articlewriting1

Lớp vỏ cuticun trong suốt – Nhóm thảo luận, yêu cầu nêu đợc: + Đặc điểm cơ thể. – https://calibravietnam.vn

Giải bài tập
Một phần của tài liệu GIÁO ÁN SINH HỌC MỚI NHẤT

– Nhóm thảo luận, yêu cầu nêu đợc: + Đặc điểm cơ thể.

3 Lớp vỏ cuticun trong suốt

4 Kí sinh ở 1 vật chủ X X X X
5 Đầu nhọn đuôi tù. X X

* GV yêu cầu HS tiếp tục thảo luận tìm
đặc điểm chung của ngành giun tròn.
* GV yêu cầu HS tự rút ra kết luận về
đặc điểm chung của giun tròn.

– Yêu cầu nêu đợc : + Hình dạng khung hình .
+ Cấu tạo, đặc trng của khung hình. + Nơi sống .
– Đại diện nhóm trình diễn tác dụng, nhóm khác bổ trợ .

Kết luận:

– Cơ thể hình tròn trụ có vỏ cuticun. – Khoang khung hình cha chính thức .
– Cơ quan tiêu hóa dạng ống, mở màn từ miệng, kết thúc ở hậu môn .

4. Củng cố

5. Hớng dẫn học bài ở nhà

– Học bài và vấn đáp thắc mắc SGK. – Tìm hiểu thêm về sán kí sinh .
Ngành giun đốt

Ngày soạn: ………

Ngày dạy: ………. Tiết 15

Bài 15: Giun đất
I. Mục tiêu

1. Kiến thức

– Học sinh nắm đợc đặc điểm cấu trúc, chuyển dời, dinh dỡng, sinh sản của giun đất đại diện thay mặt cho ngành giun đốt .
– Chỉ rõ đặc điểm tiến hóa hơn của giun đất so với giun tròn .

2. Kĩ năng

– Rèn kĩ năng quan sát, nghiên cứu và phân tích, so sánh. – Kĩ năng hoạt động giải trí nhóm .

3. Thái độ

– Giáo dục đào tạo ý thức bảo vệ động vật hoang dã có ích .

II. Đồ dùng dạy và học

– Chuẩn bị tranh hình SGK phóng to .

III. Tiến trình bài giảng1. ổn định tổ chức
1. ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

– Đặc điểm chung của ngành giun tròn ?

3. Bài học mới

– Giun đất sống ở đâu ? Em thấy giun đất vào thời hạn nào trong ngày ?

Hoạt động 1: Cấu tạo của giun đất

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

* GV nhu yếu HS đọc SGK, quan sát hình 15.1 ; 15.2 ; 15.3 ; 15.4 ở SGK và vấn đáp thắc mắc :

– Giun đất có cấu tạo ngoài phù hợp
với lối sống chui rúc trong đất nh thế
nào?

– So sánh với giun tròn, tìm ra cơ quan
và hệ cơ quan mới xuất hiện ở giun
đất?

– Hệ cơ quan mới ở giun đất có cấu tạo
nh thế nào?

* GV ghi ý kiến của những nhóm lên bảng và phần bổ trợ .
* GV giảng giải một số ít yếu tố :
+ Khoang khung hình chính thức có chứa dịch  khung hình căng .
+ Thành khung hình có lớp mô bì tiết chất nhầy  da trơn .
+ Dạ dày có thành cơ dày có năng lực co bóp nghiền thức ăn .
+ Hệ thần kinh : tập trung chuyên sâu, chuỗi hạch ( hạch là nơi tập trung chuyên sâu tế bào thần kinh ). + Hệ tuần hoàn : GV vẽ sơ đồ lên bảng để giảng giải : chuyển dời của máu. * GV nhu yếu HS rút ra Tóm lại về cấu trúc ngoài và cấu trúc trong của giun đất. * GV cần bổ trợ thêm cho hoàn hảo Tóm lại .
– Cá nhân đọc thông tin và quan sát hình vẽ SGK, ghi nhớ kiến thức và kỹ năng .
– Thảo luận nhóm, thống nhất quan điểm và vấn đáp thắc mắc :
– Yêu cầu nêu đợc : + Hình dạng khung hình. + Vòng tơ ở mỗi đốt .
+ Hệ cơ quan mới Open : hệ tuần hoàn ( có mạch lng, mạch bụng, mao quản da, tim đơn thuần ) .
+ Hệ tiêu hóa : phân hóa rõ có enzim tiêu hóa thức ăn .
+ Hệ thần kinh : tiến hóa hơn, tập trung chuyên sâu thành chuỗi, có hạch .
– Đại diện nhóm trình diễn đáp án, những nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ trợ .
– HS lắng nghe và tiếp thu kỹ năng và kiến thức .

Kết luận:

– Cấu tạo ngoài :
+ Cơ thể dài, thuôn hai đầu .
+ Phân đốt, mỗi đốt có vòng tơ ( chi bên ). + Chất nhầy giúp da trơn .
+ Có đai sinh dục và lỗ sinh dục. – Cấu tạo trong :
+ Có khoang khung hình chính thức, chứa dịch .
+ Hệ tiêu hóa : phân hóa rõ : lỗ miệng  hầu  thực quản  diều, dạ dày cơ  ruột tịt  hậu môn .
+ Hệ tuần hoàn : Mạch lng, mạch bụng, vòng hầu ( tim đơn thuần ), tuần hoàn kín .
+ Hệ thần kinh : chuỗi hạch thần kinh, dây thần kinh .

Hoạt động 2: Di chuyển của giun đất

Mục tiêu: HS nắm đợc cách di chuyển của giun đất liên quan đến cấu tạo cơ thể

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

– Cho HS quan sát hình 15.3 trong
SGK, hoàn thành bài tập mục  trang
54: Đánh số vào ô trống cho đúng thứ
tự các động tác di chuyển của giun đất.

* GV ghi phần vấn đáp của nhóm lên bảng .
* GV lu ý : Nếu những nhóm làm đúng thì GV công nhận hiệu quả, còn cha đúng thì GV thông tin tác dụng đúng : 2, 1, 4,3. Giun đất vận động và di chuyển từ trái qua phải .
* GV cần quan tâm : HS hỏi tại sao giun

đất chun giãn đợc cơ thể?

– GV : Đó là do sự kiểm soát và điều chỉnh sức ép của dịch khoang trong những phần khác nhau của khung hình .
– Cá nhân tự đọc những thông tin, quan sát hình và ghi nhận kiến thức và kỹ năng .
– Trao đổi nhóm hoàn thành xong bài tập. Yêu cầu :
+ Xác định đợc hớng vận động và di chuyển .
+ Phân biệt 2 lần thu mình phồng đoạn đầu, thu đoạn đuôi .
+ Vai trò của vòng tơ ở mỗi đốt .
– Đại diện những nhóm trình diễn đáp án, nhóm khác bổ trợ nếu cần .
– HS vấn đáp .

Kết luận:

Giun dất chuyển dời bằng cách :
– Cơ thể phình duỗi xen kẽ, vòng tơ làm chỗ tựa, những bó cơ dọc và cơ vòng co, duỗi liên tục kéo khung hình về phía trớc .

Hoạt động 3: Dinh dỡng của giun đất

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

* GV nhu yếu HS điều tra và nghiên cứu SGK, trao đổi nhóm và vấn đáp thắc mắc :

– Quá trình tiêu hóa của giun đất diễn
ra nh thế nào?

– Vì sao khi ma nhiều, nớc ngập úng,
giun đất chui lên mặt đất?

– Cuốc phải giun đất, thấy có chất lỏng
màu đỏ chảy ra, đó là chất gì? Tại sao
nó có màu đỏ?

* GV nhu yếu HS tự rút ra Tóm lại .
– Cá nhân đọc thông tin trang 54, ghi nhớ kiến thức và kỹ năng, trao đổi nhóm hoàn thành xong câu vấn đáp, nhu yếu :
+ Quá trình tiêu hóa : sự hoạt động giải trí của dạ dày và vai trò của enzim .
+ Nớc ngập, giun đất không hô hấp đ – ợc, phải chui lên .
+ Chất lỏng đó là máu, do máu có O2. – Đại diện nhóm trình diễn, những nhóm khác nhận xét, bổ trợ .

Kết luận:

Giun dất hô hấp qua da.

– Thức ăn giun đất qua lỗ miệng  hầu  diều ( chứa thức ăn )  dạ dày ( nghiền nhỏ )  enzim biến hóa  ruột tịt  bã đa ra ngoài .
– Dinh dỡng qua thành ruột vào máu .

Hoạt động 4: Sinh sản

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

* GV nhu yếu HS nghiên cứu và điều tra SGK, quan sát hình 15.6 và vấn đáp thắc mắc :

– Giun đất sinh sản nh thế nào?

* GV nhu yếu HS tự rút ra Tóm lại .

– Tại sao giun đất lỡng tính, khi sinh
sản lại ghép đôi?

– HS tự thu nhận thông tin qua điều tra và nghiên cứu SGK .
– Yêu cầu :
+ Miêu tả hiện tợng ghép đôi. + Tạo kén .
– Đại diện HS trình diễn đáp án .

Kết luận:

– Giun đất lỡng tính .
– Ghép đôi trao đổi tinh dịch tại đai sinh dục. – Đai sinh dục tuột khỏi khung hình tạo kén chứa trứng .

4. Củng cố

– HS vấn đáp thắc mắc :
– Trình bày cấu trúc giun đất tương thích với đời sống chui rúc trong đất ? – Cơ thể giundất có đặc điểm nào tiến hóa so với ngành động vật hoang dã trớc ?

5. Hớng dẫn học bài ở nhà

– Học bài và vấn đáp thắc mắc SGK. – Đọc mục : “ Em có biết ” .
– Chuẩn bị mỗi nhóm 1 con giun đất to, kính lúp cầm tay .

Ngày soạn: ………

Ngày dạy: ………. Tiết 16

Bài 16: Thực hành – Mổ quan sát giun đất
I. Mục tiêu

1. Kiến thức

– Học sinh nhận ra đợc loài giun khoang, chỉ rõ đợc cấu trúc ngoài ( đốt, vòng tơ, đai sinh dục ) và cấu trúc trong ( 1 số ít nội quan ) .

2. Kĩ năng

– Tập thao tác mổ động vật hoang dã không xơng sống. – Sử dụng những dụng cụ mổ, dùng kính lúp quan sát .

3. Thái độ

– Giáo dục ý thức tự giác, kiên trì và tinh thần hợp tác trong giờ học thực hành.

II. Đồ dùng dạy và học

– HS: Chuẩn bị :1-2 con giun đất
Học kĩ bài giun đất

– GV : Bộ đồ mổ
Tranh câm hình 16.1 – 16.3 SGK .

III. Tiến trình bài giảng1. ổn định tổ chức
1. ổn định tổ chức