articlewriting1

Giữa thế kỷ 19 chính sách đối ngoại của Nhật Bản khác với Việt Nam là

Giải bài tập
Mạc Phủ là chính sách chính trị ở Nhật Bản được hình thành từ thế kỉ XVII và kết thúc vào thế kỉ XIX. Đến giữa thế kỷ 19 nhật bản là một vương quốc

Nội dung chính

  • Câu hỏi: Đến giữa thế kỷ 19 nhật bản là một quốc gia
  • Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:
  • Giải thích lý do chọn đáp án D:
  • 1. Tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868
  • 2. Tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, trước khi bị thực dân Pháp xâm lược
  • Video liên quan

Mạc Phủ là một chế độ chính trị ở Nhật Bản được hình thành từ thế kỉ XVII và kết thúc vào thế kỉ XIX. Đầu thế kỉ XIX chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản đứng đầu là Tướng quân (Sô- gun) làm vào khủng hoảng suy yếu. Vậy đến giữa thế kỷ 19 nhật bản là một quốc gia ra sao là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm tìm hiểu.

Câu hỏi: Đến giữa thế kỷ 19 nhật bản là một quốc gia

A. Phong kiến quân phiệtB. Công nghiệp tăng trưởngC. Phong kiến ngưng trệ, bảo thủD. Tư bản chủ nghĩa

Đáp án đúng là đáp án C: đến giữa thế kỷ 19 nhật bản là một quốc gia phong kiến trì trệ, bảo thủ

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Mạc Phủ là một chính sách chính trị ở Nhật Bản được hình thành từ thế kỉ XVII và kết thúc vào thế kỉ XIX. Đầu thế kỉ XIX chính sách Mạc phủ ở Nhật Bản đứng đầu là Tướng quân ( Sô – gun ) làm vào khủng hoảng cục bộ suy yếu. Tình hình quốc gia Nhật Bản bấy giờ như sau :– Về kinh tế tài chính Nhật Bản :+ Nông nghiệp : vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời. Địa chủ bóc lột nhân dân lao động rất nặng nề. Tình trạng mất mùa đói kém liên tục xảy ra .+ Công nghiệp : ở những thành thị, hải cảng, kinh tế hàng hoá tăng trưởng, công trường thi công bằng tay thủ công Open ngày càng nhiều .+ Những mầm mống kinh tế tài chính tư sản chủ nghĩa tăng trưởng nhanh gọn .– Về xã hội :+ Tầng lớp Đaimyô là những quý tộc phong kiến lớn, quản lí những vùng lãnh địa trong nước, có quyền lực tối cao tuyệt đối trong lãnh địa của họ .+ Tầng lớp Samurai thuộc giới quý tộc hạng trung và nhỏ không cố ruộng đất, chỉ ship hàng cho Đaimyô bằng việc huấn luyện và đào tạo và chỉ huy những đội vũ trang để hưởng bổng lộc. Trong thời hạn dài không có cuộc chiến tranh, nhiều người rời khỏi lãnh địa, tham giạ hoạt động giải trí thương nghiệp, mở xưởng thủ công bằng tay, …. từ từ tư hóa hóa, đấu tranh chống chính sách phong kiến .+ Tầng lớp tư sản công thương nghiệp ngày càng phong phú nhưng không có quyền lực tối cao về chính trị .+ Nông dân là đối tượng người tiêu dùng bóc lột hầu hết của giai cấp phong kiến, còn thị dân thì không chỉ bị phong kiến khống chế mà còn bị những nhà buôn và những người cho vay lãi bóc lột .– Về chính trị Nhật Bản :+ Đến giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản vẫn là vương quốc phong kiến. Nhà vua được tôn là Thiên hoàng, có vị tối cao nhưng quyền hành đa phần thuộc về Tướng quân .+ Giữa lúc xích míc giai cấp trong nước ngày càng nóng bức, chính sách Mạc Phủ khủng hoảng cục bộ nghiêm trọng thì những nước tư bản phương Tây, thứ nhất là Mĩ, dùng áp lực đè nén quân sự chiến lược đòi Nhật Bản phải “ Open ” .Do đó đáp án đúng cho câu hỏi đến giữa thế kỷ 19 nhật bản là một vương quốc là đáp án C. đến giữa thế kỷ 19 nhật bản là một vương quốc phong kiến ngưng trệ, bảo thủ. Chính sách đối ngoại đồng điệu của Nhật Bản cuối thế kỉ XIX là xâm lược và bành trướng, sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ của nền kinh tế tài chính Nhật Bản cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã tạo sức mạnh kinh tế tài chính, quân sự chiến lược và chính trị cho giới cầm quyền thi hành chủ trương này .

Chính sách đối ngoại nhất quán của Nhật Bản cuối thế kỉ XIX là?

A. Hữu nghị và hợp tácB. Thân thiện và độc lậpC. Đối đầu và cuộc chiến tranhD. Xâm lược và bành trướng .

Đáp án đúng D.

Chính sách đối ngoại đồng nhất của Nhật Bản cuối thế kỉ XIX là xâm lược và bành trướng, sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ của nền kinh tế tài chính Nhật Bản cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã tạo sức mạnh kinh tế tài chính, quân sự chiến lược và chính trị cho giới cầm quyền thi hành chủ trương này .

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, đặc biệt quan trọng từ sau cuộc cuộc chiến tranh Trung – Nhật ( 1894 – 1895 ), chủ nghĩa tư bản tăng trưởng nhanh gọn ở Nhật Bản. Công nghiệp ( nhất là công nghiệp nặng ), ngành đường tàu, ngoại thương, hàng hải có những chuyển biến quan trọng. Việc tăng nhanh công nghiệp hóa kéo theo sự tập trung chuyên sâu trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng nhà nước. Nhiều công ti độc quyền Open như Mít-xưi, Mít-su-bi-si … Các công ti này làm chủ nhiều ngân hàng nhà nước, hầm mỏ, nhà máy sản xuất, đường tàu, tàu biển … và có năng lực chi phối, lũng đoạn cả kinh tế tài chính lẫn chính trị ở Nhật Bản .Sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ của nền kinh tế tài chính Nhật Bản cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã tạo sức mạnh kinh tế tài chính, quân sự chiến lược và chính trị cho giới cầm quyền thi hành chủ trương xâm lược và bành trướng. Nhật Bản chuyển sang quy trình tiến độ đế quốc chủ nghĩa gắn liền với những cuộc cuộc chiến tranh xâm lược : Chiến tranh Đài Loan ( 1874 ), Chiến tranh Trung – Nhật ( 1894 – 1895 ) và cuộc chiến tranh đế quốc : Chiến tranh Nga – Nhật ( 1904 – 1905 ). Thắng lợi trong những cuộc cuộc chiến tranh này đã đem đến cho Nhật Bản nhiều hiệp ước có lợi về đất đai và kinh tế tài chính, thôi thúc nhanh hơn vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính .Mặc dù tiến lên con đường tư bản chủ nghĩa, tuy nhiên Nhật vẫn duy trì quyền sở hữu ruộng đất phong kiến ; những tầng lớp quý tộc, đặc biệt quan trọng là giới võ sĩ Samurai, vẫn có lợi thế chính trí rất lớn. Những điều đó làm cho chủ nghĩa đế quốc Nhật có đặc thù là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.

Câu hỏi : So sánh tình hình Nhật Bản và Việt Nam giữa Thế kỷ 19
Trả lời :
– Tình hình Nhật Bản và Việt Nam giữa thế kỉ XIX có điểm chung là chính sách phong kiến đang khủng hoảng cục bộ thâm thúy :
+ Nhật Bản : Giữa thế kỉ XIX, chính sách Mạc Phủ lâm vào thực trạng khủng hoảng cục bộ, suy yếu nghiêm trọng. Đây là thời kì trong lòng xã hội phong kiến Nhật Bản tiềm ẩn nhiều xích míc ở tổng thể những nghành kinh tế tài chính, chính trị, xã hội .
+ Việt Nam : Giữa thế kỉ XIX, chính sách phong kiến Việt Nam khủng hoảng cục bộ, suy yếu nghiêm trọng : nông nghiệp sa sút, công thương nghiệp đình đốn, chủ trương đối ngoại có nhiều sai lầm đáng tiếc .

Cùng Top lời giải tìm hiểu về vấn đề này nhé!

1. Tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868

* Về kinh tế:

– Nông nghiệp :
+ Quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời .
+ Địa chủ bóc lột nhân dân lao động rất nặng nề, thực trạng mất mùa đói kém liên tục xảy ra .
– Công nghiệp :
+ Kinh tế hàng hoá tăng trưởng, công trường thi công thủ công bằng tay Open ngày càng nhiều .
+ Những mầm mống kinh tế tài chính tư sản chủ nghĩa tăng trưởng nhanh gọn .

* Về xã hội:

– Tầng lớp tư sản thương nghiệp sinh ra từ lâu, những tầng lớp tư sản công nghiệp hình thành và ngày càng giầu có .
– Các nhà công thương lại không có quyền lực tối cao về chính trị .
– Giai cấp tư sản vẫn còn yếu, không đủ sức xoá bỏ chính sách phong kiến, nông dân là đối tượng người dùng bóc lột đa phần của giai cấp phong kiến, còn thị dân thì không chỉ bị phong kiến khống chế mà còn bị những nhà buôn và bọn cho vay lãi bóc lột .

* Về chính trị:

– Nhật Bản vẫn là vương quốc phong kiến. Thiên hoàng có vị trí tối cao, nhưng quyền hành trong thực tiễn thuộc về Tướng quân ( Sôgun ) dòng họ Tô-ku-ga-oa ở phủ Chúa ( Mạc phủ ) .
– Giữa lúc chính sách Mạc phủ khủng hoảng cục bộ nghiêm trọng thì những nước tư bản phương Tây ( thứ nhất là Mĩ ), dùng áp lực đè nén quân sự chiến lược đòi Nhật Bản phải “ Open ” .
⟹ Như vậy, đến giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã lâm vào một cuộc khủng hoảng cục bộ trầm trọng, đứng trước sự lựa chọn :
+ Hoặc liên tục duy trì chính sách phong kiến ngưng trệ, bảo thủ để những nước đế quốc xâu xé .
+ Hoặc triển khai duy tân, đưa Nhật Bản tăng trưởng theo con đường của những nước tư bản phương Tây .

2. Tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, trước khi bị thực dân Pháp xâm lược

– Giữa thế kỷ XIX, chính sách phong kiến Việt Nambước vào tiến trình khủng hoảng cục bộ :

* Chính trị:

– Việt Nam vẫn là một vương quốc độc lập, có chủ quyền lãnh thổ .
– Chế độ phong kiến đang có những bộc lộ khủng hoảng cục bộ, suy yếu nghiêm trọng .
– Quân sự : lỗi thời .
– Đối ngoại : có những chủ trương sai lầm đáng tiếc, nhất là việc “ cấm đạo ”, đuổi giáo sĩ phương Tây .

* Kinh tế:

– Nông nghiệp : sa sút .
+ Công cuộc khai hoang vẫn được triển khai, nhưng đất đai khai khẩn được lại rơi vào tay địa chủ, cường hào .
+ Nhà nước không chăm sóc đến trị thủy .
+ Nạn mất mùa, đói kém xảy ra liên miên .
– Công thương nghiệp : đình đốn. Nhà nước triển khai chủ trương “ bế quan tỏa cảng ” khiến nước ta bị cô lập với quốc tế bên ngoài .

* Xã hội:

– Hiện tượng dân lưu tán trở nên thông dụng .

– Nông dân đứng lên khởi nghĩa, chống triều đình ở khắp nơi.

– Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra : Cao Bá Quát, Lê Duy Lương, Lê Văn Khôi, Nông Văn Vân .
Hơn nữa, thực dân Pháp đã có thủ đoạn lấn chiếm Việt Nam từ lâu → Sự khủng hoảng cục bộ của quốc gia ta triều Nguyễn đã biến Việt Nam thành “ miếng mồi ngon béo bở ” trong tầm ngắm của Pháp .