articlewriting1

Đường lối đối ngoại chủ yếu của Chính phủ Hít le 1933 1939 là gì

Giải bài tập

Chính sách đối ngoại chủ yếu của Chính phủ Hítle là

A. bắt tay với các nước phát xít

B. thực thi chủ trương đối ngoại nước lớn

C. tăng cường những hoạt động giải trí chuẩn bị sẵn sàng cuộc chiến tranh

Đáp án chính xác

D. lan rộng ra giao lưu, hợp tác với những nước tư bản châu Âu

Xem lời giải

Trong những năm 1933-1939, Chính phủ Hít-le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị và đối ngoại như thế nào ?

Đề bài

Trong những năm 1933 – 1939, chính phủ Hít-le đã thực thi chủ trương kinh tế tài chính, chính trị và đối ngoại như thế nào ?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 67, 68 để vấn đáp .

Lời giải chi tiết

Trong những năm 1933 – 1939, chính phủ Hít-le đã thực hiện các chính sách chính trị, kinh tế, đối ngoại phản động. Cụ thể:

* Chính trị:

– Thiết lập nền chuyên chính độc tài, công khai minh bạch khủng bố những đảng phái dân chủ văn minh, trước hết là Đảng Cộng sản Đức .
– Năm 1934, Hít-le công bố hủy bỏ nền Cộng hòa Vai-ma .

* Kinh tế:

– Tổ chức nền kinh tế tài chính theo hướng tập trung chuyên sâu, mệnh lệnh, ship hàng nhu yếu quân sự chiến lược .
– Tháng 7-1933, xây dựng Tổng hội đồng kinh tế tài chính để điều hành quản lý hoạt động giải trí của những ngành kinh tế tài chính .

⟹Nền kinh tế Đức thoát khỏi khủng hoảng và phát triển nhanh chóng.

* Đối ngoại:

– Chính quyền Hít-le tăng cường những hoạt động giải trí chuẩn bị sẵn sàng cuộc chiến tranh .
– Tháng 10-1933, Đức công bố rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do hành vi .
– Năm 1935, phát hành lệnh tổng động viên, công bố xây dựng quân đội thường trực và khởi đầu tiến hành những hoạt động giải trí quân sự chiến lược .

⟹Đức trở thành một trại lính khổng lồ và ráo riết tiến hành các kế hoạch gây chiến tranh xâm lược.

Loigiaihay.com

 • loading

  Trình bày ngắn gọn các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

  Giải bài tập 1 trang 68 SGK Lịch sử 11

 • loading

  Qua bảng thống kê trang 67, hãy nhận xét về tình hình kinh tế Đức so với một số nước châu Âu

  Giải bài tập câu hỏi tranh luận trang 68 SGK Lịch sử 11

 • loading

  Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức?

  Giải bài tập câu hỏi tranh luận trang 66 SGK Lịch sử 11

 • loading

  Tình hình nước Đức trong những năm 1924-1929 như thế nào?

  Giải bài tập câu hỏi luận bàn số 3 trang 65 SGK Lịch sử 11

 • loading

  Hình 32 (SGK Lịch sử trang 64) nói lên điều gì?

  Giải bài tập câu hỏi bàn luận số 2 trang 65 SGK Lịch sử 11

 • loading

  Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên ?

  Giải bài tập câu hỏi bàn luận số 1 trang 109 SGK Lịch sử 11

 • loading

  Tại sao khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương ?

  Giải bài tập câu hỏi luận bàn số 2 trang 133 SGK Lịch sử 11

 • loading

  Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp.

  Giải bài tập câu hỏi luận bàn trang 107 SGK Lịch sử 11

 • loading

  Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Gia Định và các tỉnh miền Đông Nam Kì từ năm 1859 đến năm 1862

  Tóm tắt mục II. Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Gia Định và những tỉnh miền Đông Nam Kì từ năm 1859 đến năm 1862

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 sử 11 – Đề số 4 có lời giải chi tiết

Đề bài

Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tác động nặng nề nhất đến ngành kinh tế nào của nước Đức?

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Giao thông vận tải

D. Du lịch và dịch vụ

Câu 2. Các thế lực phản động, hiếu chiến tập trung trong tổ chức nào ở nước Đức?

A. Đảng Dân chủ

B. Đảng Quốc xã

C. Đảng Xã hội dân chủ

D. Đảng Đoàn kết dân tộc

Câu 3. Một sự kiện diễn ra ở nước Đức ngày 30 – 1 – 1933 là

A. Đảng Cộng sản Đức kêu gọi quần chúng thành lập Mặt trận Nhân dân chống phát xít

B. Đảng Xã hội dân chủ Đức tuyên bố bất hợp tác, từ chối Liên minh với Đảng Cộng sản Đức

C. Tổng thống Hinđenbua chỉ định Hítle làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới

D. Giai cấp tư sản tuyên bố xóa bỏ chế độ cộng hòa tư sản, nhằm đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng.

Câu 4. Chính phủ Hítle đặt Đảng Cộng sản nước Đức ra ngoài vòng pháp luật sau sự kiện nào?

A. Hítle lên nắm quyền

B. Tổng thống Hinđenbua mất

C. Nhà quốc hội Đức bị đốt cháy

D. Nền Cộng hòa Vaima sụp đổ

Câu 5. Năm 1934, sau khi tổng thống Hinđenbua qua đời, Hítle đã tự xưng là

A. Tổng thống

B. Thủ tướng

C. Quốc trường suốt đời

D. Thống soái

Câu 6. Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với nước Đức?

A. Khủng hoảng chính trị trầm trọng

B. Cuộc đấu tranh của quần chúng lao động diễn ra gay gắt

C. Kinh tế suy sụp, các nhà máy đóng cửa, số lượng thất nghiệp tăng nhanh

D. Giới cầm quyền Đức lo củng cố quyền lực, chuẩn bị chiến tranh

Câu 7. Ý không phản ánh đúng chủ trương của người đứng đầu Đảng Quốc xã là

A. Chống cộng sản, phân biệt chủng tộc

B. Ra sức tuyên truyền kích động chủ nghĩa phục thù

C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài

D. Liên kết với Đảng Xã hội dân chủ để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế

Câu 8. Để thực hiện nền chuyên chính độc tài, ở trong nước Chính phủ Hítle đã thực hiện chính sách

A. Bài Do Thái

B. Hạn chế các quyền tự do dân chủ tối thiểu của người dân

C. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân phản đối chế độ độc tài

D. Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ (trước tiên là Đảng Cộng sản)

Câu 9. Đường lối đối ngoại chủ yếu của Chính phủ Hítle là

A. Bắt tay với các nước phát xít

B. Thực hiện chính sách đối ngoại nước lớn

C. Tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh

D. Mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước tư bản châu Âu

Câu 10. Điền từ, cụm từ vào chỗ trống trong đoạn trích sau:

“ Sau khi lên cầm quyền, Hitler công bố rút ra khỏi … ( 10-1933 ) để tránh mọi ràng buộc quốc tế, để rảnh tay hành vi. Tiếp đó, … y hủy bỏ chính sách với vùng … ( vùng phi quân sự giữa Pháp và Đức theo lao lý của hội nghị Vecxai ) và đưa quân đến đến khu vực phi quân sự này .

A. Hội quốc liên, tháng 11-1933, vùng Rua

B. Hiệp ước Vecxai, tháng 11-19936; Béc-lin

C. Hiệp ước chống Quốc tế cộng sản, tháng 3-1936; Muy-ních

D. Hội quốc liên, tháng 3-1936; sông Ranh.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

C

C

D

D

D

C

D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 66.

Cách giải:

Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 đã giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế tài chính Đức, tron đó nặng nề nhất là công nghiệp giảm 47 % so với trước khủng hoảng cục bộ .

Chọn đáp án: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 66.

Cách giải:

Trong toàn cảnh khủng hoảng cục bộ đang diễn ra, những thế lực phản động, hiếu chiến, đặc biệt quan trọng là Đảng Cộng nhân vương quốc xã hội ( Đảng Quốc xã ) ngày càng lan rộng ra ảnh hưởng tác động trong quần chúng .

Chọn đáp án: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 66.

Cách giải:

Ngày 30-1-1933, Tổng thống Hinđenbua chỉ định Hítle làm Thủ tướng và xây dựng chính phủ mới mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử vẻ vang nước Đức .

Chọn đáp án: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 67.

Cách giải:

Tháng 3-1933, chính quyền sở tại phát xít vu cáo những người cộng sản đốt cháy nhà QH, đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp lý và bắt 10 vạn đảng viên cộng sản .

Chọn đáp án: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 67.

Cách giải:

Năm 1934, sau khi tổng thống Hinđenbua qua đời, Hítle công bố hủy bỏ hiến pháp Vaima, tự xưng là Quốc trưởng suốt đời .

Chọn đáp án: C

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 66, loại trừ.

Cách giải:

Cuộc khủng hoảng kinh tế quốc tế cuối năm 1929 đã giáng đòn nặng nề làm kinh tế tài chính – chính trị – xã hội, Đức khủng hoảng cục bộ trầm trọng .

* Kinh tế:

– Năm 1932, sản xuất công nghiệp giảm 47 % so với những năm trước khủng hoảng cục bộ .
– Hàng nghìn xí nghiệp sản xuất xí nghiệp sản xuất ngừng hoạt động .
– Mâu thuẫn xã hội và những cuộc đấu tranh của nhân dân lao động đã dẫn tới một cuộc khủng hoảng cục bộ chính trị trầm trọng .
Đáp án D là chủ trương đối ngoại của Đức sau khi chủ nghĩa phát xít hình thành .

Chọn đáp án: D

Câu 7.

Phương pháp: Sgk trang 66, loại trừ.

Cách giải:

Đảng Quốc xã Đức ( đứng đầu là Hít-le ) ra sức tuyên truyền, kích động chủ nghĩa báo thù, chống cộng sản và phân biệt chủng tộc, chủ trương phát xít hóa cỗ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai minh bạch .

Chọn đáp án: D

Câu 8.

Phương pháp: skg 67, suy luận.

Cách giải:

Từ năm 1933, chính phủ Hit-le rào riết thiếp lập nền chuyên chính độc tài, công khai minh bạch khủng bố những đáng phải dân chủ tân tiến, trước hết là Đảng Cộng sản Đức .

Chọn đáp án: D

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 68, suy luận.

Cách giải:

Về chủ trương đối ngoại, Hít-le tăng cường những hoạt động giải trí sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chiến tranh như :
– Rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do hành vi .
– Năm 1935, ban bố lệnh tổng động viên, công bố xây dựng đội quân thường trực và mở màn tiến hành những hoạt động giải trí quân sự chiến lược ở châu Âu .
– Đến năm 1938, Đức đã trở thành một trại lính khổng lồ, chuẩn bị sẵn sàng triển khai cuộc chiến tranh xâm lược .

Chọn đáp án: C

Câu 10.

Phương pháp: điền từ.

Cách giải:

“ Sau khi lên cầm quyền, Hitler công bố rút ra khỏi Hội quốc liên ( 10-1933 ) để tránh mọi ràng buộc quốc tế, để rảnh tay hành vi. Tiếp đó, tháng 3-1936, y hủy bỏ chính sách với vùng sông Ranh ( vùng phi quân sự giữa Pháp và Đức theo lao lý của hội nghị Vecxai ) và đưa quân đến đến khu vực phi quân sự này .

Chọn đáp án: D

Loigiaihay.com

 • loading

  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 sử 11 – Đề số 5 có lời giải chi tiết

  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử dân tộc 11 – Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có giải thuật chi tiết cụ thể giúp những em ôn tập hiệu suất cao chuẩn bị sẵn sàng cho bài kiểm tra trên lớp

 • loading

  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 sử 11 – Đề số 6 có lời giải chi tiết

  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử dân tộc 11 – Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có giải thuật chi tiết cụ thể giúp những em ôn tập hiệu suất cao chuẩn bị sẵn sàng cho bài kiểm tra trên lớp

 • loading

  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 sử 11 – Đề số 9 có lời giải chi tiết

  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử dân tộc 11 – Đề số 9 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có giải thuật cụ thể giúp những em ôn tập hiệu suất cao sẵn sàng chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • loading

  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 sử 11 – Đề số 12 có lời giải chi tiết

  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử dân tộc 11 – Đề số 12 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có giải thuật chi tiết cụ thể giúp những em ôn tập hiệu suất cao sẵn sàng chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

 • loading

  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 sử 11 – Đề số 7 có lời giải chi tiết

  Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử dân tộc 11 – Đề số 7 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có giải thuật chi tiết cụ thể giúp những em ôn tập hiệu suất cao chuẩn bị sẵn sàng cho bài kiểm tra trên lớp

 • loading

  Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên ?

  Giải bài tập câu hỏi bàn luận số 1 trang 109 SGK Lịch sử 11

 • loading

  Tại sao khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương ?

  Giải bài tập câu hỏi bàn luận số 2 trang 133 SGK Lịch sử 11

 • loading

  Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp.

  Giải bài tập câu hỏi bàn luận trang 107 SGK Lịch sử 11

 • loading

  Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Gia Định và các tỉnh miền Đông Nam Kì từ năm 1859 đến năm 1862

  Tóm tắt mục II. Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Gia Định và những tỉnh miền Đông Nam Kì từ năm 1859 đến năm 1862

SÁCH GIÁO KHOA

 • loadingToán lớp 12
 • loadingToán lớp 12 Nâng cao
 • loadingToán lớp 11
 • loadingToán lớp 11 Nâng cao
 • loadingToán lớp 10
 • loadingToán lớp 10 Nâng cao
 • loadingToán lớp 9
 • loadingTài liệu Dạy – học Toán 9
 • loadingToán lớp 8
 • loadingTài liệu Dạy – học Toán 8
 • loadingToán lớp 7
 • loadingTài liệu Dạy – học Toán 7
 • loadingToán lớp 6
 • loadingTài liệu Dạy – học Toán 6
 • loadingToán lớp 5
 • loadingToán lớp 4
 • loading

  Toán lớp 3

 • loadingToán lớp 2
 • loadingToán lớp 1