hay sap xep cac buoc sau de duoc mot thao tac dung khi tao mot csdl moi 4

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo một CSDL mới?

Giải bài tập

Trắc nghiệm: Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo một CSDL mới?

( 1 ) Chọn nút Create ( 2 ) Chọn File -> New ( 3 ) Nhập tên cơ sở tài liệu ( 4 ) Chọn Blank Database
A. ( 2 ) → ( 1 ) → ( 3 ) → ( 4 )

B. (2) → (4) → (3) → (1)

C. ( 1 ) → ( 2 ) → ( 3 ) → ( 4 )
D. ( 1 ) → ( 3 ) → ( 4 ) → ( 2 )

Trả lời:

 Đáp án: B. (2) → (4) → (3) → (1)

Các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo một CSDL mới:
Khởi động Access, vào File chọn New hoặc kích vào biểu tượng New, kích tiếp vào Blank DataBase, rồi đặt tên file và chọn vị trí lưu tệp, rồi sau đó chọn Create

Cùng top tài liệu tìm hiểu thêm về các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ và các bài tập củng cố nhé!

1. Tạo lập CSDL

+ Tạo bảng : B ­ ước tiên phong trong việc tạo lập một CSDL quan hệ là tạo ra một hay nhiều bảng. Để triển khai điều đó, cần phải khai báo cấu trúc bảng, gồm có :
+ Đặt tên các trường ;
+ Chỉ định kiểu tài liệu cho mỗi trường ;
+ Khai báo size của trường .

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo một CSDL mới?

Một ví dụ về giao diện để tạo bảng như trong hình 1 dưới đây :

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo một CSDL mới? (ảnh 2)

Hình 1. Giao diện tạo bảng trong Access
+ Chọn khoá chính cho bảng bằng cách để hệ QTCSDL tự động hóa chọn hoặc ta xác lập khoá thích hợp trong các khoá của bảng làm khoá chính .
+ Đặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng .
+ Tạo link giữa các bảng bằng cách xác lập các trường chung trong các bảng. Liên kết giúp hệ QTCSDL biết liên kết các bảng như thế nào để Giao hàng việc kết xuất thông tin .
Ngoài ra, như đã được trình làng ở chương II, các hệ QTCSDL đều được cho phép ta hoàn toàn có thể biến hóa cấu trúc bảng, đổi khác khoá chính và xóa bảng …

2. Cập nhật tài liệu

– Sau khi tạo cấu trúc ta hoàn toàn có thể nhập tài liệu cho bảng. Thông thường việc nhập tài liệu được thực thi từ bàn phím. Quá trình update bảo vệ 1 số ít ràng buộc toàn vẹn đã được khai báo .
– Phần lớn các hệ QTCSDL được cho phép tạo ra biểu mẫu nhập tài liệu ( hình 2 ) để việc nhập thuận tiện hơn, nhanh hơn và hạn chế năng lực nhầm lẫn .
– Dữ liệu nhập vào hoàn toàn có thể được chỉnh sửa, thêm, xoá :
+ Thêm bản ghi bằng cách bổ trợ một hoặc một vài bộ tài liệu vào bảng
+ Chỉnh sửa tài liệu là việc đổi khác các giá trị của một vài thuộc tínhcủa một bộ .
+ Xoá bản ghi là việc xoá một hoặc một số ít bộ của bảng .

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo một CSDL mới? (ảnh 3)

Hình 2. Biểu mẫu nhập tài liệu trong hệ QTCSDL Foxpro

3. Khai thác CSDL

a. Sắp xếp các bản ghi

Một trong những việc mà một hệ QTCSDL thường phải triển khai là tổ chức triển khai hoặc phân phối phư ­ ơng tiện truy vấn các bản ghi theo một trình tự nào đó .
Ta hoàn toàn có thể hiển thị trên màn hình hiển thị hay in ra các bản ghi theo trình tự này .
Các bản ghi hoàn toàn có thể được sắp xếp theo nội dung của một hay nhiều trường .
Ví dụ : Có thể xếp list học viên theo bảng vần âm của trường tên ( hình 3 ), hoặc theo thứ tự giảm dần của ngày sinh :

b. Truy vấn CSDL

Truy vấn là một phát biểu biểu lộ nhu yếu của người dùng .
Để ship hàng được việc truy vấn CSDL, thông thư ­ ờng các hệ QTCSDL cho phép nhập các biểu thức hay các tiêu chuẩn nhằm mục đích các mục tiêu sau :
+ Định vị các bản ghi ;
+ Thiết lập link giữa các bảng để kết xuất thông tin ;
+ Liệt kê một tập con các bản ghi hoặc tập con các trường ;
+ Thực hiện các phép toán ;
+ Thực hiện các thao tác quản lí tài liệu khác .
SQL là một công cụ mạnh trong các hệ QTCSDL quan hệ thông dụng lúc bấy giờ. Nó được cho phép người dùng biểu lộ truy vấn mà không cần biết nhiều về cấu trúc CSDL .

c. Xem dữ liệu

Thông thư ­ ờng các hệ QTCSDL phân phối nhiều cách xem tài liệu :
+ Có thể xem hàng loạt bảng, tuy nhiên với những bảng có nhiều trường và size trường lớn thì việc xem hàng loạt bảng khó triển khai, màn hình hiển thị chỉ hoàn toàn có thể hiển thị một phần của bảng .
+ Có thể dùng công cụ lọc dữ liệuđể xem một tập con các bản ghi hoặc 1 số ít trường trong một bảng .
+ Các hệ QTCSDL quan hệ quen thuộc cũng được cho phép tạo ra các biểu mẫu để xem các bản ghi. Các biểu mẫu này giống với các biểu mẫu nhập tài liệu về mặt phong cách thiết kế, chỉ khác là chúng được sử dụng để hiển thị tài liệu sẵn có chứ không phải để đảm nhiệm tài liệu mới. Ta hoàn toàn có thể tạo ra các chính sách hiển thị tài liệu đơn thuần, dễ hiểu, chỉ hiển thị mỗi lần một bản ghi. Dùng các biểu mẫu phức tạp hoàn toàn có thể hiển thị các thông tin có tương quan được kết xuất từ nhiều bảng .

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo một CSDL mới? (ảnh 4)

Hình 4. Ví dụ về biểu mẫu hiển thị tài liệu

d. Kết xuất báo cáo

tin tức trong một báo cáo giải trình được tích lũy bằng cách tập hợp tài liệu theo các tiêu chuẩn do người dùng đặt ra .
Báo cáo thư ­ ờng được in ra hay hiển thị trên màn hình hiển thị theo khuôn mẫu định sẵn .
Cũng như biểu mẫu, báo cáo giải trình hoàn toàn có thể thiết kế xây dựng dựa trên các truy vấn .

4. BÀI TẬP

Câu 1: Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm :

A. Khai báo kích cỡ của trường
B. Tạo link giữa các bảng
C. Đặt tên các trường và chỉ định kiểu tài liệu cho mỗi trường
D. Câu A và C đúng

Đáp án: D

Lời giải

Thao tác khai báo cấu trúc bảng gồm có :
+ Đặt tên các trường
+ Chỉ định kiểu tài liệu cho mỗi trường
+ Khai báo size của trường .

Câu 2: Cho các thao tác sau :

B1 : Tạo bảng
B2 : Đặt tên và lưu cấu trúc
B3 : Chọn khóa chính cho bảng
B4 : Tạo link
Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực thi lần lượt các bước sau :
A. B1-B3-B4-B2
B. B2-B1-B2-B4
C. B1-B3-B2-B4
D. B1-B2-B3-B4

Đáp án: C

Lời giải

Khi tạo lập CSDL quan hệ ta triển khai lần lượt các bước sau :
+ Tạo bảng
+ Chọn khóa chính cho bảng
+ Đặt tên và lưu cấu trúc
+ Tạo link

Câu 3: Chỉnh sửa dữ liệu là:

A. Xoá 1 số ít quan hệ
B. Xoá giá trị của một vài thuộc tính của một bộ
C. Thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ
D. Xoá 1 số ít thuộc tính

Đáp án: C

Lời giải

Chỉnh sửa tài liệu là Thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ mà không phải biến hóa hàng loạt giá trị các thuộc tính còn lại của bộ đó .

Câu 4: Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ?

A. Sắp xếp các bản ghi
B. Thêm bản ghi mới
C. Kết xuất báo cáo giải trình
D. Xem dữ liệu

Đáp án: B

Lời giải

Khai thác CSDL quan hệ hoàn toàn có thể là sắp xếp, truy vấn, xem tài liệu, kết xuất báo cáo giải trình .

Câu 5: Chức năng chính của biểu mẫu (Form) là:

A. Tạo báo cáo giải trình thống kê số liệu
B. Hiển thị và update tài liệu
C. Thực hiện các thao tác trải qua các nút lệnh

D. Tạo truy vấn lọc dữ liệu

Đáp án: B

Lời giải

Biểu mẫu ( Form ) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiển thị thông tin. Ví dụ muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài hơn, trong Access ta sử dụng Form