articlewriting1

hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?

Giải bài tập

I. ĐƠN CHẤT

1. Đơn chất là gì?

Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Đơn chất hoàn toàn có thể chứa một hoặc nhiều nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học .Ví dụ : khí hiđro tạo nên từ nguyên tửH, khí oxi tạo nên từnguyên tử O, sắt kẽm kim loại sắt tạo nên từ nguyên tử Fe, …Có 2 loại đơn chất là đơn chất sắt kẽm kim loại và đơn chất phi kim .

  • Đơn chất kim loại: có ánh kim, dẫn được điện, nhiệt.
  • Đơn chất phi kim: không có ánh kim, không dẫn điện, nhiệt.

2. Đặc điểm cấu tạo

Trong đơn chất sắt kẽm kim loại những nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác lập .Trong đơn chất phi kim những nguyên tử thường link với nhau theo một số ít nhất định và thường là 2 .loadingMô hình link của sắt kẽm kim loại và hidro .

II. HỢP CHẤT

1. Hợp chất là gì ?

Nước có công thức hóa học là H2O được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học là H và O, muối ăn có công thức hóa học NaCl được tạo nên từ 2 nguyên tố Na và Cl, axit sunfuric H2SO4được tạo nên từ 3 nguyên tố H, S, O. .. Những chất này được gọi là hợp chất .Vậy, hợp chất là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố trở nên .Có 2 loại hợp chất trong hóa học là hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ, những chất kể trên là hợp chất vô cơ. Những hợp chất như khí metan ( CH4 ), etilen ( C2H4 ), đường ( C12H22O11 ), … là hợp chất hữu cơ sẽ đề cập ở 2 chương cuối sách giáo khoa lớp 9 .

2. Đặc điểm cấu tạo

Trong hợp chất, nguyên tử của những nguyên tố link với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định .

III. PHÂN TỬ

1. Định nghĩa

Phân tử hạt là đại diện thay mặt cho chất, gồm một số ít nguyên tử link với nhau và bộc lộ không thiếu đặc thù hóa học của chất .

2. Phân tử khối

Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon .Phân tử khối của một chất bằng tổng nguyên tử khối của những nguyên tử có trong phân tử chất đó .

Ví dụ :Phân tử khối của H2O = 2.1 + 16 = 18 đvC .Phân tử khối của muối ăn NaCl = 23 + 35,5 = 58,5 đvC .

IV. TRẠNG THÁI CỦA CHẤT

Mỗi mẫu chất là một tập hợp vô cùng lớn nhữngnguyên tử ( đơn chất ) hay những phân tử ( hợp chất ). Tùy vào điều kiện kèm theo về nhiệt độ và áp suất, thường một chất hoàn toàn có thể tồn tạiở ba trạng thái : rắn, lỏng và khí ( hay hơi ) .Ví dụ : nước đá ( rắn ), nước lỏng và hơi nước ( khí ) .Khi những chất ở trạng thái rắn, những hạt ( nguyên tử hay phân tử ) sắp xếp khít nhau và xê dịch tại chỗ .Ở trạng thái lỏng, những hạt ở gần sát nhau và hoạt động trượt lên nhau .

Ở trạng thái khí, các hạt ở rất xa nhau và chuyển động nhanh hơn, về nhiều phía khác nhau
(hỗn độn).

loadingloadingloading

1. Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

2. Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở nên.

3. Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

4. Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị cacbon, bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.

5. Mỗi mẫu chất là một tập hợp vô cùng lớn những hạt là phân tử hay nguyên tử. Tùy điều kiện, một chất có thể ở ba trạng thái: rắn, lỏng, khí. Ở trạng thái khí các hạt ở rất xa nhau.

Trong quy trình học tập, nếu có bất kể vướng mắc nào, những em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cùng luận bàn và vấn đáp nhé. Chúc những em học tốt !