articlewriting1

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 7 : Nitơ

Giải bài tập

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 7 : Nitơ giúp HS giải bài tập, phân phối cho những em một mạng lưới hệ thống kỹ năng và kiến thức và hình thành thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho việc tăng trưởng năng lượng nhận thức, năng lượng hành vi :

Bài 1 (trang 31 SGK Hóa 11): Trình bày cấu tạo của phân tử N2? Vì sao ở điều kiện thường nitơ là một chất trơ? Ở điều kiện nào nitơ trở nên hoạt động hơn?

Lời giải:

– Cấu hình e của nitơ : 1 s22s22p3
CTCT của phân tử nitơ : N ≡ N
– Giữa hai nguyên tử trong phân tử N2 hình thành một link ba bền vững và kiên cố. Mỗi nguyên tử ni tơ trong phân tử N2 có 8 e lớp ngoài cùng, trong sđó có ba cặp e dùng chung và 1 cặp e dùng riêng đã ghép đôi .
Ở điều kiện kèm theo thường nitơ là chất trơ vì có lên kết ba vững chắc giữa hai nguyên tử, link này chỉ bị phân huỷ rõ ràng thành nguyên tử ở nhiệt độ 3000 oC .
Ở nhiệt độ cao nitơ trở nên hoạt động giải trí vì phân tử N2 phân huỷ thành nguyên tử nitơ có 5 e lớp ngoài cùng và có độ âm điện tương đối lớn ( 3,04 ) nên trở nên hoạt động giải trí .

Bài 2 (trang 31 SGK Hóa 11): Nitơ không duy trì sự hô hấp, nitơ có phải khí độc không?

Lời giải:

Nitơ không phải là khí độc mặc dầu không duy trì sự hô hấp và sự cháy .

Bài 3 (trang 31 SGK Hóa 11): a. Tìm các cặp công thức đúng của liti nitrua và nhóm nitrua:

A. LiN3 và Al3N
B. Li3N và AlN
C. Li2N3 và Al2N3
D. Li3N2 và Al3N2
b. Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhóm nitrua khi cho liti và nhôm tính năng trực tiếp với nitơ. Trong những phản ứng này nitơ là chất oxi hoá hay chất khử ?

Lời giải:

a. Đáp án B

Khi link với sắt kẽm kim loại nitơ dễ nhận thêm 3 e ( N có 5 e lớp ngoài cùng nên có số oxi hoá – 3 còn Li dễ nhường 1 e và Al dễ nhường 3 e nên lần lượt có số oxi hoá là + 1 và + 3 )
b .

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 3 Trang 31 Sgk Hoa 11 1

Ta thấy trong các phản ứng trên nitơ là chất oxi hoá vì Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 3 Trang 31 Sgk Hoa 11 3

Bài 4 (trang 31 SGK Hóa 11): Nguyên tố nitơ có số oxi hoá là bao nhiêu trong các hợp chất sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5, Mg3N2?

Lời giải:

Trong những hợp chất trên, số oxi hoá của nitơ lần lượt là : + 2, + 4, – 3, – 3, + 1, + 3, + 5, – 3 .

Bài 5 (trang 31 SGK Hóa 11): Cần bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67,2 lit khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đề được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%?

Lời giải:

Ta thấy tỉ lệ về thể tích cùng là tỉ lệ về số mol :

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 31 Sgk Hoa 11

Tỉ lệ số mol cũng chính là tỉ lệ thể tích
Theo pt :

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 31 Sgk Hoa 11 2
Do hiệu suất của phản ứng là 25 % nên thể tích của nitơ và hiđro cần lấy là :

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 31 Sgk Hoa 11 1