2012 10 17201200114

[SGK Scan] ✅ Bài 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ – Sách Giáo Khoa – Học Online Cùng https://calibravietnam.vn

Giải bài tập

quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạquan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

Bài 41. quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ –

trong Bài trước, tất cả chúng ta đã biết góc tới và góc khúc xạ không bằng nhau. vậy khi tăng hoặc giảm góc tới thì góc khúc xạ biến hóa như thế nào ? | – sự thay đối góc khúc xạ theo góc tới 1. thí nghiệm dùng giải pháp che khuất, vẽ đường truyền của tia sáng từ không khí sang thuỷ tinh hoặc nhựa trong suốt. sắp xếp thí nghiệm như hình 41.1. a ) khi góc tới bằng 60 ° ص. căm một định ghim tại điểm a với nia = 60 °. đặt mắt ở phía cạnh cong của miếng thuỷ tinh sao cho nhìn qua khe i thấy a. đưa đình ghim a ’ tới vị trí sao cho nó che khuất đông thời cả khe i và đình ghim a. { 8 ! chứng tỏ rằng đường nối những vị trí a, i, a ’ là đường truyền của tia sáng từ đình ghim a đến mắt. nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng từ không khí vào thuỷ tĩnh. chỉ ra tia tới, tia khúc xạ, góc tới, góc khúc xạ. đo độ lớn góc khúc xạ và ghi vào bảng 1. b ) khi góc tới bằng 45 °, 30 °, 0 ° triển khai thí nghiệm theo những bước tương tự như như trên. vẽ đường truyền của tia sáng từ định ghìm đến mắt trong từng trường hợp, đo những góc khúc xạ tương ứng và ghi vào bảng 1. 2. Tóm lại khi ánh sáng truyền từ không khí sang thuỷ tình : – góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. – góc tới tăng ( giảm ) góc khúc xạ cũng tăng ( giảm ). hình 41. ] 111 3. lan rộng ra người ta đã làm nhiều thí nghiệm về hiện tượng kỳ lạ khúc xạ. khi chiếu tỉa sáng từ không khí sang những môi trường tự nhiên trong suốt rắn, lỏng khác nhau như thạch anh, nước đá, rượu, dâu … người ta đều thấy Tóm lại trên vẫn đúng. ii – vândungtrên hình 41.2 cho biết m là vị trí đặt mắt để nhìn thấy hình ảnh viên sỏi nhỏ ở trong nước, a là vị trí thực của viên sỏi, b là vị trí ảnh của nó, pq là mặt nước. hãy vẽ đường truyền của tia sáng từ viên sỏi đến mắt. o hình 41.3. sli là tia tở1. tia khúc xạ của tia này trùng với một trong số những đường ih, ie, ig, ik. hãy điên dấu mũi tên vào tia khúc xạ đó. khi tia sáng truyền từ không khí sang những thiên nhiên và môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì gó0 khúc xạ nhỏ hơn góc tớikhi góc tới tăng ( giảm ) thì góc khúc xạ cũng mtăng ( giả khi góc tới bằng 0 ° ) thì góc khúc xạ bằng 0 °. tia sáng không bị gãy khúc khi truyền qua hai môi trường tự nhiên. co thfemchua biet / / ình 41 … 2 hình 41-3 tất cả chúng ta thường nghĩ, có tia sáng chiếu tới mặt ngăn cách giữa hai thiên nhiên và môi trường trong suốt khác nhau sẽ có tia khúc xạ. nhưng có trường hợp không đúng như vậy. ví dụ khi cho tia sáng chiếu từ nước sang không khí, khi góc tới lớn hơn 48 ° 30 ′, thì tia sáng không đi ra khỏi nước, nó không bị khúc xạ, mà phản xạ hàng loạt ở mặt ngăn cách giữa nước và không khí. hiện tượng kỳ lạ đó gọi là hiện tượng kỳ lạ phản xạ toàn phân ( hình 41.4 ). 112 zhình 414