articlewriting1

Khi luyện thở thường xuyên và vừa sức, chúng ta sẽ làm tăng?

Giải bài tập
2. Trao đổi khí ở phổi và tế bào

Trắc nghiệm: Khi luyện thở thường xuyên và vừa sức, chúng ta sẽ làm tăng?

A. Dung tích sống của phối .
B. Lượng khí cặn của phổi .

C. Khoảng chết trong đường dẫn khi.

D. Hượng khí lưu thông trong hệ hỗ hấp .

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Dung tích sống của phối.

Khi luyện thở thường xuyên và vừa sức, tất cả chúng ta sẽ làm tăng dung tích sống của phối .

Câu hỏi trên nằm trong nội dung kiến thức về Hoạt động hô hấp. Hãy cùng Top Tài Liệu tìm hiểu nhé!

1. Thông khí ở phổi

– Không khí trong phổi cần thường xuyên đổi khác thì mới có đủ O2 cung ứng liên tục cho máu đưa tới tế bào. Hít vào và thở ra uyển chuyển giúp cho phổi được thông khí .
– Cứ 1 lần hít vào và 1 lần thở ra được coi là một cử động hô hấp. Số cử động hô hấp trong 1 phút là nhịp hô hấp .
– Hít vào và thở ra được triển khai nhờ hoạt động giải trí của lồng ngực và những cơ hô hấp .

Khi luyện thở thường xuyên và vừa sức, chúng ta sẽ làm tăng?

Cử động hô hấp

Hoạt động của các cơ hô hấp Vai trò các cơ hô hấp

Thể tích lồng ngực

Hít vào – Cơ liên sườn ngoài co
– Cơ hoành co
– Nâng sườn lên, lồng ngực rộng về 2 bên và phía trước
– Mở rộng lồng ngực phía dưới
Tăng
Thở ra – Cơ liên sườn ngoài giãn
– Cơ hoành giãn
– Hạ sườn và thu lồng ngực về vị trí cũ Tăng

→ Khi cơ hô hấp co ( giãn ) → thể tích lồng ngực tăng ( giảm ) → gây ra cử động hít vào ( thở ra )

* Dung tích khí:

– Dung tích phổi là sự tích hợp của những thể tích phổi khác nhau, thể tích phổi là những đổi khác về mặt thể tích khi hô hấp .
– Các giá trị này phụ thuộc vào vào chủng tộc, độ tuổi, giới tính, tầm vóc, thực trạng sức khỏe thể chất, sự rèn luyện .
→ Luyện tập thể dục thể thao và thở sâu để tăng dung tích sống
– Nhịp hô hấp là số cử động hô hấp trong một phút

2. Trao đổi khí ở phổi và tế bào

– Trao đổi khí theo chính sách khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp .
+ Trao đổi khí ở phổi :
+ O2 khuếch tán từ phế nang vào máu .
+ CO2 khuếch tán từ máu vào phế nang .
+ Trao đổi khí ở tế bào :
+ O2 khuếch tán từ máu vào tế bào .
+ CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu .
– Mối quan hệ giữa trao đổi khí ở phổi và tế bào :
+ Tiêu tốn O2 ở tế bào thúc đầy sự trao đổi khí ở phồi .
+ Trao đổi khí ở phổi tạo điều kiện kèm theo cho trao đổi khí ở tế bào .

3. Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Ở người, một cử động hô hấp được tính bằng

A. Hai lần hít vào và một lần thở ra
B. Một lần hít vào và một lần thở ra .
C. Một lần hít vào hoặc một lần thở ra .

D. Một lần hít vào và hai lần thở ra.

Đáp án đúng: B. một lần hít vào và một lần thở ra.

Bài tập 2: Sự thay đổi thể tích lồng ngực khi hít vào thở ra đó là

A. Khi hít vào thể tích lồng ngực tăng và khi thở ra thể tích lồng ngực giảm
B. Khi hít vào thể tích lồng ngực giảm và khi thở ra thể tích lồng ngực tăng
C. Cả khi hít vào và thở ra thể tích lồng ngực đều tăng
D. Cả khi hít vào và thở ra thể tích lồng ngực đều giảm

Đáp án đúng: A. Khi hít vào thể tích lồng ngực tăng và khi thở ra thể tích lồng ngực giảm

Bài tập 3: Thực chất sự trao đổi khí ở phổi và tế bào là:

A. Sự tiêu dùng O2 ở tế bào khung hình
B. Sự đổi khác nổng độ những chất khí
C. Chênh lệnh nồng độ những chất khí dẫn đến khuếch tán
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án đúng: C. Chênh lệnh nồng độ các chất khí dẫn đến khuếch tán

Bài tập 4:

– Các cơ xương ở lồng ngực đã phối hợp hoạt động giải trí với nhau như thế nào để làm tăng thổ tích lồng ngực khi hít vào và làm giảm thê tích lồng ngực khi thở ra ?
– Dung tích phổi khi hít vào, thở ra hình thường và gắng sức hoàn toàn có thể nhờ vào và những yếu tố nào ?

Trả lời:

* Các cơ xương ở lổng ngực phối hợp hoạt động giải trí với nhau để làm tăng thể tích lồng ngực khi hít vào giảm thể tích lồng ngực khi thở ra như sau :
– Cơ liên sườn ngoài co làm tập hợp xương ức và xương sườn có điểm tựa linh động với cột sống sẽ hoạt động đồng thời theo 2 hướng : lên trên và ra 2 bên làm lồng ngực lan rộng ra ra 2 bên là đa phần .
– Cơ hoành co làm lồng ngực mớ rộng thêm về phía dưới, ép xuống khoang bụng .
– Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành dãn ra làm lổng ngực thu nhỏ trở lại vị trí cũ .
– Ngoài ra còn có sự tham gia cùa một số ít cơ khác trong những trường hợp thở gắng sức .
* Dung lích phối khi hít vào và thở ra lúc thông thường cũng như khi gắng sức hoàn toàn có thể nhờ vào vào những yếu tố sau :
– Tầm vóc .
– Giới tính .
– Tình trạng sức khỏe thể chất, bệnh tật .
– Sự rèn luyện .

Bài tập 5: Hô hấp ở cơ thể người và thỏ có gì giống và khác nhau?

Trả lời:

Hô hấp ở khung hình người và thỏ giống và khác nhau như sau :

– Giống nhau:

+ Cũng gồm những quá trình : thông khí ở phổi, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào .
+ Sự trao đối khí ở phổi và tế bào cũng theo chính sách khuếch tán từ nơi nồng độ cao tới nơi nồng độ thấp .

–  Khác nhau:

Thỏ

Người

Sự thông khí ở phổi chủ yếu do hoạt động của cơ hoành và lồng ngực do bị ép giữa 2 chi trước nên không dãn nở về 2 phía 2 bên. Sự thông khí ở phổi do nhiều cơ phối hợp hơn và lồng ngực dãn nở cả về 2 phía 2 bên.