articlewriting1

Hòa tan 12,8 gam hh Fe, FeO bằng dd HCl 1M vừa đủ, thu được 2,24 lít (đktc). Thể tích dung dịch HCl đã dùng là: nam 2022 | https://calibravietnam.vn

Giải bài tập

Top 1 ✅ Hòa tan 12,8 gam hh Fe, FeO bằng dd HCl 1M vừa đủ, thu được 2,24 lít (đktc). Thể tích dung dịch HCl đã dùng là: nam 2022 được cập nhật mới nhất lúc 2021-12-20 19:10:09 cùng với các chủ đề liên quan khác

✅ Hòa tan 12,8 gam hh Fe, FeO bằng dd HCl 1M vừa đủ, thu được 2,24 lít (đktc). Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:

Hòa tan 12,8 gam hh Fe, FeO bằng dd HCl 1M vừa đủ, thu được 2,24 lít (đktc).Thể tích dung dịch HCl đã dùng Ɩà:

Hỏi :Hòa tan 12,8 gam hh Fe, FeO bằng dd HCl 1M vừa đủ, thu được 2,24 lít (đktc).Thể tích dung dịch HCl đã dùng Ɩà:

Hòa tan 12,8 gam hh Fe, FeO bằng dd HCl 1M vừa đủ, thu được 2,24 lít (đktc).Thể tích dung dịch HCl đã dùng Ɩà:

Hòa tan 12 , 8 gam hh Fe , FeO bằng dd HCl 1M vừa đủ , thu được 2 , 24 lít ( đktc ) . Thể tích dung dịch HCl đã dùng Ɩà :Đáp :daohoa:Đáp án : USD 0 , 4 l = 400 ml USDGiải thích những bước giải :USD n_ { H_2 } = \ dfrac { 2 , 24 } { 22 , 4 } = 0 , 1 ( mol ) USDBảo toàn e : USD 2 n_ { Fe } = 2 n_ { H_2 } $USD \ to n_ { Fe } = n_ { H_2 } = 0 , 1 ( mol ) USD

$\to n_{FeO}=\dfrac{12,8-0,1.56}{72}=0,1(mol)$

Bảo toàn USD O USD : USD n_ { H_2O } = n_ { FeO } = 0 , 1 ( mol ) USDBảo toàn USD H USD : USD n_ { HCl } = 2 n_ { H_2 } + 2 n_ { H_2O } = 0 , 4 ( mol ) USDUSD \ to V_ { HCl } = \ dfrac { 0 , 4 } { 1 } = 0 , 4 l = 400 ml USDĐáp án : USD 0 , 4 l = 400 ml USDGiải thích những bước giải :USD n_ { H_2 } = \ dfrac { 2 , 24 } { 22 , 4 } = 0 , 1 ( mol ) USDBảo toàn e : USD 2 n_ { Fe } = 2 n_ { H_2 } $USD \ to n_ { Fe } = n_ { H_2 } = 0 , 1 ( mol ) USDUSD \ to n_ { FeO } = \ dfrac { 12 , 8-0 , 1.56 } { 72 } = 0 , 1 ( mol ) USDBảo toàn USD O USD : USD n_ { H_2O } = n_ { FeO } = 0 , 1 ( mol ) USDBảo toàn USD H USD : USD n_ { HCl } = 2 n_ { H_2 } + 2 n_ { H_2O } = 0 , 4 ( mol ) USD

$\to V_{HCl}=\dfrac{0,4}{1}=0,4l=400ml$

daohoa : daohoa :

Hòa tan 12,8 gam hh Fe, FeO bằng dd HCl 1M vừa đủ, thu được 2,24 lít (đktc).Thể tích dung dịch HCl đã dùng Ɩà:

Xem thêm : …

Vừa rồi, giá-xe-máy.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Hòa tan 12,8 gam hh Fe, FeO bằng dd HCl 1M vừa đủ, thu được 2,24 lít (đktc). Thể tích dung dịch HCl đã dùng là: nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Hòa tan 12,8 gam hh Fe, FeO bằng dd HCl 1M vừa đủ, thu được 2,24 lít (đktc). Thể tích dung dịch HCl đã dùng là: nam 2022” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Hòa tan 12,8 gam hh Fe, FeO bằng dd HCl 1M vừa đủ, thu được 2,24 lít (đktc). Thể tích dung dịch HCl đã dùng là: nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] hiện nay. Hãy cùng giá-xe-máy.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Hòa tan 12,8 gam hh Fe, FeO bằng dd HCl 1M vừa đủ, thu được 2,24 lít (đktc). Thể tích dung dịch HCl đã dùng là: nam 2022 bạn nhé.