1 3

[LỜI GIẢI] Liên kết hóa học trong phân tử HCl là?

Sức Khỏe & Làm Đẹp
Mời những em học viên tìm hiểu thêm câu hỏi trắc nghiệm hay, được chúng tôi sưu tầm có tinh lọc từ những bộ đề trắc nghiệm Hóa học lớp 10 của những trường trung học phổ thông trên toàn nước.

Trả lời câu hỏi: Liên kết hóa học trong phân tử HCl là

A. liên kết ion B. liên kết cộng hóa trị phân cực

C. liên kết cho – nhận

D. liên kết cộng hóa trị không phân cực

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Giải thích:

– Cấu hình e của H : 1 s1 => thiếu 1 e để tạo thông số kỹ thuật bên => góp chung 1 e Cấu hình e của Cl : 1 s22s22p63s23p5 => thiếu 1 e để tạo thành thông số kỹ thuật bền => góp chúng 1 e

Lý thuyết Hóa 10 Bài Liên kết cộng hóa trị -1

– Cặp e liên kết bị lệch về phía clo ( clo có độ âm điện lớn hơn ) => liên kết cộng hóa trị bị phân cực. Vậy liên kết hóa học trong phân tử HCl là liên kết cộng hóa trị phân cực.

Kiến thức tham khảo

Liên kết giữa các nguyên tử khác nhau. Sự hình thành hợp chất

a, Sự hình thành phân tử HCl

– Cấu hình e của H : 1 s1 => thiếu 1 e để tạo thông số kỹ thuật bên => góp chung 1 e

Cấu hình e của Cl: 1s22s22p63s23p5 => thiếu 1 e để tạo thành cấu hình bền => góp chúng 1 e

Lý thuyết Hóa 10 Bài Liên kết cộng hóa trị-3

– Cặp e liên kết bị lệch về phía clo ( clo có độ âm điện lớn hơn ) => liên kết cộng hóa trị bị phân cực. * Liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron chung bị lệch về phía 1 nguyên tử ( có độ âm điện lớn hơn ) gọi là liên kết cộng hóa trị có cực hay liên kết cộng hóa trị phân cực. * Trong công thức electron của phân tử có cực, người ta đặt cặp electron chung lệch về phía kí hiệu của những nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.

b, Sự hình thành phân tử khí cacbonic CO2 (có cấu tạo thẳng)

Cấu hình e của C : 1 s22s22p2 => thiếu 4 e để tạo thông số kỹ thuật bền => góp chúng 4 e Cấu hình e của O : 1 s22s22p4 => thiếu 2 e để tạo thành thông số kỹ thuật bền => góp chung 2 e Ta có :

Lý thuyết Hóa 10 Bài Liên kết cộng hóa trị -2

– Theo công thức electron, mỗi nguyên tử C hay O đều có 8 e ở lớp ngoài cùng đạt thông số kỹ thuật của khí hiếm nên phân tử CO2 bền vững và kiên cố. * Cách viết công thức cộng hóa trị :

Bước 1: Xác định cấu hình electron các nguyên tử

Bước 2 : Xác định số e thiếu để đạt thông số kỹ thuật bền của khí hiếm => số e góp chung = số e thiếu Bước 3 : Viết công thức electron thỏa mãn nhu cầu quy tắc bát tử.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về [LỜI GIẢI] Liên kết hóa học trong phân tử HCl là? file tải PDF hoàn toàn miễn phí!