anh so do tu duy gang thep

Lý thuyết hợp kim của sắt – https://calibravietnam.vn

Giải bài tập

I. GANG

1. Khái niệm

Gang là kim loại tổng hợp của sắt với cacbon, trong đó C chiếm 2 – 5 % về khối lượng, ngoài những còn một lượng nhỏ những nguyên tố khác Si, Mn, S, …

2. Phân loại

– Gang xám: chứa C ở dạng than chì, dùng để đúc bệ máy, ống dẫn nước, cánh cửa

– Gang trắng: chứa ít C hơn và C chủ yếu ở dạng xementit (Fe3C), được dùng để luyện thép

3. Sản xuất gang

– Nguyên tắc luyện gang: khử oxit sắt trong quặng bằng than cốc trong lò cao thành sắt.

– Nguyên liệu: quặng sắt oxit ( thường là quặng hemantit đỏ), than cốc và chất chảy ( CaCO3 và SiO­2)

– Các phương trình hóa học:

+ Tạo chất khử

C + O2 -> CO2 và C + CO2 -> 2CO.

+ Quá trình khử : sử dụng chất khử CO

Fe2O3 -> Fe3O4 -> FeO -> Fe.

+ Loại tạp chất trong quặng :

CaCO3 -> CaO + CO2

CaO + SiO­2 -> CaSiO3

II. THÉP

1. Khái niệm

Là kim loại tổng hợp của sắt với C trong đó C chiếm 0,01 – 2 % về khối lượng .

2. Phân loại 

– Thép thường ( thép cacbon): Thép mềm chứa không quá 0,1%C; dễ gia công, được dùng kéo sợi hay cán thành thép lá dùng trong vật dụng đời sống và xây dựng

– Thép cứng: chứa trên 0,9%C dùng để chế tạo công cụ, chi tiết máy

– Thép đặc biệt: cho thêm vào thép 1 số nguyên tố làm thép có tính chất đặc biệt

+ Thép chứa 13 % Mn rất cứng, được dùng làm máy nghiền đá+ Thép chứa khoảng chừng 20 % Cr và 10 % Ni rất cứng, không gỉ, dùng làm dụng cụ mái ấm gia đình, y tế+ Thép chứa khoảng chừng 18 % W và 5 % Cr rất cứng, dùng để sản xuất máy cắt, gọt, ..

3. Sản xuất thép

– Nguyên tắc luyện gang thành thép: loại bỏ phần lớn các nguyên tố C, Si,Mn, S,… ra khỏi gang bằng cách oxi hóa chúng và chuyển thành xỉ.

– Các phương trình hóa học :

     C + O2 -> CO2;                  S + O2 -> SO2

     Si + O2 -> SiO2 ;                4P + 5O2 -> 2P2O5 (xỉ)

     CaO + SiO2 -> CaSiO3 ;      3CaO + P2O5 -> Ca3(PO4)2 (xỉ).

– Phương pháp luyện thép:

+ Phương pháp Bet-xơ-me ( lò thổi oxi )+ Phương pháp Mac-tanh ( lò bằng )+ Phương pháp lò điện .

– Gang và thép được sử dụng rất phổ biến trong các ngành công nghiệp và đời sống.

Sơ đồ tư duy: Hợp kim của sắt

anh so do tu duy gang thep

Loigiaihay.com