng trước hàm và răng ăn thịt lớn, cắn thịt thành những mảnh nhỏ .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 10 : Chức năng nào sau đây không đúng với răng của thú ăn thịt
A.Răng nanh cắm và giữ mồi
B.Răng cửa gặm và lấy thức ăn ra khỏi xương
C.Răng hàm nhai nát thịt
D.Răng trước hàm và răng ăn thịt lớn lấy cắt thịt thành những mảnh nhỏ .

Lời giải:

Phát biểu sai là C. răng hàm ở thú ăn thịt nhỏ nên không hề nhai nát thịt .
Đáp án cần chọn là : C
Câu11 : Động vật nào sau đây có dạ dày đơn ?
A.Bò.
B.Trâu.
C.Ngựa.
D.Cừu.

Lời giải:

Động vật nào sau đây có dạ dày đơn là ngựa .
Bò, trâu, cừu là động vật nhai lại, có dạ dày kép
Đáp án cần chọn là : C
Câu 12 : Dạ dày ở động vật ăn thực vật nào chỉ có một ngăn ?
A.Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê .
B.Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò .
C.Ngựa, thỏ, chuột .
D.Trâu, bò, cừu, dê .

Lời giải:

Dạ dày ở động vật ăn thực vật nào chỉ có một ngăn : Con Ngữa, thỏ, chuột
Đáp án cần chọn là : C
Câu 13 : Động vật nào sau đây có dạ dày đơn ?
A.Bò
B.Trâu
C.Ngựa
D.Cừu

Lời giải:

Con Ngữa có dạ dày đơn, trâu, bò, cừu, dê có dạ dày 4 ngăn .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 14 : Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có 4 ngăn ?
A.Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò .
B.Ngựa, thỏ, chuột .
C.Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê .
D.Trâu, bò, cừu, dê .

Lời giải:

Trâu, bò cừu, dê có dạ dày 4 ngăn .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 15 : Dạ dày có 4 túi là của những động vật nào sau đây ?
A.Trâu, thỏ, dê .
B.Ngựa, hươu, bò .
C.Trâu, bò, nai .
D.Ngựa, bò, dê .

Lời giải:

Trâu, bò, nai có dạ dày 4 ngăn .
ngựa chiến, thỏ, chuột có dạ dày 1 ngăn
Đáp án cần chọn là : C
Câu 16 : Đặc điểm nào sau đây đúng với những loài động vật nhai lại ?
A.Có dạ dày tuyến
B.Có dạ dày 4 ngăn
C.Có dạ dày đơn
D.Có dạ dày cơ .

Lời giải:

Các loài động vật nhai lại có dạ dày 4 ngăn
Đáp án cần chọn là : B
Câu 17 : Loài động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn ?
A.Bò
B.Thỏ
C.Ngựa
D.Sư tử

Lời giải:

Bò có dạ dày 4 ngăn
Đáp án cần chọn là : A
Câu 18 : Động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn ?
A.Chuột.
B.Ngựa
C.Dê
D.Thỏ

Lời giải:

Động vật nhai lại như trâu, bò, cừu, dê có dạ dày 4 ngăn .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 19 : Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng về tiêu hóa ở động vật ?
( 1 ) Tất cả những loài thú ăn thực vật đều có dạ dày 4 ngăn .
( 2 ) Ở thú ăn thịt, thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày giống như ở người
( 3 ) Ruột non ở thú ăn thịt ngắn hơn ở thú ăn thực vật .
( 4 ) Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa trọn vẹn ngoại bào .
( 5 ) Tất cả những loài thú ăn động vật đều có manh tràng tăng trưởng .
( 6 ) Một trong những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là dịch tiêu hóa không bị hòa loãng .
A. 2
B. 5
C. 3
D. 4

Lời giải:

Các ý đúnglà: (2),(3),(4),(6)

Ý (1) saivì chỉ có động vật nhai lại mới có dạ dày 4 ngăn

Ý (5) saivì thú ăn động vật manh tràng không phát triển

Đáp án cần chọn là : D
Câu20 : Các phát biểu nào sau đây đúng về tiêu hóa ở động vật ?
( 1 ) Tất cả những loài thú ăn thực vật đều có dạ dày 4 ngăn .
( 2 ) Ở thú ăn thịt, thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày giống như ở người
( 3 ) Ruột non ở thú ăn thịt dài hơn ở thú ăn thực vật .
( 4 ) Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa trọn vẹn ngoại bào .
( 5 ) Tất cả những loài thú ăn động vật đều có manh tràng không tăng trưởng .
( 6 ) Một trong những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là dịch tiêu hóa không bị hòa loãng

A.2,4,5,6

B. 2,3,4,5
C. 1,2,3,5
D. 1,4,5,6

Lời giải:

Các ý đúnglà: (2),(4),(5), (6)

Ý (1) saivì chỉ có động vật nhai lại mới có dạ dày 4 ngăn

Ý (3) saivì thú ăn động vật manh tràng không phát triển

Đáp án cần chọn là : A
Câu21 : Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ dày cỏ diễn ra như thế nào ?
A.Hấp thụ bớt nước trong thức ăn .
B.Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ .
C.Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ .
D.Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại .

Lời giải:

Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ
Đáp án cần chọn là : B
Câu22 : Trâu tiêu hóa được xenlulôzơ có trong thức ăn là nhờ enzim của
A.vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ .
B.tuyến nước bọt .
C.tuyến tụy .
D.tuyến gan .

Lời giải:

Trâu tiêu hóa được xenlulôzơ có trong thức ăn là nhờ enzim của vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ .
Đáp án cần chọn là : A
Câu23 : Quá trình tiêu hóa xenlulozo của động vật nhai lại đa phần diễn ra ở
A.dạ cỏ
B.dạ múi khế .
C.dạ lá sách .
D.dạ tổ ong .

Lời giải:

Quá trình tiêu hóa xenlulozo của động vật nhai lại đa phần diễn ra ở dạ cỏ, ở đó có những VSV cộng sinh tiêu hoá xenlulôzơ
Đáp án cần chọn là : A
Câu24 : Trong dạ dày của động vật nhai lại, vi sinh vật cộng sinh tiết ra enzim tiêu hoá xenlulôzơ hầu hết ở đâu ?
A.Dạ lá sách .
B.Dạ tổ ong .
C.Dạ cỏ .
D.Dạ múi khế .

Lời giải:

Trong dạ cỏ, những VSV cộng sinh sẽ tiết enzyme tiêu hoá xenlulozơ
Đáp án cần chọn là : C
Câu25 : Dạ dày ngăn nào của động vật nhai lại có công dụng hấp thụ bớt nước sau khi thức ăn được đưa lên khoang miệng nhai lại
A.Dạ tổ ong
B.Dạ lá sách
C.Múi khế
D.Dạ cỏ

Lời giải:

Dạ lá sách – hấp thụ lại nước .
Đáp án cần chọn là : B
Câu26 : Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ lá sách diễn ra như thế nào ?
A.Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại .
B.Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ
C.Hấp thụ bớt nước trong thức ăn .
D.Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ .

Lời giải:

Hấp thụ bớt nước trong thức ăn .
Đáp án cần chọn là : C
Câu27 : Manh tràng tăng trưởng ở dạ dày đơn có ý nghĩa :
A.Tiêu hóa protein
B.Có hệ vi sinh vật để tiêu hóa xenlulozo
C.Tiêu hóa thức ăn giàu Lipit
D.Hấp thụ hầu hết chất dinh dưỡng

Lời giải:

Manh tràng tăng trưởng ở thú ăn cỏ có dạ dày đơn có hệ vi sinh vật cộng sinh giống như dạ dày kép
Đáp án cần chọn là : B
Câu28 : Manh tràng ở động vật ăn cỏ thường rất tăng trưởng. Nó có công dụng hầu hết là :
A.Chứa những chất cặn bã của quy trình tiêu hóa
B.Biến đổi xenlulo nhờ hệ vi sinh và hấp thụ vào máu
C.Biến đổi xenlulo nhờ những enzyme
D.Hấp thụ nước để cô đặc chất thải

Lời giải:

Trong manh tràng của động vật ăn cỏ chứa rất nhiều vi sinh vật, manh tràng có tính năng đa phần là đổi khác xenluloz nhờ hệ vi sinh vật .
Đáp án cần chọn là : B
Câu29 : Sự tiêu hoá ở dạ dày múi khế diễn ra như thế nào ?
A.Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ .
B.Hấp thụ bớt nước trong thức ăn .
C.Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ
D.Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại .

Lời giải:

Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ
Đáp án cần chọn là : A
Câu30 : Bộ phận nào sau đây được xem là dạ dày chính thức của động vật nhai lại ?
A.Dạ múi khế .
B.Dạ tổ ong .
C.Dạ cỏ
D.Dạ lá sách .

Lời giải:

Dạ múi khế được xem là dạ dày chính thức của động vật nhai lại .
Đáp án cần chọn là : A
Câu31 : Ngăn dạ dày nào của trâu ( bò ) tiết axit HCl ?
A.Dạ cỏ
B.Dạ tổ ong
C.Dạ múi khế
D.Dạ lá sách .

Lời giải:

Dạ múi khế có tính năng giống như dạ dày của thú ăn thịt và ăn tạp. Dạ múi khế tiết ra pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ .
Đáp án cần chọn là : C
Câu32 : Động vật nào sau đây không có ống tiêu hóa ?
A.Châu chấu
B.Gà
C.Thủy tức
D.Thỏ

Lời giải:

Thuỷ tức không có ống tiêu hoá, chúng có túi tiêu hoá .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 33 : Nhóm động vật nào sau đây có cơ quan tiêu hóa dạng ống ? .
A.Giun đốt
B.Thủy tức .
C.Động vật nguyên sinh
D.Giun dẹp

Lời giải:

Giun đốt là loài có ống tiêu hóa .
ĐV nguyên sinh chưa có cơ quan tiêu hóa .
Giun dẹp, thủy tức có túi tiêu hóa .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 34 : Cho những phát biểu sau :

loading

Hãy ghép cột A với cột B sau cho tương thích khi nói về dạ dày của động vật nhai lại .
A. 1 – a ; 2 – b ; 3 – c ; 4 – d
B. 1 – c ; 2 – a ; 3 – b ; 4 – d
C. 1 – c ; 2 – d ; 3 – a ; 4 – b
D. 1 – b ; 2 – c ; 3 – d ; 4 – a

Lời giải:

Tổ hợp ghép đúng là 1 – c ; 2 – a ; 3 – b. 4 – d
Đáp án cần chọn là : B
Câu 35 : Sự tiêu hóa thức ăn ở dạ dày của động vật nhai lại gồm những quy trình sau :
1. Tiết pepsin và HCl để tiêu hóa protein có ở vi sinh vật cỏ .
2. Thức ăn được nhào trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hóa xenlulozo .
3. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại .
4. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn. Trình tự đúng những quy trình là :
A. 2 → 3 → 4 → 1 .
B. 2 → 3 → 1 → 4 .
C. 1 → 2 → 4 → 3 .
D. 2 → 1 → 4 → 3 .

Lời giải:

Trình tự đúng những quy trình là : 2 → 3 → 4 → 1
Đáp án cần chọn là : A
Câu 36 : Hình vẽ bên miêu tả dạ dày của một nhóm động vật ăn cỏ. Có bao nhiêu nhận định và đánh giá sau đây đúng ?

loading

 1. Đây là loại dạ dày 4 ngăn đặc trưng cho tổng thể những loài động vật ăn cỏ .
 2. Dạ cỏ là nơi có VSV sống cộng sinh giúp tiêu hoá thức ăn xenluloz
 3. Dạ lá sách là nơi thức ăn được sẵn sàng chuẩn bị để ợ lên miệng nhai lại .

IV. Dạ múi khế là nơi có enzyme pepsin và HCl giúp phân giải protein từ cỏ và vi sinh vật .
A. 1
B. 3
C. 4
D. 2

Lời giải:

Isai, chỉ những loài nhai lại mới có dạ dày 4 ngăn.

IIđúng

IIIsai, dạ tổ ong là nơi thức ăn được chuẩn bị để ợ lên miệng nhai lại.

IVđúng.

Đáp án cần chọn là : D
Câu 37 : Khi nói về tiêu hóa ở động vật nhai lại, phát biểu nào sau đây sai ?
A.Động vật nhai lại có dạ dày 4 ngăn .
B.Dạ múi khế tiết ra enzim pepsin và HCl để tiêu hóa prôtêin .
C.Xenlulozơ trong có được biến hóa nhờ hệ vi sinh vật cộng sinh ở dạ cỏ .
D.Dạ tổ ong được coi là dạ dày chính thức của nhóm động vật này .

Lời giải:

Phát biểu sai là : D. Dạ tổ ong được coi là dạ dày chính thức của nhóm động vật này .
Dạ dày chính thức của nhóm động vật nhai lại là dạ múi khế vì ở đây thức ăn cùng với vi sinh vật chịu công dụng của HCl và enzim trong dịch vị, protein được tiêu hóa hóa học .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 38 : Sự tiêu hoá thức ăn ở động vật nhai lại có đặc thù nào khác ?
A.Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại .
B.Vi sinh vật cộng sinh tiết enzim phá vỡ thành tế bào và tiêu hoá xellulôzơ .
C.Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin
D.Cả A và B

Lời giải:

Tiêu hoá thức ăn ở động vật nhai lại nhờ dạ dày kép :
Dạ cỏ – dự trữ, làm mềm thức ăn và lên men. Trong dạ cỏ có rất nhiều vi sinh vật tiêu hóa xenlulozo và những chất dinh dưỡng khác .
Dạ tổ ong – góp thêm phần đưa thức ăn lên miệng để nhai lại .
Dạ lá sách – hấp thụ lại nước .
Dạ múi khế – tiết ra pepsin và HCl tiêu hóa prôtêin có trong cỏ và vi sinh vật từ dạ cỏ xuống .

Đáp án cần chọn là: D

Câu 39 : Dạ tổ ong tiêu hoá thức ăn ra làm sao ?
A.Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại .
B.Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ .
C.Hấp thụ bớt nước trong thức ăn .
D.Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ .

Lời giải:

Ở dạ tổ ong, thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 40 : Sự tiêu hóa thức ăn ở dạ tổ ong diễn ra như thế nào ?
A.thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại
B.tiết pepsin và HCl để tiêu hóa protein có ở vi sinh vật và cỏ
C.hấp thụ bớt nước trong thức ăn
D.thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hóa xenlulôzơ

Lời giải:

Ở dạ tổ ong thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 41 : Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn cỏ ?
A.Dạ dày 1 hoặc 4 ngăn .
B.Ruột dài .
C.Manh tràng tăng trưởng .
D.Ruột ngắn

Lời giải:

Ruột ở thú ăn cỏ dài hơn rất nhiều so với ruột của thú ăn thịt .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 42 : Đặc điểm nào dưới đây có ở thú ăn cỏ ?
A.Dạ dày 1 hoặc 4 ngăn .
B.Ruột dài .
C.Manh tràng tăng trưởng .
D.Cả A, B và C .

Lời giải:

Thú ăn cỏ có đặc thù :
+ Dạ dày 1 ( thỏ, ngựa, … ) hoặc 4 ngăn ( trâu, bò, … )
+ Manh tràng tăng trưởng với hệ vi sinh vật phong phú .
+ Ruột ở thú ăn cỏ dài hơn rất nhiều so với ruột của thú ăn thịt .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 43 : Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thịt .
A.Dạ dày đơn .
B.Ruột ngắn .
C.Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá cơ học, hoá học và được hấp thụ .
D.Manh tràng tăng trưởng .

Lời giải:

Manh tràng ( Ruột tịt ) ở thú ăn thịt không tăng trưởng và không có tính năng tiêu hóa thức ăn .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 44 : Đặc điểm nào dưới đây của thú ăn thịt ?
( 1 ) Dạ dày đơn
( 2 ) Ruột dài
( 3 ) Ruột ngắn
( 4 ) Manh tràng tăng trưởng
( 5 ) Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hóa cơ học và hóa học và được hấp thụ .
A. ( 1 ), ( 2 ), ( 5 )
B. ( 2 ), ( 4 ), ( 5 )
C. ( 1 ), ( 3 ), ( 5 )
D. ( 4 ), ( 5 )

Lời giải:

Đặc điểm của thú ăn thịt : Dạ dày đơn ; Ruột ngắn ; Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hóa cơ học và hóa học và được hấp thụ .
Ruột dài và manh tràng tăng trưởng là đặc thù của thú ăn thực vật .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 45 : Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn cỏ như thế nào ?
A.Tiêu hoá hoá và cơ học .
B.Tiêu hoá hoá, cơ học và nhờ vi sinh vật cộng sinh .
C.Chỉ tiêu hoá cơ học .
D.Chỉ tiêu hoá hoá học .

Lời giải:

Thú ăn cỏ tiêu hoá hoá học, cơ học thức ăn nhờ vi sinh vật cộng sinh .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 46 : Ở động vật ăn thực vật thức ăn được đổi khác như thế nào ?
A.Cơ học và hoá học .
B.Hoá học và sinh học .
C.Cơ học và sinh học .
D.Cơ học, hoá học và sinh học .

Lời giải:

Ở động vật ăn thực vật thức ăn được đổi khác cơ học, hoá học và sinh học .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 47 : Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào ?
A.Tiêu hoá hoá học
B.Chỉ tiêu hoá cơ học .
C.Tiêu hoá hoá học và cơ học .
D.Tiêu hoá hoá học và nhờ vi sinh vật cộng sinh .

Lời giải:

Thú ăn thịt tiêu hoá hóa học và cơ học thức ăn .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 48 : Ở thú ăn thịt, thức ăn được tiêu hóa ?
A.Hoá học .
B.Cơ học .
C.Sinh học .
D.Cả A và B .

Lời giải:

Thú ăn thịt chỉ tiêu hoá hóa học và cơ học thức ăn
Đáp án cần chọn là : D
Câu 49 : Đặc điểm tiêu hoá ở thú ăn thịt là :
A.Vừa nhai vừa xé nhỏ thức ăn .
B.Dùng răng xé nhỏ thức ăn rồi nuốt .
C.Nhai thức ăn trước khi nuốt .
D.Chỉ nuốt thức ăn .

Lời giải:

Thú ăn thịt dùng răng xé nhỏ thức ăn rồi nuốt .
A, C sai vì thú ăn thịt phần nhiều không nhai thức ăn do răng hàm của chúng nhỏ và ít sử dụng
D sai vì chỉ có 1 số ít loài chỉ nuốt thức ăn : rắn, trăn … còn hầu hết chúng đều xé nhỏ thịt rồi mới nuốt .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 50 : Đặc điểm nào không tương thích với tiêu hoá ở thú ăn thịt ?
A.Ít khi sử dụng răng hàm .
B.Dùng răng xé nhỏ thức ăn rồi nuốt .
C.Dạ dày co bóp làm nhuyễn thức ăn .
D.Nhai và nghiền nát thức ăn .

Lời giải:

Răng hàm ở thú ăn thịt nhỏ, kém tăng trưởng nên không hề nhai và nghiền nát thức ăn .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 51 : Ý nào dưới đây không đúng với cấu trúc của ống tiêu hoá ở người ?
A.Trong ống tiêu hoá của người có ruột non .
B.Trong ống tiêu hoá của người có thực quản .
C.Trong ống tiêu hoá của người có dạ dày .
D.Trong ống tiêu hoá của người có diều .

Lời giải:

Diều không có ở thú .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 52 : Ống tiêu hoá ở người không có bộ phận nào dưới đây ?
1. Diều 2. Thực quản
3. Dạ dày 4. Mề
5. Ruột già 6. Manh tràng
A. 1, 2, 3 .
B. 1, 3, 5 .
C. 1, 4, 6 .
D. 3, 4, 6 .

Lời giải:

Diều, mề và manh tràng không có ở ống tiêu hóa người
Đáp án cần chọn là : C
Câu 53 : Bộ phận nào sau đây không thuộc ống tiêu hóa của người ?
A.Thực quản
B.Ruột non
C.Gan
D.Dạ dày

Lời giải:

Gan là tuyến tiêu hóa, không thuộc ống tiêu hóa .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 54 : Bộ phận nào sau đây không thuộc ống tiêu hóa của người ?
A.Thực quản
B.Ruột non
C.Gan
D.Dạ dày

Lời giải:

Gan là tuyến tiêu hóa, không thuộc ống tiêu hóa .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 55 : Thứ tự những bộ phận trong ống tiêu hóa của người
A.Miệng, ruột non, thực quản, dạ dày, ruột già, hậu môn .
B.Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn .
C.Miệng, ruột non, dạ dày, hầu, ruột già, hậu môn .
D.Miệng, dạ dày, ruột non, thực quản, ruột già, hậu môn .

Lời giải:

Ống tiêu hóa của người có thứ tự giống ống tiêu hóa của thú ăn thịt : Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 56 : Thứ tự những bộ phận trong ống tiêu hóa của giun đất là :
A.miệng → hầu → thực quản → diều → mề → ruột → hậu môn .
B.miệng → hầu → mề → thực quản → diều → ruột → hậu môn .
C.miệng → hầu → diều → thực quản → mề → ruột → hậu môn
D.miệng → hầu → thực quản → mề → diều → ruột → hậu môn

Lời giải:

Thứ tự những bộ phận trong ống tiêu hóa của giun đất là : miệng → hầu → thực quản → diều → mề → ruột → hậu môn .
Đáp án cần chọn là : A

Câu 57:Ý nào dưới đây không đúng với sự tiêu hoá thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hoá ở người?

A.Ở ruột già có tiêu hoá cơ học và hoá học .
B.Ở dạ dày có tiêu hoá cơ học và hoá học .
C.Ở miệng có tiêu hoá cơ học và hoá học .
D.Ở ruột non có tiêu hoá cơ học và hoá học

Lời giải:

Ở ruột già không có tiêu hoá cơ học và tiêu hóa hoá học yếu. Ruột già có tính năng hấp thụ nước và muối khoáng từ thức ăn, cùng với sự phân hủy cùng những vi trùng tạo bã thức ăn thànhphân .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 58 : Điều nào sau đây không đúng khi nói về những hình thức tiêu hóa trong mạng lưới hệ thống ống tiêu hóa ?
A.Ở dạ dày diễn ra sự tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học .
B.Ở ruột già diễn ra sự tiêu hóa cơ học .
C.Ở ruột non diễn ra sự tiêu hóa hóa học .
D.Ở manh tràng của động vật ăn thực vật diễn ra sự tiêu hóa sinh học .

Lời giải:

Ở ruột già không có tiêu hoá cơ học và tiêu hóa hoá học yếu. Ruột già có công dụng hấp thụ nước và muối khoángtừ thức ăn, cùng với sự phân hủy cùng những vi trùng tạo bã thức ăn thànhphân .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 59 : Khi nói về sự tiêu hóa thức ăn trong những bộ phận của ống tiêu hóa ở người, phát biểu nào sau đây là sai ?
A.Ở ruột già có tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học .
B.Tiêu hóa hóa học ở ruột non quan trọng hơn dạ dày .
C.Ở miệng có enzim amilaza phân giải tinh bột .
D.Ở dạ dày chỉ chứa enzim pepsin

Lời giải:

Phát biểu sai là A, ở ruột già chỉ có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa sinh học
Đáp án cần chọn là : A
Câu 60 : Trong quy trình tiêu hóa ở người, thức ăn được tiêu hóa hóa học hầu hết ở
A.Khoang miệng .
B.Thực quản .
C.Ruột non .
D.Dạ dày .

Lời giải:

Trong quy trình tiêu hóa ở người, thức ăn được tiêu hóa hóa học đa phần ở ruột non nhờ những enzyme
Đáp án cần chọn là : C
Câu 61 : Khi nói về tiêu hóa ở chim bồ câu, phát biểu nào sau đây đúng
A.Tiêu hóa hóa học chủ ỵếu diễn ra ở dạ dày cơ .
B.Tiêu hóa cơ học hầu hết diễn ra ở ruột non .
C.Vừa có tiêu hóa nội bào vừa cớ tiêu hóa ngoại bào .
D.Vừa có tiêu hóa cơ học, vừa có tiêu hóa hóa học .

Lời giải:

Phát biểu đúng là D ,

A sai, ở dạ dày cơ chủ yếu tiêu hoá cơ học

B sai, tiêu hoá hoá học diễn ra ở cả dạ dày tuyến và ruột non, ở ruột non chủ yếu là hấp thụ chất dinh dưỡng

C sai, chỉ có tiêu hoá ngoại bào

Đáp án cần chọn là : D
Câu 62 : Trong ống tiêu hóa của chó, quy trình tiêu hóa hóa học và hấp thụ những chất dinh dưỡng diễn ra đa phần ở
A.thực quản .
B.ruột già .
C.ruột non .
D.da dày .

Lời giải:

Trong ống tiêu hóa của chó, quy trình tiêu hóa hóa học và hấp thụ những chất dinh dưỡng viên ra hầu hết ở ruột non vì tại đây có nhiều lông ruột, trên những lông ruột có những lông cực nhỏ và mạng lưới hệ thống mao mạch xum xê .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 63 : Trong ống tiêu hóa của người, quy trình hấp thụ dinh dưỡng diễn ra hầu hết ở
A.ruột non
B.miệng
C.dạ dày
D.ruột già .

Lời giải:

Trong ống tiêu hóa của người, quy trình hấp thụ dinh dưỡng diễn ra hầu hết ở ruột non .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 64 : Ý nào dưới đây không đúng với lợi thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá ?
A.Dịch tiêu hoá không bị hoà loãng .
B.Dịch tiêu hoá được hoà loãng .
C.Ống tiêu hoá được phân hoá thành những bộ phận khác nhau tạo cho sự chuyên hoá về công dụng
D.Có sự phối hợp giữa tiêu hoá hoá học và cơ học .

Lời giải:

Ở ống tiêu hóa, dịch tiêu hóa không bị hòa loãng như ở túi tiêu hóa .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 65 : So với túi tiêu hóa, ống tiêu hóa có cấu trúc hoàn hảo hơn vì :
A.Có size dài hơn
B.Có sự phân hóa rõ ràng giữa những phần
C.Có miệng và hậu môn phân biệt
D.Có sự phân hóa cao và hệ enzyme tiêu hóa phong phú

Lời giải:

Ống tiêu hóa hoàn hảo hơn túi tiêu hóa vì có sự phân hóa cao và hệ enzyme tiêu hóa phong phú .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 66 : Các nếp gấp của niêm mạc ruột non, trên đó có những lông tuột và những lông cực nhỏ có tính năng gì ?
A.Làm tăng nhu động ruột .
B.Làm tăng mặt phẳng hấp thụ .
C.Tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho tiêu hoá hoá học .
D.Tạo điều kiện kèm theo cho tiêu hoá cơ học .

Lời giải:

Các nếp gấp của niêm mạc ruột non và những lông ruột cực nhỏ làm tăng mặt phẳng tiếp xúc với thức ăn, hấp thụ thức ăn hiệu quả .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 67 : Quá trình hấp thụ những chất dinh dưỡng hầu hết diễn ra ở ruột non. Điều nào lý giải không đúng ?
A.Hệ vi sinh vật đa dạng chủng loại ở ruột non giúp thức ăn được biến hóa trọn vẹn thành những chất đơn thuần
B.Vì chỉ đến ruộn non thức ăn mới được đổi khác trọn vẹn thành những chất đơn thuần
C.Ruột non có diện tích quy hoạnh mặt phẳng hấp thụ rất lớn
D.Vì ruột non là phần dài nhất của ống tiêu hóa

Lời giải:

Phát biểu sai là A .
Vì thức ăn ở ruột non được biến hóa nhờ những enzyme tiêu hóa chứ không phải hệ vi sinh vật .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 68 : Bộ hàm và độ dài ruột ở động vật ăn tạp khác gì so với động vật ăn thịt ?
A.Răng nanh và răng hàm trước không sắc nhọn bằng và ruột dài hơn .
B.Răng nanh và răng hàm trước sắc nhọn và ruột ngắn hơn .
C.Răng nanh và răng trước hàm không sắc nhọn bằng và ruột ngắn hơn .
D.Răng nanh và răng trước hàm sắc nhọn hơn và ruột dài hơn

Lời giải:

Răng nanh và răng hàm trước không sắc nhọn bằng do ăn cả thực vật
Ruột dài hơn do cần tiêu hóa thức ăn thực vật .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 69 : Những điểm giống nhau trong tiêu hoá ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật là :
A.đều tiêu hoá ngoại bào diễn ra trong ống tiêu hoá .
B.cấu tạo Ruột non và Manh tràng
C.đều gồm 2 quy trình đổi khác : cơ học và hoá học .
D.cả A và C

Lời giải:

Những điểm giống nhau trong tiêu hoá ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật là : đều tiêu hoá ngoại bào diễn ra trong ống tiêu hoá và đều gồm 2 quy trình đổi khác : cơ học và hoá học .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 79 : Sự tiến hoá của những hình thức tiêu hoá diễn ra theo hướng nào ?
A.Tiêu hoá nội bào → Tiêu hoá nội bào tích hợp với ngoại bào → Tiêu hoá ngoại bào .
B.Tiêu hoá ngoại bào → Tiêu hoá nội bào tích hợp với ngoại bào → Tiêu hoá nội bào
C.Tiêu hoá nội bào → Tiêu hoá ngoại bào → Tiêu hoá nội bào phối hợp với ngoại bào .
D.Tiêu hoá nội bào tích hợp với ngoại bào → Tiêu hoá nội bào → Tiêu hoá ngoại bào .

Lời giải:

Tiêu hoá nội bào → Tiêu hoá nội bào tích hợp với ngoại bào → tiêu hoá ngoại bào .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 80 : Tại sao ruột của thú ăn thịt ngắn hơn ruột của thú ăn thực vật ?
A.Vì thức ăn của thú ăn thịt giàu những chất dinh dưỡng và khó tiêu hóa hơn .
B.Vì thức ăn của thú ăn thịt nghèo những chất dinh dưỡng và khó tiêu hóa hơn
C.Vì thức ăn của thú ăn thịt giàu những chất dinh dưỡng và dễ tiêu hóa hơn
D.Vì thức ăn của thú ăn thịt nghèo những chất dinh dưỡng và dễ tiêu hóa hơn

Lời giải:

Ruột của thú ăn thịt ngắn hơn ruột thú ăn thực vật là vì : thức ăn của thú ăn thịt giàu những chất dinh dưỡng và dễ tiêu hóa hơn .
Đáp án cần chọn là : C
Tải xuống

Bài giảng: Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) – Cô Nguyễn Thị Hoài Thu (Giáo viên Tôi)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 tinh lọc, có đáp án mới nhất hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa

TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT CÓ TÚI TIÊU HÓA

– Các loài ruột khoang và giun dẹp tiêu hóa bằng túi tiêu hóa
– Túi tiêu hóa có hình túi được tạo thành từ nhiều tế bào. Túi tiêu hóa có một lỗ thông duy nhất ra bên ngoài. Lỗ thông vừa làm tính năng của miệng, vừa làm công dụng của hậu môn, nghĩa là thức ăn đi qua lỗ thông để vào túi tiêu hóa, đồng thời những chất thải cũng đi quan lỗ thông đó ra ngoài .
– Trên thành túi có nhiều tế bào tuyến. Các tế bào này tiết enzim tiêu hóa vào lòng túi tiêu hóa
– Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào ( tiêu hóa trong lòng túi tiêu hóa, bên ngoài tế bào ) và tiêu hóa nội bào ( tiêu hóa bên trong những tế bào trên thành túi tiêu hóa )
loading

Loigiaihay.com

 • loading

  Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa

  Đại diện, những quy trình tiến độ tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa

 • loading

  Đánh dấu x vào ô □ cho câu trả lời đúng về khái niệm tiêu hóa

  Giải bài tập câu hỏi luận bàn trang 61 SGK Sinh học 11 .

 • loading

  Dưới đây là các giai đoạn của quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng giày

  Giải bài tập câu hỏi bàn luận trang 62 SGK Sinh học 11 .

 • loading

  Hãy mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa. Tại sao trong túi tiêu hóa, thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào?

  Giải bài tập câu hỏi tranh luận trang 63 SGK Sinh học 11 .

 • loading

  Hãy kể tên các bộ phận của ống tiêu hóa của người. Điền vào bảng 15 quá trình tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa của người (trả lời bằng cách đánh dấu “x” vào các cột tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học).

  – Hãy kể tên những bộ phận của ống tiêu hóa của người. – Điền vào bảng 15 quy trình tiêu hóa thức ăn trong những bộ phận của ống tiêu hóa của người ( vấn đáp bằng cách lưu lại ” x ” vào những cột tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học ) .

 • loading

  Cảm ứng ở động vật

  Khái niệm, đặc thù cảm ứng ở động vật, cảm ứng ở động vật chưa có hệ thần kinh và đã có hệ thần kinh, so sánh cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch

 • loading

  Hướng động

  Khái niệm, đặc thù cảm ứng ở thực vật, khái niệm hướng động, chính sách và vai trò của hướng động, những hình thức hướng động

Cho các đặc điểm sau:
(1) Hình túi, được tạo thành từ nhiều tế bào
(2) Trật tự chuyển thức ăn trong túi tiêu hóa: miệng,?

Cho các đặc điểm sau:
(1) Hình túi, được tạo thành từ nhiều tế bào
(2) Trật tự chuyển thức ăn trong túi tiêu hóa: miệng, dạ dày, thực quản, ruột non, ruột già.
(3) Có một lỗ thông duy nhất vừa làm chức năng miệng, vừa làm chức năng hậu môn.
(4) Các tế bào tuyến chi tiết pepsin và HCL để tiêu hóa protein.
(5) Thành túi có nhiều tế bào tuyến tiết enzyme vào lòng túi tiêu hóa.
Số đặc điểm của tiêu hóa:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

So với túi tiêu hóa, ống tiêu hóa có cấu tạo hoàn chỉnh hơn vì:

Câu 64216 Thông hiểu

So với túi tiêu hóa, ống tiêu hóa có cấu trúc hoàn hảo hơn vì :
Đáp án đúng : d
Phương pháp giảiỐng tiêu hóa có 2 thông với bên ngoài bởi hai chỗ ( miệng và hậu môn ), do vậy, thức ăn chỉ đi một chiềuTiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa — Xem cụ thể