1 17

Giải Toán 6 trang 98 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Giải bài tập

Bài 9.33 trang 98, SGK Toán 6 tập 2 – KNTT

Câu hỏi:

Nam muốn tìm kiếm thông tin để vấn đáp những câu hỏi sau đây .

Em hãy gợi ý giúp Nam cách thu thập dữ liệu phù hợp cho mỗi câu hỏi.

a. Năm vương quốc nào có diện tích quy hoạnh lớn nhất ?
b. Có bao nhiêu bạn trong lớp có đồng hồ đeo tay đeo tay ?
c. Trong tuần trước, tổ nào trong lớp có nhiều lượt đi học muộn nhất ?

Trả lời:

a. Khảo sát qua mạng Internet .
b. Phỏng vấn trực tiếp những bạn trong lớp
c. Sử dụng phiếu hỏi .

Bài 9.34 trang 98, SGK Toán 6 tập 2 – KNTT

Câu hỏi:

Việt muốn khám phá về đội bóng yêu dấu của 1 số ít bạn nam. Em hãy giúp Việt :
a. Lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu ;
b. Thu thập trong khoanh vùng phạm vi lớp em và ghi lại hiệu quả dưới dạng bảng .
Từ hiệu quả thu được em có Kết luận gì ?

Trả lời:

a. Lập phiếu hỏi

bai 934

b. ( Học sinh tự thực thi ) .

Bài 9.35 trang 98, SGK Toán 6 tập 2 – KNTT

Câu hỏi:

Một túi đựng 2 quả bóng màu xanh, 4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ. Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi .

bai 935

a. Quả bóng Nam lấy ra hoàn toàn có thể có màu gì ?
b. Em hãy lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần, sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được có màu gì rồi trả bóng lại túi trước khi lấy lần sau. Hoàn thiện bảng thống kê sau :

bai 935 1

c. Vẽ biểu đồ cột trình diễn bảng thống kê trên ;
d. Tính Xác Suất thực nghiệm của những sự kiện Quả bóng lấy ra có màu
( 1 ) Xanh ; ( 2 ) Vàng ; ( 3 ) Đỏ .

Trả lời:

a. Quả bóng Nam lấy ra hoàn toàn có thể có màu : xanh, vàng và đỏ .
b .

Màu bóng Xanh Vàng

Đỏ

Số lần 5 9 6

c. Vẽ biểu đồ :

1 15

dXác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu xanh là: \(\frac{5}{{20}} = \frac{5}{{20}}.100\%  = 25\% \)

Xác suất thực nghiệm của những sự kiện Quả bóng lấy ra có màu vàng là :
\ ( \ frac { 9 } { { 20 } } = \ frac { 9 } { { 20 } }. 100 \ % = 45 \ % \ )
Xác suất thực nghiệm của những sự kiện Quả bóng lấy ra có màu đỏ là :
\ ( \ frac { 6 } { { 20 } } = \ frac { 6 } { { 20 } }. 100 \ % = 30 \ % \ )

Bài 9.36 trang 98, SGK Toán 6 tập 2 – KNTT

Câu hỏi:

Bình khảo sát môn thể thao yêu dấu của những bạn trong lớp thu được tác dụng như trong bảng thống kê 9.11 .
a. Vẽ biểu đồ cột kép màn biểu diễn bảng thống kê này ;
b. Môn thể thao nào được những bạn nam yêu quý nhất ? Môn thể thao nào được những bạn nữ thương mến nhất ?

bai 936

Trả lời:

a .

1 17

b. Môn thể thao được các bạn nam yêu thích nhất là: Bóng đá (cột cao nhất màu vàng)

Môn thể thao được các bạn nữ yêu thích nhất là: Bơi lội (cột cao nhất màu xanh).

Bài 9.37 trang 98, SGK Toán 6 tập 2 – KNTT

Câu hỏi:

Minh bỏ 7 viên bi đen và 3 viên bi trắng vào một cái túi. Mỗi lần Minh lấy ra ngẫu nhiên một viên bị từ túi, xem viên bi đó có màu gì rồi lại bỏ viên bi đó vào túi. Minh đã triển khai 100 lần và thấy có 58 lần lấy được bi đen .
Tính Xác Suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được viên bi màu đen .

Trả lời:

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được viên bi màu đen là : \ ( \ frac { { 58 } } { { 100 } } = 58 \ % \ )

Bài 9.38 trang 98, SGK Toán 6 tập 2 – KNTT

Câu hỏi:

Trong hộp có 5 phần thưởng gồm 2 chiếc bút chì và 3 chiếc bút bi. Quỳnh chọn ngẫu nhiên hai phần thưởng trong hộp. Em hãy liệt kê những hiệu quả hoàn toàn có thể .

Trả lời:

Các tác dụng hoàn toàn có thể là :

+ Lần 1 được bút chì và lần 2 lấy được bút bi;

+ Lần 1 được bút chì và lần 2 lấy được bút chì ;
+ Lần 1 được bút bi và lần 2 lấy được bút bi .

Giaibaitap.me