articlewriting1

Hoàn thành các câu sau:a/ …………… là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.b/ Lực và vận tốc là các đại lượng ……

Giải bài tập

Bài 4,5 Biểu diễn lực. Lực cân bằng. Quán tính

Câu 1: Kết luận nào sau đây không đúng:

A. Lực là nguyên nhân duy trì hoạt động .

B. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động.

C. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi vận tốc .D. Một vật bị biến dạng là do có lực công dụng vào nó .

Câu 2: Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động.

A. Gió thổi cành lá đung đưaB. Sau khi đập vào mặt vợt quả bóng đánh tennis bị bật ngược trở lạiC. Một vật đang rơi từ trên cao xuốngD. Khi hãm phanh xe đạp điện chạy chậm dần .

Câu 3: Trong các chuyển động dưới đây chuyển động nào do tác dụng của trọng lực.

A. Xe đi trên đườngB. Thác nước đổ từ trên cao xuốngC. Mũi tên bắn ra từ cánh cungD. Quả bóng bị nảy bật lên khi chạm đất

Câu 4: Trường hợp nào dưới đây chuyển động mà không có lực tác dụng.

A. Xe máy đang đi trên đườngB. Xe đạp hoạt động trên đường do quán tính .C. Chiếc thuyền chạy trên sôngD. Chiếc đu quay đang quay

Câu 5: Hãy chọn câu trả lời đúng

Muốn trình diễn một véc tơ lực tất cả chúng ta cần phải ghi nhận những yếu tố :A. Phương, chiều B. Điểm đặt, phương, chiềuC. Điểm đặt, phương, độ lớn D. Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn

Câu 6: Vật 1 và 2 đang chuyển động với các vận tốc v1 và v2 thì chịu các lực tác dụng như hình vẽ.

clip image001

Trong những Kết luận sau Kết luận nào đúng ?

A. Vật 1 tăng vận tốc, vật 2 giảm vận tốc

B. Vật 1 tăng vận tốc, vật 2 tăng vận tốcC. Vật 1 giảm vận tốc, vật 2 tăng vận tốcD. Vật 1 giảm vận tốc, vật 2 giảm vận tốc

 

 

 

 

Câu 7: Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc v. Muốn vật chuyển động theo phương cũ và chuyển động nhanh lên thì ta phải tác dụng một lực như thế nào vào vật? Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Cùng phương cùng chiều với vận tốcB. Cùng phương ngược chiều với vận tốcC. Có phương vuông góc với với vận tốc

D. Có phương bất kỳ so với vận tốc

Câu 8: Một vật chịu tác dụng của hai lực và đang chuyển động thẳng đều. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Hai lực công dụng là hai lực cân đốiB. Hai lực tính năng có độ lớn khác nhauC. Hai lực công dụng có phương khác nhauD. Hai lực tính năng có cùng chiều

Câu 9: Một xe ô tô  đang chuyển động thẳng thì đột ngột dừng lại. Hành khách trên xe sẽ như thế nào? Hãy chọn câu trả  lời đúng.

A. Hành khách nghiêng sang phảiB. Hành khách nghiêng sang tráiC. Hành khách ngã về phía trướcD. Hành khách ngã về phía sau

Câu 10: Khi ngồi trên ô tô hành khách thấy mình nghiêng người sang phải. Câu nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Xe bất ngờ đột ngột tăng vận tốcB. Xe bất ngờ đột ngột giảm vận tốcC. Xe bất ngờ đột ngột rẽ sang phảiD. Xe bất ngờ đột ngột rẽ sang trái

Câu 11: Trong các chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động do quán tính?

A. Hòn đá lăn từ trên núi xuốngB. Xe máy chạy trên đườngC. Lá rơi từ trên cao xuốngD. Xe đạp chạy sau khi thôi không đạp xe nữa

Câu 12: Hai lực cân bằng là hai lực:

A. cùng điểm đặt, cùng phương, cùng chiều và cường độ bằng nhau .B. cùng điểm đặt, cùng phương, ngược chiều và cường độ bằng nhau .C. đặt trên hai vật khác nhau, cùng phương, cùng chiều và cường độ bằng nhau .D. đặt trên hai vật khác nhau, cùng phương, ngược chiều và cường độ bằng nhau .

Câu 13: Một vật đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau là:

A. trọng tải P. của Trái Đất với lực ma sát F của mặt bànB. trọng tải P. của Trái Đất với lực đàn hồiC. trọng tải P. của Trái Đất với phản lực N của mặt bànD. Lực ma sát F với phản lực N của mặt bàn

Câu 14: Một vật nếu có lực tác dụng sẽ:

A. thay đổi khối lượngB. thay đổi vận tốcC. không thay đổi trạng tháiD. không thay đổi hình dạng

 

 

Câu 15: Khi có lực tác dụng, mọi vật đều không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì mọi vật đều có:

A. ma sát B. trọng tảiC. quán tính D. đàn hồihình những bạn copy sang wold dán là hiện hình ! !