articlewriting1

[Sách Giải] ✅ Bài 14: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc – Sách Giải – Học Online Cùng https://calibravietnam.vn

Giải bài tập

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6 – Chân Trời Sáng Tạo: tại đây

Câu hỏi trang 72 Lịch Sử lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Dựa vào thông tin bài học và tư liệu hình 14.1, em hãy:

– Cho biết nhà nước Văn Lang sinh ra vào thời gian thời hạn nào ?
– Nêu khoanh vùng phạm vi khoảng trống của nhà nước Văn Lang .

– Cho biết kinh đô của nhà nước Văn Lang thuộc địa phương nào ngày nay?

Soạn, giải bài tập Lịch Sử lớp 6 hay nhất - Chân trời sáng tạo Cau Hoi Trang 72 Lich Su Lop 6 Chan Troi Sang Tao

Lời giải:

– Nhà nước Văn Lang sinh ra vào khoảng chừng thế kỉ VII TCN .
– Địa bàn đa phần của nhà nước Văn Lang thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Nước Ta lúc bấy giờ .
– Kinh đô của nước Văn Lang đóng ở Phong Châu thuộc tỉnh Phú Thọ lúc bấy giờ .

Câu hỏi 1 trang 74 Lịch Sử lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Dựa vào sơ đồ 14.2, em hãy trình bày về bộ máy tổ chức của nhà nước Văn Lang.

Soạn, giải bài tập Lịch Sử lớp 6 hay nhất - Chân trời sáng tạo Cau Hoi 1 Trang 74 Lich Su Lop 6 Chan Troi Sang Tao

Lời giải:

– Tổ chức cỗ máy nhà nước của nước Văn Lang :
+ Đứng đầu nhà nước là Vua Hùng ( giúp việc cho vua có những lạc hầu ) .
+ Cả nước được chia làm 15 bộ, do Lạc tướng đứng đầu .
+ Dưới bộ là những chiềng, chạ do Bồ chính ( già làng ) đứng đầu .
– Nhận xét : tổ chức triển khai nhà nước Văn Lang còn đơn thuần, sơ khai nhưng đã trong bước đầu có mạng lưới hệ thống .

Câu hỏi 2 trang 74 Lịch Sử lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Quan sát các hình từ 14.3 đến 14.6 và kết hợp thông tin trong bài, em hãy cho biết nhà nước thời Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước thời văn Lang?

Soạn, giải bài tập Lịch Sử lớp 6 hay nhất - Chân trời sáng tạo Cau Hoi 2 Trang 74 Lich Su Lop 6 Chan Troi Sang Tao

Lời giải:

– Điểm mới trong tổ chức triển khai nhà nước thời Âu Lạc ( so với nhà nước Văn Lang ) :
+ Vua nắm giữ nhiều quyền hành và có vị thế cao hơn trong việc trị nước .
+ Có quân đội mạnh, vũ khí tốt ; có thành Cổ Loa vững chắc, vững chãi .

Luyện tập 1 trang 76 Lịch Sử lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Hoàn thành bảng thống kê các nội dung dưới đây về nhà nước Văn Lang và Âu Lạc:

Nước Văn Lang

Nước Âu Lạc

Thời gian sinh ra
Đứng đầu nhà nước

Kinh đô

Lời giải:

Nước Văn Lang

Nước Âu Lạc

Thời gian sinh ra – Thế kỉ VI TCV – khoảng chừng năm 208 TCN
Đứng đầu nhà nước – Hùng Vương – An Dương Vương
Kinh đô – Phong Châu ( Việt Trì, Phú Thọ ) – Phong Khê ( Đông Anh, TP.HN )

Luyện tập 2 trang 76 Lịch Sử lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Em hãy cho biết các mốc thời gian sau gắn với những sự kiện lịch sử quan trọng nào của thời kì Văn Lang, Âu Lạc?

Soạn, giải bài tập Lịch Sử lớp 6 hay nhất - Chân trời sáng tạo Luyen Tap 2 Trang 76 Lich Su Lop 6 Chan Troi Sang Tao

Lời giải:

Mốc thời gian

Sự kiện

Thế kỉ VII TCN Thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang thu phục những bộ lạc khác, lập ra nhà nước Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu ( Việt Trì, Phú Thọ ) .
Năm 214 TCN Quân tần ở phương Bắc đánh xuống vùng đất sinh sống của những bộ tộc Việt .
Năm 208 TCN Nhà nước Âu Lạc sinh ra .
Năm 179 TCN Âu Lạc bị sáp nhập vào Nam Việt .

Vận dụng 3 trang 76 Lịch Sử lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Từ câu truyện bọc trăm trứng trong truyền thuyết “Con rồng cháu tiên”, em hiểu thế nào về 2 chữ “đồng bào” và truyền thống “tương thần tương ái” của người Việt?

Lời giải:

– Ý nghĩa chữ “ đồng bào : theo nghĩa đen, “ đồng bào ” có nghĩa là “ cùng một bọc ” hay là “ cùng một bào thai ”, là đồng đội ruột thịt. Như vậy, chữ “ đồng bào ” được hiểu là những người cùng một giống nòi, một dân tộc bản địa, một tổ quốc với mình ( hàm ý có quan hệ thân thiện như ruột thịt ) .

– Tương thân tương ái được hiểu là tình yêu thương giữa con người với con người, sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn. Rộng hơn nữa chính là tình đồng bào, tinh thần đoàn kết.