articlewriting1

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 2 | Hay nhất Giải bài tập Lịch Sử 8

Giải bài tập

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 Bài 2

Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

(trang 11 sgk Lịch Sử 8): Xã hội Pháp trước Cách mạng phân ra những đẳng cấp nào ?

Trả lời:

Quảng cáo

Có 3 đẳng cấp và sang trọng :
+ Đẳng cấp quý tộc : có mọi quyền, không đóng thuế .
+ Đẳng cấp tăng lữ : có mọi quyền, không đóng thuế .
+ Đẳng cấp 3 gồm tư sản, nông dân, tầm trung thành thị, làm ra của cải, không có quyền về chính trị, phải đóng thuế, và làm nghĩa vụ và trách nhiệm phong kiến. Nông dân chiếm 90 % dân số, tư sản đứng đầu quý phái thứ ba vì họ có học, có quyền lợi và nghĩa vụ kinh tế tài chính, nhưng không có tiền .

(trang 11 sgk Lịch Sử 8): Quan sát hình 5 (SGK, trang 10) hãy miêu tả tình cảnh người nông dân trong xã hội Pháp thời bấy giờ.

Quảng cáo

Để học tốt Lịch Sử 8 | Giải bài tập Lịch Sử 8

Trả lời:

– Một nông dân chống chiếc cuốc ( công cụ lao động hầu hết ) biểu lộ thực trạng nông nghiệp lỗi thời. Trên sống lưng là người đại diện thay mặt cho quý phái tăng lữ và quý tộc. Trong túi quần, túi áo của nông dân là những văn tự, khế ước mà ông ta phải vay mượn, cầm đồ cho địa chủ và quý tộc. Có những con thỏ, chuột đang gặm phá mùa màng .
– Tất cả đều hại nông dân. Bức tranh tạo hình tượng về 3 đẳng cấp và sang trọng trong xã hội Pháp trước cách mạng và mối quan hệ giữa 3 đẳng cấp và sang trọng này .

Quảng cáo

(trang 11 sgk Lịch Sử 8): Dựa vào những đoạn trích ngắn (SGK, trang 11) em hãy nêu một vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.

Trả lời:

– Mông-te-xki-ơ và Rút-xô nói về quyền tự do của con người và việc bảo vệ quyền tự do .
– Vôn-te bộc lộ quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến thống trị ( bộc lộ sự gián trá ) và tăng lữ “ bọn đê tiện ” .

(trang 12 sgk Lịch Sử 8): Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiển ở những điểm nào ?

Trả lời:

– Chế độ phong kiến ngày càng suy yếu, số nợ Nhà nước cay của tư sản không trả được ( 5 tỉ livro ) .
– Công thương nghiệp đình đốn, nông nghiệp lỗi thời, kinh tế tài chính suy yếu .
– Đời sống nhân dân cực khổ, nhân dân đấu tranh can đảm và mạnh mẽ .

(trang 12 sgk Lịch Sử 8): Vì sao cách mạng nổ ra ?

Trả lời:

+ Do ăn chơi xa xỉ, vua Lu-i XVI phải vay của tư sản 5 tỉ livrơ. Số tiền nợ này vua không có năng lực trả nên đã liên tục tăng thuế. Mâu thuẫn giữa những những tầng lớp nhân dân với chính sách phong kiến do đó càng trở nên thâm thúy .
+ Ngày 5 – 5 – 1789, Lu-i XVI lại triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp và sang trọng để tăng thuế. Đại diện của Đẳng cấp thứ ba kịch liệt phản đối và họ đã tự họp Hội đồng dân tộc, công bố Quốc hội lập hiến, tự soạn thảo Hiến pháp, trải qua luật đạo mới về kinh tế tài chính. Nhà vua và quý tộc dùng quân đội để uy hiếp .

(trang 13 sgk Lịch Sử 8): Những nguyên nhân nào dẫn đến Cách mạng tư sản Pháp?

Trả lời:

Sự khủng hoảng cục bộ của chính sách phong kiến => Mâu thuẫn giữa vua, quý tộc phong kiến với Đẳng cấp thứ ba rất thâm thúy, không hề hòa giải được .
=> Cuộc cách mạng chống phong kiến, do giai cấp Tư sản đứng đầu nổ ra là điều tất yếu .

(trang 13 sgk Lịch Sử 8): Các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp vào thế kỉ XVIII đã đóng góp gì trong việc chuẩn bị cho cuộc cách mạng?

Trả lời:

Các nhà tư tưởng đã thức tỉnh mọi người đứng dậy đấu tranh và chuẩn bị cho cuộc cách mạng bùng nổ.

(trang 13 sgk Lịch Sử 8): Cách mạng tư sản Pháp 1789 bắt đầu như thế nào?

Trả lời:

+ Do ăn chơi xa xỉ, vua Lu-i XVI phải vay của tư sản 5 tỉ livrơ. Số tiền nợ này vua không có năng lực trả nên đã liên tục tăng thuế. Mâu thuẫn giữa những những tầng lớp nhân dân với chính sách phong kiến do đó càng trở nên thâm thúy .
+ Ngày 5 – 5 – 1789, Lu-i XVI lại triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp và sang trọng để tăng thuế. Đại diện của Đẳng cấp thứ ba kịch liệt phản đối và họ đã tự họp Hội đồng dân tộc, công bố Quốc hội lập hiến, tự soạn thảo Hiến pháp, trải qua luật đạo mới về kinh tế tài chính. Nhà vua và quý tộc dùng quân đội để uy hiếp .

(trang 13 sgk Lịch Sử 8): Qua những điều trong “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” (SGK, trang 13), em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”?

Trả lời:

– Mặt tân tiến : Tuyên ngôn tôn vinh yếu tố quyền tự do, bình đẳng của con người .
– Mặt hạn chế : Tuyên ngôn chỉ Giao hàng quyền lợi và nghĩa vụ cho giai cấp tư sản, quần chúng nhân dân không được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ gì .

(trang 14 sgk Lịch Sử 8): Nhân dân Pháp đã hành động như thế nào khi “Tổ quốc lâm nguy”? Kết quả ra sao?

Trả lời:

– Trước tình hình “ Tổ quốc lâm nguy ”, ngày 10-8-1792, nhân dân Paris cùng quân tình nguyện những địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, đồng thời xóa bỏ chính sách phong kiến .
– Kết quả : Nền thống trị của đại tư sản bị lật đổ, chính sách phong kiến bị xóa bỏ trọn vẹn, nền cộng hòa được xây dựng .

(trang 15 sgk Lịch Sử 8): Trình bày diễn biến chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792 – 1793.

Trả lời:

Giai đoạn phái Gi-rông-đanh liên tục làm cách mạng, lật đổ phái Lập hiến và thiết lập nền cộng hòa ( từ ngày 21 – 9 – 1792 đến ngày 2 – 6 – 1793 ) :
– Sau khi lật đổ phái Lập hiến và xóa bỏ chính sách phong kiến, phái Gi-rông-đanh bầu ra Quốc hội mới, thiết lập nền cộng hòa. Ngày 21 – 1 – 1793, vua Lu-i XVI bị xử tử vì tội phản quốc .
– Mùa xuân năm 1793, quân Anh cùng quân đội những nước phong kiến châu Âu tiến công nước Pháp. Bọn phản động trong nước cũng nổi dậy. Trong khi đó, phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm và nội phản, chỉ lo củng cố quyền lực tối cao .
– Ngày 2 – 6 – 1793, dưới sự chỉ huy của phái Gia-cô-banh, đứng đầu là Rô-be-spie, quần chúng nhân dân đã lật đổ phái Gi-rông-đanh .

(trang 15 sgk Lịch Sử 8): Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi-rông-đanh?

Trả lời:

– Mùa xuân năm 1793, quân Anh cùng quân đội những nước phong kiến châu Âu tiến công nước Pháp. Bọn phản động trong nước cũng nổi dậy. Trong khi đó, phái Gi-rông-đanh không lo chống ngoại xâm và nội phản, chỉ lo củng cố quyền lực tối cao .
– Ngày 2 – 6 – 1793, dưới sự chỉ huy của phái Gia-cô-banh, đứng đầu là Rô-be-spie, quần chúng nhân dân đã lật đổ phái Gi-rông-đanh .

(trang 16 sgk Lịch Sử 8): Nêu một vài phẩm chất tốt của Rô-be-spie.

Trả lời:

Ma-xi-liêng đơ Rô-be-spie là một luật sư trẻ tuổi, đại biểu Quốc hội, có tài hùng biện. Trong Quốc hội, ông tích cực bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. Rô-be-spie trở thành lãnh tụ xuất sắc của phái Gia-cô-banh và nổi tiếng là ” Con người không hề bị mua chuộc ” .

(trang 17 sgk Lịch Sử 8): Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia-cô- banh?

Trả lời:

– Sau khi lật đổ phái Gi-rông-đanh, phái Gia-cô-banh được sự ủng hộ của nhân dân lên nắm chính quyền sở tại, thiết lập nền chuyên chính dân chủ do Rô-be-spie đứng đầu. Chính quyền cách mạng đã thi hành nhiều giải pháp quan trọng để trừng trị bọn phản cách mạng, xử lý những nhu yếu của nhân dân, như : xóa bỏ mọi nghĩa vụ và trách nhiệm của nông dân so với phong kiến, chia ruộng đất cho nông dân, quy định giá những loại sản phẩm bán cho dân nghèo, …
– Phái Gia-cô-banh cũng phát hành lệnh tổng động viên, thiết kế xây dựng đội quân cách mạng hùng mạnh, nhờ đó đã vượt mặt bọn ngoại xâm và nội phản .

(trang 17 sgk Lịch Sử 8): Vì sao sau năm 1794, Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển?

Trả lời:

Do nội bộ bị chia rẽ, nhân dân lại không ủng hộ như trước nên phản tư sản phản cách mạng đã thực thi thay máu chính quyền, bất Rô-be-spie để xử tử ( 27 – 7 – 1794 ) .

(trang 17 sgk Lịch Sử 8): Dựa vào đoạn trích trên (SGK, trang 17) em hãy nhận xét về các cuộc cách mạng Mĩ và Pháp trong thế kỉ XVIII.

Trả lời:

Cách mạng tư sản Pháp và Mĩ cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, nhưng nó vẫn chưa cung ứng được rất đầy đủ quyền hạn cho nhân dân, vẫn không trọn vẹn xóa bỏ được chính sách phong kiến, chỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi .
Tham khảo những bài giải Lịch Sử 8 Bài 2 khác :
Xem thêm những loạt bài Để học tốt Lịch Sử 8 khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử lớp 8 | Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-2-cach-mang-tu-san-phap-cuoi-the-ki-xviii.jsp