ly thuyet an do 1

Bài 2. Ấn Độ

Giải bài tập
Đây là phiên bản do Thảo Phương góp phần và sửa đổi vào 24 tháng 6 2021 lúc 21 : 27. Xem phiên bản hiện hành

1. Tình hình kinh tế – xã hội nửa sau thế kỉ XIX:

– Từ đầu thế kỉ XVIII, Ấn Độ lâm vào thực trạng khủng hoảng cục bộ, suy yếu, bị những nước thực dân phương Tây ( chủ yếu là Anh, Pháp ) xâm lược .- Đến giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của thực dân Anh .

* Chính sách cai trị của Anh:

Bạn đang đọc: Bài 2. Ấn Độ

– Kinh tế : vơ vét lương thực, thực phẩm, những nguồn tài nguyên, bóc lột nhân công .- Chính trị : nhà nước Anh nắm quyền quản lý trực tiếp Ấn Độ ( chính sách trực trị ) .

Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 2: Ấn Độ | Lý thuyết Lịch Sử lớp 11 đầy đủ nhất

Nữ hoàng Victoria trở thành nữ hoàng Ấn Độ ( 1877 )- Xã hội :+ Mua chuộc những tầng lớp phong kiến bản xứ .+ Chia rẽ khối đoàn kết dân tộc bản địa ( khơi sâu vào sự cách biệt dân tộc bản địa, tôn giáo và đẳng cấp và sang trọng trong xã hội Ấn Độ ) .* Hệ quả : mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh thâm thúy .

2. Cuộc khởi nghĩa Xipay (1857 – 1859)

a. Nguyên nhân- Nguyên nhân sâu xa : mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh .- Nguyên nhân trực tiếp : Do binh lính Xi-pay bị sĩ quan Anh bạc đãi, khinh rẽ, ý thức dân tộc bản địa và tín ngưỡng bị xúc phạm ⇒ bất mãn nổi dậy đấu tranh .

Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 2: Ấn Độ | Lý thuyết Lịch Sử lớp 11 đầy đủ nhất

b. Diễn biến chính :- Ngày10 / 5/1857, ở Mi-rút ( gần Đê-li ), ba trung đoàn Xipay nổi dậy khởi nghĩa bắt bọn chỉ huy Anh. Nông dân những vùng lân cận cũng tham gia nghĩa quân, vây bắt chỉ huy Anh .- Khởi nghĩa nhanh gọn lan rộng đến Đê-li, khắp miền Bắc và một phần miền Tây Ấn Độ. Nghĩa quân đã lập được chính quyền sở tại, giải phóng được nhiều thành phố lớn .- Thực dân Anh dốc hàng loạt lực lượng đàn áp dã man => 1859, khởi nghĩa Xipay thất bại .c. Ý nghĩa- Thể hiện lòng yêu nước, ý thức đấu tranh quật cường .- Ý thức vươn tới độc lập của nhân dân Ấn Độ .- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề cho những trào lưu đấu tranh sau này .

3. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885 – 1908)

a. Đảng Quốc đại.

– Sự hình thành : Cuối thế kỉ XIX, giai cấp tư sản dân tộc bản địa Ấn Độ vững mạnh, bị thực dân Anh ngưng trệ → Cuối 1885, Đảng Quốc đại được xây dựng .- Phương pháp đấu tranh : giải pháp ôn hòa .- Mục tiêu đấu tranh : nhu yếu thực dân Anh nới rộng những điều kiện kèm theo để họ được tham gia những hội đồng tự trị ; trợ giúp họ tăng trưởng kĩ nghệ, thực thi một số ít cải cách về mặt giáo dục – xã hội .- Sự phân hóa :+ Phái ôn hòa – chủ trương sử dụng chiêu thức đấu tranh tự do .+ Phái cấp tiến ( do B.Ti – lắc đứng đầu ) – chủ trương sử dụng giải pháp đấu tranh bằng đấm đá bạo lực .

Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 2: Ấn Độ | Lý thuyết Lịch Sử lớp 11 đầy đủ nhất

B. Ti-lắcb. Phong trào dân tộc bản địa ( 1905 – 1908 )- Nguyên nhân :+ Sâu xa : mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh thâm thúy .+ Trực tiếp : tháng 7/1905, Anh ban hành đạo luật chia đôi xứ Ben-gan .

Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 2: Ấn Độ | Lý thuyết Lịch Sử lớp 11 đầy đủ nhất

Xú Ben-gan bị chia cắt thành hai miền- Các trào lưu đấu tranh tiêu biểu vượt trội :+ Cuộc biểu tình của hơn 10 vạn người tại bờ sông Hằng ( 10/1905 ) .+ Tổng bãi công của công nhân Bom-bay ( 6/1908 ) .

Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 2: Ấn Độ | Lý thuyết Lịch Sử lớp 11 đầy đủ nhất

Lược đồ trào lưu cách mạng ở Ấn Độ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX- Kết quả : Anh phải tịch thu luật đạo chia cắt Ben-gan .

– Tính chất: mang đậm ý thức dân tộc.

  •