articlewriting1

Khi nào ta nói âm phát ra âm trầm – Nội Thất Hằng Phát

Giải bài tập
Bạn đang đọc : Khi nào ta nói âm phát ra âm trầmChọn đáp án B

  • Khi âm phát ra với tần số thấp thì âm sẽ trầm

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi : 15

Âm phát ra càng cao ( càng bổng ) khi tần số dao động càng lớn.

Âm phát ra càng thấp ( càng trầm ) khi tần số giao động càng nhỏ .Khi nào ta nói, âm phát ra trầm ?. Bài 11.7 trang 27 Sách bài tập ( SBT ) Vật lí 7 – Bài 11 : Độ cao của âm

Khi nào ta nói, âm phát ra trầm?

A. Khi âm phát ra với tần số cao .
B. Khi âm phát ra với tần số thấp ,
C. Khi âm nghe toQuảng cáo

D. Khi âm nghe nhỏ .
Giải
=> Chọn B
Khi nào ta nói, âm phát ra trầm ?A. Khi âm phát ra với tần số caoB. Khi âm phát ra với tần số thấpC. Khi âm nghe toD. Khi âm nghe nhỏ

Khi nào ta nói, âm phát ra trầm?

A.Khi âm phát ra với tần số cao .B .

Xem thêm: Phát biểu các định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc

Khi âm phát ra với tần số thấp, C. D. Đáp án : BÂm phát ra trầm khi tần số giao động càng thấp .NỘI DUNG CHÍNH

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Vật phát ra âm cao hơn khi nào ? A. khi vật xê dịch mạnh hơnB. khi vật xê dịch chậm hơnC. khi vật lệch ra khỏi vị trí cân đối nhiều hơnD. khi tần số giao động lớn hơn Xem đáp án » 20/04/2020 98,725

Vật nào sau đây xê dịch với tần số lớn nhất ? A. trong một giây, dây đàn thực thi được 200 giao động. B. trong một phút, con lắc thực thi được 3000 xê dịch. C. trong 5 giây, mặt trống thực thi được 500 giao động. D. trong 20 giây, dây chun thực thi được 1200 xê dịch. Xem đáp án » 20/04/2020 57,759

Bằng cách quan sát và lắng nghe dây đàn giao động khi ta lên dây đàn, ta trọn vẹn hoàn toàn có thể có Tóm lại nào sau đây ? Khi gảy đàn, nếu : A. Dây đàn càng căng, thì dây đàn xê dịch càng nhanh, âm phát ra có tần số càng lớn. B. Dây đàn càng căng, thì dây đàn giao động càng chậm, âm phát ra có tần số càng nhỏ. C. Dây đàn càng căng, thì dây đàn xê dịch càng mạnh, âm phát ra nghe càng to. D. Dây đàn càng căng, thì dây đàn xê dịch càng yếu, âm phát ra nghe càng nho. Xem đáp án » 20/04/2020 11,915

Hãy so sánh tần số giao động của âm cao và âm thấp của những nốt nhạc ” đồ và rê ” ; của những nốt nhạc ” đồ và đố “. Xem đáp án » 20/04/2020 3,469

Chọn từ hay cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống :Số xê dịch trong một giây gọi là … … … .Đơn vị đo tần số là …. ( Hz )Tai người thông thường hoàn toàn có thể nghe được những âm thanh có tần số từ … đến … .Âm càng bổng thì có tần số xê dịch càng … .Âm càng trầm thì có tần số xê dịch càng ….

Xem đáp án » 20/04/2020 3,016Xem thêm : Glucose là gì và hoạt động giải trí như thế nào ?

Video liên quan