articlewriting1

Theo triết học mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng

Giải bài tập

Nội dung chính

 • Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn chỉ được…
 • Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:
 • A. Sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập.
 • B. Sự phủ định giữa các mặt đối lập.
 • C. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
 • D. Sự điều hòa giữa các mặt đối lập.
 • Đáp án: C
  Lời giải: Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Video liên quan

Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn chỉ được…

Câu hỏi : Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng

A. Sự chuyển hóa giữa những mặt trái chiềuB. Sự phủ định giữa những mặt trái chiềuC. Sự đấu tranh giữa những mặt trái chiềuD. Sự điều hòa giữa những mặt trái chiều Đáp án – Hướng dẫn giải Đáp án : C Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 4 (có đáp án): Nguồn gốc vận động phát triên của sự vật và hiện tượng !! Lớp 10 GDCD Lớp 10 – GDCD Đấu tranh của những mặt trái chiều là sự ảnh hưởng tác động qua lợi với nhau theo khuynh hướng là diệt trừ, phủ định lẫn nhau. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường ?

Khái niệm mâu thuẫn với tư cách là phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật dùng để chỉ mối liên hệ thống nhất, đấu tranh và chuyển hoá của các mặt đối lập trong mỗi sự vật hoặc giữa các sự vật trong quá trình vận động, phát triển của chúng (đây là mối liên hệ thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập). Vậy mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường?

Câu hỏi:

Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường ?
A. Đấu tranh .
B. Sự đấu tranh giữa những lực lượng .
C. Đấu tranh giữa những mặt trái chiều .
D. Sự thống nhất giữa những mặt trái chiều .

Đáp án đúng C.

Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường đấu tranh giữa những mặt trái chiều chứ không phải giải quyết mâu thuẫn bằng con đường điều hòa mâu thuẫn .

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Theo quan điểm triết học Mác Lênin lý giải về mâu thuẫn như sau : Mâu thuẫn là một chỉnh thể trong đó hai mặt vừa trái chiều vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau. Mọi sự vật hoặc hiện tượng kỳ lạ đều tiềm ẩn những khuynh hướng mặt trái chiều, từ đó tạo thành những mâu thuẫn trong bản thân chúng. Sự thống nhất và đấu tranh từ những mặt trái chiều tạo ra xung lực nội của sự hoạt động, tăng trưởng, và dẫn tới mất đi cái cũ sửa chữa thay thế bởi cái mới .
+ Mặt trái chiều của mâu thuẫn biểu lộ : Mặt trái chiều là những mặt mà có những thuộc tính, đặc thù, những tính pháp luật mà có khuynh hướng biến hóa trái ngược, sống sót theo khách quan ở trong tự nhiên, tư suy và xã hội .
+ Sự thống nhất của những mặt trái chiều : Sự thống nhất của những mặt trái chiều là sự phụ thuộc với nhau, sống sót nhưng không tách rời với nhau của những mạt trái chiều, tự sống sót đó phải lấy sự sống sót của mặt khác để làm tiền đề. Sự thống nhất đó tạo lên những tác nhân “ như nhau ” của những mặt trái chiều. Khi ở một mức độ nào đó chúng sẽ hoàn toàn có thể chuyển hóa cho nhau. Sự thống nhất của những mặt trái chiều cũng có biểu lộ ảnh hưởng tác động ngang nhau, đó chỉ là trạng thái hoạt động khi có sự diễn ra căn bằng .
+ Sự đấu tranh của những mặt trái chiều : Đấu tranh của những mặt trái chiều là sự tác động ảnh hưởng qua lợi với nhau theo xu thế là tiêu diệt, phủ định lẫn nhau giữa những mặt đó. Hình thức đấu tranh những mặt trái chiều vô cùng phong phú và đa dạng và phong phú, tùy thuộc vào mối quan hệ qua lại của điều kiện kèm theo diễn ra cuộc đấu tranh và những mặt trái chiều, đặc thù .
Đặc biệt mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi nào là khi những mặt trái chiều đấu tranh nóng bức với nhau, không phải bằng con đường điều hòa mâu thuẫn. Đáp án : C

Lời giải: Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! Số câu hỏi : 19

Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng
A. Sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập
B. Sự phủ định giữa các mặt đối lập
C. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập
D. Sự điều hòa giữa các mặt đối lập 18/06/2021 24,516

A. Sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập.

B. Sự phủ định giữa các mặt đối lập.

C. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

Đáp án chính xác

D. Sự điều hòa giữa các mặt đối lập.

Đáp án: C
Lời giải: Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hai mặt trái chiều liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề sống sót cho nhau, Triết học gọi đó là Xem đáp án » 18/06/2021 39,875

Theo Triết học Mác – Lênin mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt trái chiều Xem đáp án » 18/06/2021 35,334

Sự vật, hiện tượng kỳ lạ nào dưới đây là mặt trái chiều của mâu thuẫn theo quan điểm Triết học ? Xem đáp án » 18/06/2021 32,748

Phương án nào dưới đây là tác dụng của sự đấu tranh giữa những mặt trái chiều ? Xem đáp án » 18/06/2021 29,545

Nội dung nào dưới đây không đúng về mâu thuẫn trong Triết học?

Xem đáp án » 18/06/2021 28,549

Biểu hiện nào dưới đây là mâu thuẫn theo quan điểm Triết học ? Xem đáp án » 18/06/2021 23,252

Mặt trái chiều của mâu thuẫn là những khuynh hướng, đặc thù, đặc thù mà trong quy trình hoạt động, tăng trưởng của sự vật và hiện tượng kỳ lạ, chúng tăng trưởng theo những khunh hướng Xem đáp án » 18/06/2021 20,982

Sự thống nhất giữa những mặt trái chiều được hiểu là, hai mặt trái chiều Xem đáp án » 18/06/2021 19,790

Nhận định nào dưới đây đúng khi bàn về mâu thuẫn trong Triết học ? Xem đáp án » 18/06/2021 19,653

Để trở thành mặt trái chiều của mâu thuẫn, những mặt trái chiều phải Xem đáp án » 18/06/2021 19,098

Sự đấu tranh giữa những mặt trái chiều có bộc lộ là những mặt trái chiều luôn luôn Xem đáp án » 18/06/2021 16,289

Trong một chỉnh thể, hai mặt trái chiều vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau, Triết học gọi đó là Xem đáp án » 18/06/2021 16,016

Nhận định nào dưới đây không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn?

Xem đáp án » 18/06/2021 15,372

Hai mặt trái chiều hoạt động và tăng trưởng theo những khunh hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn tác động ảnh hưởng, tiêu diệt, gạt bỏ nhau, Triết học gọi đó là gì sau đây ? Xem đáp án » 18/06/2021 13,069

Nhận định nào dưới đây đúng khi bàn về sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập?

Xem đáp án » 18/06/2021 12,772