articlewriting1

Mạng lưới nội chất – Wikipedia tiếng Việt

Giải bài tập

Mạng lưới nội chất (tiếng Anh là endoplasmic reticulum) là một hệ thống các xoang và túi màng nằm trong tế bào nhân thực. Chúng có chức năng biến đổi protein (thường là gắn vào protein các gốc đường, hoặc lipid), hình thành các phân tử lipid, vận chuyển các chất bên trong tế bào. Có hai loại mạng lưới nội chất là loại có hạt (do có gắn ribosome) và loại trơn (không có ribosome).

360px Nucleus ER golgi Hình 1: Hình ảnh về Cis của thể Golgi, (10) Đầu trans của thể Golgi, (11) Phần thân của thể Golgi.Hình ảnh về nhân tế bào, mạng lưới nội chất và thể Golgi : ( 1 ) Nhân, ( 2 ) Lỗ nhân, ( 3 ) Mạng lưới nội chất hạt ( RER ), ( 4 ) Mạng lưới nội chất trơn ( SER ), ( 5 ) Ribosome trên RER, ( 6 ) Các phân tử protein được luân chuyển, ( 7 ) Túi tiết luân chuyển protein, ( 8 ) Thể Golgi, ( 9 ) Đầucủa thể Golgi, ( 10 ) Đầucủa thể Golgi, ( 11 ) Phần thân của thể Golgi .

Mạng lưới nội chất có cấu trúc như là một hệ thống ống dẫn chằng chịt và phát triển rộng khắp tế bào chất, được nâng đỡ bởi hệ thống khung xương của tế bào. Các ống dẫn, nhánh rẽ và các túi của mạng lưới nội chất đều được nối thông với nhau và bản thân mạng lưới nối kết trực tiếp với lớp màng ngoài của nhân tế bào, như hệ thống màng này hình thành một lớp vỏ bọc kín bao lấy một khoảng không gian chiếm chừng 10 phần trăm dung tích tế bào gọi là khoang lưới nội chất (ER lumen). Mặc dù khoang lưới nội chất chỉ chiếm 10 phần trăm dung tích tế bào, diện tích bề mặt màng sinh chất của mạng lưới chiếm gần một nửa tổng diện tích màng sinh chất của tế bào.[1] Ở các tế bào gan và tụy, diện tích bề mặt màng sinh chất của mạng lưới lần lượt gấp 25 lần và 12 lần so với diện tích bề mặt màng tế bào.[2]
Mạng lưới nội chất lại được chia thành 2 dạng: lưới nội chất có hạt (hay còn gọi là lưới nội chất nhám) và lưới nội chất trơn.
Lưới nội chất nhám có cấu tạo gồm nhiều túi dẹt thông với nhau. Các ống thông với khoảng quanh nhân và màng sinh chất. Lưới nội chất hạt có các hạt ribosome đính trên bề mặt, phần không có hạt gọi là đoạn chuyển tiếp.
Lưới nội chất trơn có hệ thống ống chia nhánh với nhiều kích thước khác nhau và không có ribosome trên bề mặt. Lưới nội chất trơn thông với lưới nội chất hạt, không thông với khoảng quanh nhân và có liên kết mật thiết với bộ máy Golgi.

Mạng lưới nội chất đảm nhiệm nhiều vai trò trọng yếu trong mỗi tế bào; và như đã đề cập chức năng, cấu trúc của mạng lưới này cũng thay đổi tùy theo từng loại tế bào.[3][4]

Hình tương tác[sửa|sửa mã nguồn]

400px Endomembrane system diagram en %28edit%29 vi.svgChi tiết mạng lưới hệ thống nội màng và những thành phần .

 1. ^ Albert et al, trang 723
 2. ^ Albert et al, trang 696
 3. ^ a b c Albert et al., trang 724
 4. ^ a b c Albert et al., trang 725
 5. ^

  Albert et al., trang 743

 6. ^ Albert et al., trang 745
 7. ^ Albert et al., trang 736
 8. ^ Albert et al., trang 739
 9. ^ Albert et al., trang 740
 10. ^ Albert et al., trang 742
 11. ^

  Albert et al., trang 910

 • Bruce Alberts (2008). Molecular Biology of the Cell. Garland Science, Taylor & Francis Group. ISBN 978-0-8153-4106-2.